Projektleder

Haderslev Kommune søger projektleder til Anlæg og Ejendomme.

Virksomhed:

Haderslev Kommune

Arbejdssted:

Haderslev

Ansøgningsfrist:

22/06/2020 12:00

Brænder du for samarbejde og projektledelse, og har du lyst til at skabe fysiske rammer, som er udviklet i tæt dialog med brugere og andre interessenter, så er dette job noget for dig.

Haderslev Kommune er i gang med en spændende udvikling. Det gælder også indenfor byggeri- og anlægsområdet, hvor der i de kommende år igangsættes flere spændende og krævende projekter. Vi har en ledig stilling og søger derfor en kollega, som skal indgå i Anlæg og Ejendomme.

Du vil blive en del af Anlæg og Ejendomme i Teknik og Miljø, hvor vi er 18 medarbejdere. Afdelingens opgaver spænder vidt fra arbejder med anlæg af veje, byggemodninger m.v., til varetagelse af bygherrerådgivning ifm. kommunens byggeopgaver og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.

Herudover arbejder vi i afdelingen med pedelservice, rengøring og kommunens trykkeri. Afdelingen er koncernunderstøttende for de øvrige serviceområder i kommunen.

Arbejdsområder:

Som projektleder på kommunens byggerier får du lov til at følge og styre projektet fra start til slut. I stillingen vil der blive lagt særlig vægt på, at du kan navigere på alle niveauer og med inddragelse af alle typer brugergrupper. Det er vigtigt, at du kan medvirke til, at der bliver god overensstemmelse mellem interessenternes ønsker og forventninger, samt det realiserede byggeri. Vi arbejder målrettet på at inddrage brugerne af vores bygninger i forbindelse med større nybyggerier og bygningsrenoveringer, samt større vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger.

Derudover har vi stort fokus på at inddrage handicapråd, ældreråd, erhvervsråd og lign., så vi får trukket værdifuld viden ind i vores projekter fra andre dele af kommunen.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at du er kommunens mand på byggepladsen og sikrer at byggeriet udføres sikkert og i god kvalitet, med en fast styring af byggeriets økonomi.

Det er vigtigt at du har gode kommunikative evner og løbende formår at holde udvalg, brugere og samarbejdspartnere orienteret i passende mængde. Du vil forventes at skulle understøtte kommunikationsafdelingen i forhold til at markedsføre kommunen projekter.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte, at:

 • være projektleder i forbindelse med større kommunale byggearbejder, både nybyggerier, renoveringsopgaver og vedligeholdelsesopgaver
 • understøtte kommunens serviceområder i alle byggeriets faser
 • stå for inddragelse af byggeprojektets interessenter og skabe klare rammer for byggeprojektets rammer og indhold
 • at skabe konsensus omkring interessenter i de enkelte byggeprojekter omkring projektets indhold samt afklare forventningerne til de tidsmæssige og økonomiske rammer
 • være med til at sikre en smidig gennemførelse af byggeriet, med fokus på overholdelse af tid, kvalitet og økonomi
 • deltage i politiske møder i forbindelse med inddragelse af og information til det politiske niveau omkring større byggearbejder
 • sørge for inddragelse af rådgivere i nødvendigt omfang, og sørge for at beskrive rådgiveropgaven samt følge op på, at rådgiveraftaler overholdes
 • føre tilsyn på byggepladserne, med fokus på kvaliteten i arbejdet, sikkerheden, samt at vores samarbejdspartnere overholder de aftaler vi har med dem.

Dine faglige kompetencer:

Vi forventer, at du

 • har en relevant videregående byggeteknisk uddannelse som arkitekt, konstruktør eller ingeniør eller lign.
 • har et godt overblik og har en god økonomisk sans og kender til vigtigheden af at have styr på budgettet i alle faser af byggeriet.
 • har erfaring med projektledelse og styring af større byggerier
 • har gode kommunikative evner, og kan udtrykke dig klart i både skrift og tale
 • har en struktureret tilgang og et godt overblik over processerne i byggeriets faser
 • har evner og lyst til at arbejde med komplekse opgaver med inddragelse af mange forskellige interessentgrupper
 • er bekendt med at arbejde i den kommunale eller offentlige sektor. Dette, dette er dog ikke et krav
 • har lyst og evne til at arbejde i grupper og teams på tværs af forskellige fagområder
 • evt. erfaring med søgning af fondsmidler indenfor byggeri og renoveringsopgaver.

Dine personlige kompetencer:

Som person forventer vi, at du er

 • fleksibel, serviceorienteret, tillidsvækkende og troværdig
 • udadvendt og trives i den dynamiske dialog med kolleger, med borgere og virksomheder
 • empatisk, lyttende og uhøjtidelig
 • har humoristisk sans.

Vi tilbyder:

En spændende arbejdsplads, hvor vi ikke går af vejen for at prøve noget nyt. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel er omdrejningspunktet. Vi har en åben og uformel omgangstone, hvor vi deler alle erfaringer, gode som dårlige.
Du vil få et meget et udviklingsorienteret job med projekter og opgaver, der er højt prioriterede, og med en stor indflydelse på din egen hverdag.

Dit daglige arbejdssted vil være ”Schaumanns Klædefabrik”, Simmerstedvej 1A, Haderslev.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i ny løn.
Tiltrædelsestidspunkt: 1. august 2020, eller efter nærmere aftale.

Vil du vide mere?

Hvis vi har vakt din nysgerrighed, så kontakt endelig afdelingsleder for Anlæg og Ejendomme, Kasper Mikaelsen,
på telefon 29 10 46 07 eller kmik@haderslev.dk

Ansøgningsfrist:

Send din ansøgning, CV samt relevante bilag via knappen ”Send ansøgning”, senest mandag den 22. juni 2020 kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag den 25. juni 2020, med evt. 2. samtale mandag den 29. juni 2020.

Om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har indført røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +