Projektleder

Brænder du for bæredygtigt byggeri? Så er du måske den nye projektleder i Furesø Kommunes bygherreteam.

Virksomhed:

Furesø Kommune

Arbejdssted:

Stiager 2, 3500 Værløse

Ansøgningsfrist:

17/03/2022 12:00

Furesø Kommunes Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg søger en dygtig projektleder, der brænder for bæredygtighed og for at lede miljørigtige byggeprojekter.

Vores nye grønne projektleder vil være placeret i Udvikling og Byggeri, som har ansvaret for nybyggeri, ombygning og renovering, samt drift og vedligehold af kommunens ejendomme, eksempelvis skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturinstitutioner mv.

Vi forestiller os, at du har en baggrund som arkitekt, ingeniør eller lignende. I rollen som projektleder, vil du skulle varetage bygherrerollen for en række af Furesø Kommunes byggeprojekter, primært større om-, til- og nybyggerier, samt større renoveringsprojekter. I dit arbejde vil du have særligt fokus på at implementere miljørigtige og bæredygtige løsninger i dine projekter, og i øvrigt fungere som afdelingens ekspert inden for bæredygtigt byggeri.

Kommunalt nybyggeri i Furesø Kommune er CO2-neutralt. Vores målsætning er, at CO2-udledningen fra eksisterende kommunalt byggeri skal være reduceret med 50 % i 2030 (reference år 2018). Dette vil bl.a. ske via overgang til CO2-neutral energiforsyning.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 190 ejendomme og den samlede ejendomsportefølje er på ca. 240.000 m2. Vi er 20 engagerede og dygtige medarbejdere, bestående af arkitekter, inge­niører, bygningskonstruktører m.fl. Men vi mangler lige nu en kollega, som har særlig ekspertise inden for miljørigtigt og bæredygtigt byggeri.

Om stillingen

Som projektleder (arkitekt, ingeniør el.lign.) varetager du opgaverne med:

 • Styring af større og mindre byggeopgaver
 • Skitsering og evt. projektering af mindre opgaver, herunder udarbejde budgetoplæg, prissætninger, miljø- og plangrundlag og ansøgning om byggetilladelse m.v.
 • Sikre løbende viden om bæredygtighed og miljørigtigt byggeri, herunder certificeringer som DGNB, den frivillige bæredygtighedsklasse m.v.
 • LCR/LCC beregninger
 • Sikre at der udarbejdes vejledninger og opdateringer af arbejdsprocesserne omkring de større og mindre byggesager fra idé til aflevering, 1 års- og 5 årsgennemgang, herunder samspil med dine drift- og vedligeholdelseskollegaer.

Som projektleder varetager du bygherrerollen og får ansvar for, at dine byggeprojekter gennemføres til aftalt kvalitet, økonomi og tid.

Du kommer til at stå for den overordnede planlægning og styring af projekterne i tæt dialog med rådgivere, fagcentre og øvrige involverede parter. Du vil ligeledes indgå i et tæt samarbejde med jurister og udbudskonsulenter omkring gennemførelse af udbud, kontraktindgåelse m.v., samt ikke mindst med dine kollegaer, der har ansvar for drift- og vedligeholdelse af ejendommene i kommunen.

Det vil være en fordel, hvis du selv kan forestå mindre digitale skitseringsopgaver af egne og andres projekter.

Der er i Furesø Kommune stort politisk og ledelsesmæssigt fokus på, at Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg leverer tidssvarende byggerier, som understøtter kommunens politikker, eksempelvis arkitekturstrate­gien, politikker vedr. klimaområdet (BR2020), DK2020 plan, arbejdsmiljø, sociale klausuler mv. Du vil derfor løbende skulle sørge for dokumentation og afrapportering i organisationen og til det politiske niveau.

Vi ser gerne at den rette kandidat:

 • Har en passende uddannelse og byggefaglig baggrund (arkitekt, ingeniør eller lign.)
 • Besidder evnen til at sidde for bordenden og træffe beslutninger i tæt samarbejde med projektets interessenter
 • Besidder lydhørhed over for interessenters ønsker og behov og have evnen til at rådgive dem om konsekvenserne heraf
 • Har erfaring med projektledelse, herunder planlægning og styring af et projektforløb
 • Har indsigt i forhold til tilgængelighed, brand og statik, samt BR18 generelt
 • Har stærk og faglig tilgang til skitsering og kan udføre mindre projekteringsopgaver
 • Har gode digitale færdigheder og kan håndtere Auto Cad og Revit el. lign.
 • Evner at arbejde selvstændigt, og være hjælpsom over for kolleger
 • Har gode evner til at formidle, er udadvendt og gerne deler læring
 • Har interesse for at arbejde med administrative opgaver i en politisk styret organisation
 • Arbejder struktureret med flair for økonomistyring og dokumentation.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du bidrager til at skabe de fysiske rammer, der understøtter kommunens aktiviteter og udvikling. Du får udfordrende opgaver i en travl og afvekslende hverdag, men samtidig stor frihed i arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Der tilbydes løbende relevant uddannelse, ligesom det er muligt at arbejde hjemmefra.

Vi har engagerede og hjælpsomme kolleger på en arbejdsplads, som har såvel brugere som medarbejdere i fokus. Og vi glæder os til at byde en ny kollega velkommen i vores afdeling og bygherreteam.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingsleder for Udvikling og Byggeri, Erik Justesen på tlf. nr. 7216 5338.

Ansættelsessamtale
Mandag d. 21. marts 2022 og tirsdag d. 22. marts 2022.

Kontakt

Erik Justesen

Telefon: 7216 5338

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +