Projektleder

DTU Lyngby Campus søger projektleder til bygherreafdeling

Virksomhed:

DTU Lyngby Campus

Arbejdssted:

Lyngby

Ansøgningsfrist:

25/02/2021

BRÆNDER DU FOR ROLLEN SOM AKTIV BYGHERRE
– OG TÆNKER DU AT ”ÅRETS BYGHERRE 2020” LYDER GODT?

Har du solid erfaring med projektledelse af større, komplekse byggeprojekter fra start til slut og måske også erfaring med projekteringsledelse – og kunne du tænke dig at sidde på bygherresiden af bordet?

Så har vi brug for dig som projektleder på DTU i vores bygherreafdeling i Campus Service – CAS Bygherre.

DTU Campus Service modtog Bygherreprisen 2020 af Bygherreforeningen i slutningen af 2020 og vi synes faktisk at det var helt fortjent! Prisen gives for ”en særdeles god og professionel bygherreindsats, værdig til efterfølgelse”.

Du skal som projektleder kunne leve op til vores høje ambitioner og have solide kompetencer inden for alle vores fokusområder – og samtidig synes at arbejdet med at udvikle de fysiske rammer omkring forskningen og undervisningen i et elite-universitetsmiljø lyder helt perfekt.

Som person skal du være åben og interesseret i at arbejde aktivt for at fastholde det gode samarbejdsklima, med den respekt for hinandens forskelligheder, som vi har skabt i CAS.
Din fornemste opgave bliver, at varetage den overordnede projektledelse og aktivt medvirke til at samarbejdet med de mange interne og eksterne interessenter foregår professionelt og værdiskabende.

OM DTU, Campus Service og CAS Bygherre

DTU et teknisk eliteuniversitet i verdensklasse og vækster inden for alle sine kerneområder – forskning, undervisning og innovation. Det betyder, at der er et behov for at udvikle forsknings- og undervisningsfaciliteter i form af både nybyggeri og renovering samt behov for at få udviklet et campusmiljø, der understøtter universitetets udvikling.

DTU Campus Service (CAS) dækker hele REFM-spektret fra ejendomsudvikling til drift og byggeri. Vi leverer rådgivning til universitetets direktion og bestyrelse og tværfaglig projektledelse på alle bygge- og anlægsprojekter på DTU.

CAS Bygherre er en af Danmarks største bygherrer og arbejder med opgaver der spænder fra ejendomsudvikling, planlægning og projektudvikling til projektledelse af store nybyggerier og renoveringer. Vi er en bygherreafdeling, der håndterer campusplanlægning og byggeprojekter fra idéudvikling til idriftsættelse. Vi har en målsætning om at være en operationel og tydelig bygherre med en høj faglig stolthed, og vi sætter en ære i at sidde for bordenden i projekterne. Samtidig arbejder vi gerne sammen med de bedste i branchen – rådgivere, entreprenører og leverandører.

Vi har siden 2010 arbejdet målrettet for at integrere projektudvikling og drift med henblik på at opnå bedst mulig totaløkonomi, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet i projekterne. De seneste år har vi fokuseret særligt på nye understøttede samarbejdsformer i byggerierne og digitalisering af projekter og processer.

Vi henter inspiration fra ind- og udland, og der arbejdes med projektledelse og projektstyring, brugerprocesser, udbud, kontraktstyring, budgettering og økonomistyring, data og nøgletal samt arbejdsmiljø.

Du skal være med til at løfte og understøtte udviklingen inden for tre særlige fokusområder som vi vægter højt:

 • Arbejdet med udvikling af digitalisering/IKT/BIM
 • Brug og udvikling af nye samarbejdsmodeller
 • Bæredygtighed både i bred forstand og ved at vi DGNB-certificerer både vores campus og vores store byggeprojekter.

Kan du se dig selv i det?

Du kommer til at få rollen som en både aktiv og styrende bygherre-projektleder og du får og skal kunne tage ansvar fra dag ét. Det projekt vi har klar til dig, vil være et projekt, der skal udvikles fra start. Der vil ligge en overordnet idé til projektet og banen vil være kridtet op, men du skal selv være med til at udvikle projektets kernefortælling sammen med brugerne, sætte rammerne for projektets organisering og skabe grundlaget for det høje ambitionsniveau vi altid har for vores projekter. Du vil også blive koblet på et eksisterende projekt for lige at lære DTU og Campus Service (CAS) at kende – og omvendt.

Mange års erfaring med komplekse byggeprojekter

Vi forventer at du:

 • har minimum 10 års erfaring med projektledelse af større, komplekse byggeprojekter fra en entreprenørvirksomhed, en rådgivervirksomhed eller fra en professionel bygherreorganisation
 • har erfaring og interesse for at indgå i byggeprojekter fra idé til udførelse samt overlevering til daglig drift
 • kan sætte retning for projektet og inspirere – og styre – det projektteam du står i spidsen for
 • har flair for at lede processer og projekter, selvstændigt og i samarbejde med andre
 • kan overskue at have mange samarbejdsrelationer, er empatisk og har en god forståelse for mange parters behov og interesser
 • har overblik, men samtidig ved hvornår detaljen skal dyrkes
 • er ambitiøs, systematisk opfølgende og løsningsorienteret
 • kan sætte dig for bordenden og tage ansvar og har talent for både at levere til en direktion og til dine nærmeste kolleger
 • har lyst og evner til at kommunikere, dele viden og sparre med kolleger, så løsninger og metoder kommer hele organisationen til gode
 • har en relevant videregående uddannelse, for eksempel som arkitekt eller (bygnings)ingeniør
 • har arbejdet indgående med projekteringsforløb, kontraktstyring, IKT/BIM og bæredygtighed

Vi tilbyder dig

Du kan forvente et spændende job i et travlt, inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø. Vi tilbyder en arbejdsplads med en humoristisk og uformel omgangstone i en operationel flad struktur.

Du vil blive fagligt udfordret i en organisation med en ambitiøs og vækstorienteret strategiplan.

Du vil få et selvstændigt ansvar for at gennemføre byggeri af større og komplekse universitetsbygninger med moderne laboratorie-, undervisnings- og kontorlokaler. Med reference til din sektionsleder, bygherrechefen og campusdirektøren, vil du få det fulde ansvar fra idé til gennemførelse af et nøglefærdigt byggeri. Du bliver ansvarlig for koordineringen af hele teamet omkring projektet – de interne deltagere fra DTU’s institutter og fra CAS og alle de eksterne rådgivere, entreprenører og andre samarbejdspartnere. Vi arbejder som offentlig bygherre inden for rammerne af udbudsloven, vi prioriterer dialog og samarbejde når vi indgår aftaler og vi prioriterer at arbejde med de bedste i branchen i alle projekternes faser.

Du vil indgå i en professionel og dynamisk bygherreorganisation hvor du vil blive bakket op af en organisation med mange kompetencer på et højt fagligt niveau.

Hos CAS Bygherre bliver du en del af et team, der prioriterer et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor vi har en uformel omgangstone og et godt humør. Vores filosofi er, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Vi tilbyder en afvekslende hverdag, hvor du i høj grad vil få mulighed for at præge dit arbejde og videreudvikle dig som projektleder. Vi sætter vores projektlederes personlige udvikling højt og forsøger at skabe variation i de daglige opgaver samt en samhørighed, der giver en god fælles arbejdsplads.

Vi sidder i nye, åbne kontorlokaler i ”CAS-huset” på Lyngby Campus, som vi deler med Campus Services driftsherre –og administrative organisation, hvilket muliggør godt og tæt samarbejde.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i en fast stilling. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC overenskomsten eller anden relevant overenskomst på statens område. Der er mulighed for forhandling af et tillæg efter kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer med flextid pr. uge inklusiv frokost.

Dit arbejdssted bliver DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din ansøgning senest torsdag den 25. februar 2021. Søg stillingen online på www.job.dtu.dk. Åbn linket ”ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Vi vil afholde samtaler løbende.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte bygherrechef Claus Møller Rasmussen på 2970 1999, sektionsleder Nils Møller på 4097 5100 eller sektionsleder Karin Schou på 2381 1350.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Med ca. 200 ansatte er Campus Service den største af DTU’s 8 teknisk administrative koncernstabe. Campus Service har til formål at udvikle, drive og vedligeholde DTU’s bygningsmasse, arealer og faciliteter, samt varetage indvendig vedligehold og tilsyn med de derudover lejede DTU arealer og faciliteter. Målet for Campus Services virksomhed er, at DTU’s bygninger, omgivelser og faciliteter er attraktive for de ansatte og studerende, men også at andre borgere, virksomheder og lokalsamfund anser DTU og DTU’s faciliteter som et aktiv, man meget gerne benytter og samarbejder med.

Teknologi for mennesker

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.000 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup samt i Sisimiut i Grønland.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +