Projektleder

Københavns Universitet søger en projektleder til Niels Bohr Bygningen.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

16/05/2021

Niels Bohr Bygningen skal danne rammerne om fremtidens forskning, formidling og uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE – på Københavns Universitet. Københavns Universitet er kommende bruger og driftsherre i Niels Bohr Bygningen, og selve byggeriet varetages af Vejdirektoratet som bygherre.

I forbindelse med færdiggørelse, overtagelse og ibrugtagning af Niels Bohr Bygningen søger Campus Service på Københavns Universitet en erfaren projektleder, der skal varetage universitetets og brugernes samlede interesser og leverancer i projektets afsluttende faser.

Hovedopgaven omfatter bygningens tekniske idriftsætning og afledte byggeprojekter/tilpasninger og en tæt koordinering med bygningens kommende brugere. Herudover indgår også en lang række aktiviteter knyttet til et omfattende flytteprojekt, et stort inventarprojekt, intern og ekstern kommunikation mv.

Leverancerne forventes organiseret i en række projekter med dygtige projektledere og specialister tilknyttet, og hvor du som samlende projektleder skal sikre overblik, sammenhæng, intern koordinering og løbende afklaring af processer, beslutninger og grænseflader. Det vil være din fornemmeste opgave at tage hånd om et tæt og velfungerende samarbejde i projektgruppen, hvor I sammen løfter opgaven med at sikre en god overgang fra projekt til drift i de kommende år.

Som projektleder for ibrugtagningen af Niels Bohr Bygningen skal du have lyst til at indgå i en stor og levende organisation med mange engagerede medarbejdere, studerende og interessenter. Du vil være Københavns Universitets og brugernes ankerperson over for Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen, som ejer bygningen. I den forbindelse er det vigtigt, at du trives med at være midt i en til tider turbulent proces – og at du på én og samme tid kan sikre fremdrift og samtidig bevare roen og formidle overblikket til både projektgruppe, brugere, samarbejdspartnere og ledelse.

Vi forestiller os, at du bl.a. har følgende med i bagagen:

  • En solid uddannelsesmæssig baggrund fra byggeri og personlig og faglig erfaring/ballast, der samlet set understøtter funktionen som projektleder i en byggefaglig kontekst med stor kompleksitet og mange interessenter.
  • En dokumenteret projektlederuddannelse og gerne suppleret med anden form for lederuddannelse og/eller erfaring.
  • Mindst 8-10 års erfaring med tværfaglig programledelse, porteføljeledelse, projektledelse og tilsvarende funktioner.
  • Erfaring med store og teknisk komplekse byggesager – og meget gerne laboratoriebyggerier eller tilsvarende. Specifikke erfaringer opnået i forbindelse med de afsluttende projektfaser er en fordel.
  • Erfaring opnået i store organisationer – og gerne som repræsentant for bygherre, driftsherre og/eller brugerorganisation.
  • Solid erfaring med målrettet intern og ekstern kommunikation i både skrift og tale.
  • Et stort ejerskab til de opgaver, du påtager dig – og en inddragende og empatisk tilgang til dine omgivelser, især igennem din procesledelse.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Plan og Udvikling (CPU). Dit arbejdssted vil formelt være Store Kannikestræde 18, 1169 København K. I praksis vil du tilbringe den største del af din arbejdstid i Niels Bohr Bygningen på Jagtvej, 2200 København N

Når Niels Bohr Bygningen er godt overdraget til brugere og drift, vil du i samarbejde med din ledelse afklare fremtidige arbejdsopgaver, som matcher dine kompetencer, inden for de ca. 1mio m2 som benyttes af KU.

Løn- og ansættelsesvilkår

Sker jf. kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten, med indplacering som specialkonsulent, eller mellem Finansministeriet og CO10, Bygningskonstruktører, eller anden relevant faglig overenskomst. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Send din ansøgning og CV bilagt relevant dokumentation via www.jobportal.ku.dk (Klik på SØG STILLINGEN nederst i opslaget)

Ansøgningsfrist senest d. 29. april 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 18-20 2021.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen

Er du velkommen til at kontakte Campus plan- og udviklingschef Markus Lampe (tel. 35 33 42 02)

Du kan læse mere om Københavns Universitet, SCIENCE, CAS og Niels Bohr Bygningen via nedenstående links:

https://www.ku.dk/

https://www.science.ku.dk/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +