Projektleder

Nysgerrig projektleder til campusplanlægning på Københavns Universitet.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

København

Ansøgningsfrist:

07/06/2020

Campus Plan og Udvikling på Københavns Universitet søger erfaren projektleder med gode proces- og planlægningskompetencer til arbejdet med udvikling og implementering af campusplaner.

Om Campus Plan og Udvikling

Campus Plan og Udvikling er en sektion i Campus Service, der er placeret i fællesadministrationen på Københavns Universitet (KU). Sektionen er ansvarlig for planlægning og udvikling af de fysiske faciliteter på hele universitetet. Campus Plan og Udvikling har 16 erfarne og fagligt engagerede medarbejdere med kompetencer inden for digitalisering, planlægning, byggeri og udvikling, som du bliver en del af. Du refererer direkte til Plan og Udviklingschefen.

Arbejdsopgaver

KU’s kommende helhedsplan fastlægger indsatsområder og mål for en bæredygtig udvikling af de fysiske rammer på KU. For at konkretisere helhedsplanen skal der i de kommende år udarbejdes campus planer, som sætter rammen for en sammenhængende og bæredygtig udvikling af KU’s fem campusområder: Søndre-, Frederiksberg-, Nørre-, City-, – og Taastrup Campusser. I campus planerne identificeres både lokale og tværgående udviklingspotentialer, som fleksible funktioner, optimering af udearealer, fælles digitale løsninger og åbne studie- og forskningsmiljøer, der understøtter interaktion på tværs.

Som projektleder i Campus Plan og Udvikling bliver du ansvarlig for udarbejdelse af campus planerne for Frederiksberg Campus og Taastrup Campus, hvor du kommer til at have ansvar for udarbejdelsen, den løbende udvikling og implementering. Du bliver bindeled i en stor og kompleks organisation med mange forskellige faggrupper med både interne og eksterne interesser, som du skal kunne navigere i. Du skal skabe en åben og inddragende proces i samspil med universitetets dekaner, forskere, studerende og andre kolleger om løsningerne. Du skal kunne facilitere, udfordre, skabe konsensus og binde sløjferne til sidst. Derfor evner du også klar og tydelig kommunikation til både interne og eksterne interessenter på forskellige niveauer.

Du er akademiker – nysgerrig, struktureret og vedholdende, og du har:

 • En videregående uddannelse på kandidatniveau, som f.eks. arkitekt, og færdes sikkert i fysisk planlægning (byggefaglighed er ikke nødvendigt)
 • Solide proces- og projektledelseskompetencer, gerne certificeret
 • Strategisk overblik, økonomisk forståelse og kan administrere mange forskellige typer opgaver
 • Erfaren mødeleder med evner til at facilitere og koordinere processer mellem mange forskellige aktører i en stor kompleks akademisk organisation
 • Flair for kommunikation og kan formidle komplekse problemstillinger i et enkelt og let forståeligt sprog skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
 • Har erfaringer med at arbejde med store mængder data, space planning og -management

Campus Plan og Udvikling på KU kan tilbyde dig

 • Et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger stor vægt på at yde god service til kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • En arbejdsplads, hvor opgaverne løses med vægt på gensidig respekt for hinandens forskellige kompetencer.
 • Gode muligheder til at udbygge dit netværk og udvikle dig både fagligt og personligt.
 • God balance mellem arbejds- og familieliv.
 • Og ikke mindst spændende og komplekse udviklingsopgaver, der giver mulighed for at bidrage til verdens bedste rammer for forskning og uddannelse på KU.

Løn & ansættelsesvilkår:

Vi søger en fuldtidsstilling.

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af erfaringer og kvalifikationer. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kompetencer. Tiltrædelse 01.08.2020 eller tidligere.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere information & ansøgning:

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte plan- og udviklingschef Markus Lampe på Tlf.: 35334202.

Send venligst din ansøgning via Jobportalen, vedlagt CV og relevante eksamensbeviser ved at trykke på ”søg stilling” herunder, så den er os i hænde senest mandag den 7. juni 2020. Samtaler finder sted i uge 24 og 25.

Om Campus Service, Københavns Universitet:

Campus Service (CAS) skaber og vedligeholder de fysiske rammer om Københavns Univers¬itet og optimale faciliteter til 38.000 studerende og 10.000 ansatte. CAS’ kerneopgave er at sikre et godt fysisk uddan¬nelses- forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskere og øvrige ansatte.

CAS koordinerer universitets bygge- anlægs og bygningsdriftsopgaver. Universitetets campusområder omfatter knap en million kvadratmeter.

CAS sætter en ære i at skabe fysiske rammer af høj internationale kvalitet ved at inddrage brugere, myndigheder og samarbejdspartnere i de forskellige projektfaser.

Læs mere på www.cas.ku.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +