Projektleder

Københavns Kommune søger en erfaren procesarkitekt som projektleder til Områdefornyelsen ved Skjolds Plads (Ydre Nørrebro). Brænder du for byudvikling, omverdensinddragelse og lokalt forankrede byrumsprojekter, så søg denne spændende stilling i Områdefornyelsen ved Skjolds Plads.

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Haraldsgade 6, 2200 København N

Ansøgningsfrist:

23/03/2022

Om Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Områdefornyelsen dækker Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro – med flotte gamle industribygninger og en blandet boligbebyggelse. Det er et spændende og socialt mangfoldigt kvarter, der er i en rivende udvikling. Områdefornyelsen er en lokal forankret byudviklingsindsats, der gennemføres i tæt samspil med dem, der bor, bruger og arbejder i kvarteret. Målet er at gøre Haraldsgadekvarteret til et oplevelsesrigt, sammenhængende, grønt og mangfoldigt kvarter med stærke fællesskaber. Der er afsat 78 mio. kr. til områdefornyelsen, som løber fra 2022-2026.

Om jobbet som projektleder og procesarkitekt

Du får ansvaret for udviklingen af nogle af områdefornyelsens byrumsprojekter, herunder at omdanne flere af kvarterets brede asfaltveje til grønne gader med plads til ophold, leg og bevægelse. Du vil også få ansvaret for at arbejde med trygge forbindelser for bløde trafikanter og ankomster til kvarteret.

Som arkitekt har du primært ansvaret for ideudvikling og programmering af byrumsprojekter. Du bliver ansvarlig for en række arbejdsgrupper, hvor beboere og lokale aktører samarbejder om udviklingen af udvalgte forbindelser og byrum i kvarteret. Her skal du fungere som inspirator og facilitator, og det vil være dit ansvar at videreformidle og sikre de lokale ønsker i de enkelte projekter.

Områdefornyelsens fysiske projekter udvikles i tæt samspil med områdefornyelsens kulturelle og sociale projekter, hvor bl.a. midlertidighed og kunst er et gennemgående tema. Vi er et lokalt team, der arbejder på tværs af fagligheder, og hvor du også kan være fag-faglig med områdefornyelsens anden byrumsarkitekt.

Det er vigtigt, at du brænder for at arbejde med helhedsorienteret byudvikling i udsatte byområder og trives med en omskiftelig hverdag. Det forventes, at du er god til at planlægge og facilitere omverdensinddragelse, hvor foreninger, beboere og øvrige lokale aktører spiller en vigtig rolle i projektudviklingen. Du skal desuden være villig til at løse praktiske opgaver og hjælpe dine kollegaer, når der er behov.

Vi søger en kollega, der

  • Gerne har 2 års erfaring med projektledelse af komplekse byrumsprojekter på tværs af fagligheder, interesser, beboere og organisatoriske niveauer
  • Har erfaringer med programskrivning og anlægsopfølgning
  • Har erfaringer med at facilitere samskabelser
  • Har erfaring med områdefornyelser eller kommunal forvaltning
  • Har en stærk rumlig og æstetisk forståelse for, hvad der fungerer i byens offentlige rum
  • Kan kommunikere i øjenhøjde på forskellige platforme
  • Er rutineret i brugen af InDesign og resten af Adobe-pakken og har et godt blik for grafisk og visuel formidling
  • Har en faglig baggrund som landskabsarkitekt, arkitekt eller lignende.

Om os

Du bliver en del af et lokalt sekretariat, hvor vi løser opgaverne professionelt og holder af at grine og spise kage. Vi har kontor ved Skjolds Plads. Vi er i opstartsfasen af områdefornyelsen, og du vil derfor have god mulighed for at præge sekretariatets samarbejdsform, projekter m.v.

Sekretariatet består af en projektchef, fem projektledere og tre øvrige medarbejdere. Vi har en styregruppe med repræsentanter fra lokalområdet og arbejder tæt sammen med kollegaer fra alle kommunens forvaltninger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er tidsbegrænset til fire år med opstart 1. maj 2022 og med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Det sker, at der er aften- og weekendarbejde.

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte byrumsarkitekt Lærke Frier på 2916 0769 eller JJ1G@kk.dk og projektchef Majken Rhod Larsen på 20114897 eller RV9J@kk.dk.

Link til kvarterplanen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads:

Områdefornyelse ved Skjolds Plads | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Søg via linket senest onsdag den 23. marts 2022

Ansøgning sendes via link: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=1518&departmentId=22924&ProjectId=181412&MediaId=4790

Samtaler finder sted den 28. marts og en eventuel 2. samtale er den 30. marts.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +