Projektchef til bygherreorganisation

Drømmer du om at gøre en forskel i et af Danmarks udsatte boligområder?

Virksomhed:

Domea

Arbejdssted:

Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Ansøgningsfrist:

08/08/2021

Gadehavegård er en flot bebyggelse med dejlige grønne områder og andre gode faciliteter i sin nærhed. Alligevel er Gadehavegård, samtidig med en helhedsplan, underlagt parallelsamfundspakken med krav om både nedrivning, salg, sammenlægning og om-mærkning og med en bebyggelse, der vil blive fortættet med både private og kommunale byggerier. Med andre ord en transformation, der griber ind på mange felter. Hvordan skaber vi en attraktiv og holdbar fornyelse, hvor mennesker sættes før mursten? Hvordan arbejder vi med transformationen med udgangspunkt i Landsbyggefondens rammer, de politiske krav og ikke mindst med det menneskelige aspekt for øje? Har du lyst til, med både stor empati og faglighed, at stå i spidsen for et af landets mest komplekse projekter? Og sammen med et hold få bragt Gadehavegård videre, så er det her job måske noget for dig.

Med base i vores landscenter i Taastrup søger vi en erfaren projektchef/projektleder, der har lyst til at skabe attraktive, almene boliger i samarbejde med bestyrelse og byggeudvalg, Høje-Taastrup Kommune, tekniske rådgivere, entreprenører m.fl. Pro-jektchefen får den ledende rolle som bygherrens repræsentant over for sagens parter – internt såvel som eksternt.

Domea.dk’s Byggeafdeling

Domea.dk er en af de almene byggeforretningsfører i Danmark, der bygger mest. Byggeafdelingen løser byggeopgaver for selvstændige boligorganisationer over hele landet – både nybyggeri og renoveringer.

Vores rolle er at være sparringspartner med den lokale boligorganisation og være den professionelle koordinerende projektleder, der styrer projekterne sikkert i hus – gen-nem et proaktivt samarbejde med vores eksterne rådgivere, entreprenører og inter-ne samarbejdspartnere.

Vi er 40 medarbejdere, der arbejder fokuseret med nybyggeri og renovering. Vi har en samlet portefølje på mere end 11 mia. kr. for planlagte og igangværende nybyg-gerier og renoveringer. Vores opgave spænder fra små nybyggerier og renoverings-opgaver på 10 boliger til store opgaver og transformationer som fx Gadehavegård.

Din opgave

Vi tilbyder et job med et stort selvstændigt ansvar, en stor opgave- og jobmæssig afveksling samt en bred kontaktflade til kunder og samarbejdspartnere.

De primære opgaver vil være:

  • Rådgivning af byggeudvalg og organisationsbestyrelse
  • Projektledelse af byggesagen – med proaktiv initiering af samarbejdet mellem byggeriets parter
  • Indgå i dialog med kommune og andre aktører i området
  • Sikre projektgennemførelse med fokus på tid, økonomi og kvalitet
  • Vi er landsdækkende med kontorer i hele Danmark. Din arbejdsplads vil være tilknyttet vores landscenter i Taastrup og din opgave vil primært være tilknyttet
  • Gadehavegård, men andre projekter kan også komme på tale. Vi er derfor afhængig af, at du er fleksibel og har egen bil.

Din profil

Vi søger en projektchef/projektleder med følgende profil:

Byggeteknisk baggrund som fx arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør
Erfaring med projektledelse af helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden
Struktureret planlægger og koordinator
Dygtig kommunikator, godt menneskekundskab og flair for at samarbejde
Trives med at arbejde både selvstændigt og i projektgruppe
God til både mundtlig og skriftlig kommunikation
Kendskab til den almene boligsektor er et krav
Det er endvidere afgørende, at du er teamspiller – og har lyst til at udvikle den almene bolig og måden vi gør det på.

Domea.dk tilbyder

På landsplan er vi 600 medarbejdere, der har glæde af en uhøjtidelig omgangsform og gode arbejdsforhold. Domea.dk tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle lederes og medarbejderes kompetencer. Vi tror på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet skaber trivsel og gode resultater.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer om ugen inkl. frokost. Der tilknyttes en god pensionsordning og sundheds- og behandlingsforsikring.

Kontakt og ansøgning

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte By- og boligudviklingschef Mette Mogensen på 51 30 76 82 eller direktør, Byggeri og byudvikling Charlotte Nørbak på 51 23 18 03.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV samt dit eksamensbevis og beder dig venligst sende din ansøgning via linket øverst på siden. Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Første samtale forventes afholdt i uge 33 og anden samtale i uge 34.

Domea.dk er en af Danmarks førende udbydere af administration og rådgivning, herunder byggeri og byudvikling, til den almene branche. Vores kunder er almene boligorganisationer, boligadministrationer og kommuner.

Sammen gør vi Danmark til et bedre og billigere sted at bo. Vi vil forny det almene fællesskab, være bæredygtige og realisere vores kunders individuelle mål, visioner og drømme. Samtidig vil vi gerne forene vores medarbejderes drømme om det gode arbejdsliv med vores mål og ambitioner.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +