Projektleder/ brugerkoordinator til Aarhus BSS

Vil du arbejde med strategisk campusudvikling og bidrage til et nyskabende og bæredygtigt universitetsmiljø. Motiveres du af at sikre bruger- og interessentinddragelse, koordinering og fremdrift i både større og mindre projekter? Er du fagligt dygtig, løsningsorienteret og god til at skabe relationer? Så har vi et spændende og vigtigt job til dig som projektleder/brugerkoordinator ved Aarhus BSS!

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Arbejdssted:

Aarhus BSS, Bartholins Allé 14, 8000 Aarhus C samt Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C

Ansøgningsfrist:

27/10/2021

Aarhus BSS i Universitetsbyen

Det tidligere Aarhus Kommunehospital er i disse år ved at blive omdannet til Universitetsbyen – en ny, bæredygtig og fremtidssikret campus med studieliv og aktiviteter døgnet rundt. I 2025 flytter Aarhus BSS sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé (Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi) til Universitetsbyen.

Konkurrencen om, hvem der skal udvikle de kommende bygninger og udendørsarealer, blev afgjort i foråret 2021. Med vinderforslaget kan medarbejdere og studerende bl.a. se frem til at få en række større auditorier, og undervisningslokaler samt studieområder udviklet, så de kan anvendes fleksibelt til flere formål. Med flytningen kommer de to institutter også tættere på fakultetets aktiviteter i Universitetsparken, og der skal i de kommende år arbejdes yderligere med den strategiske campusudvikling for Aarhus BSS’ aktiviteter såvel i Universitetsbyen som i Universitetsparken.

For at sikre medarbejdere og studerende på Aarhus BSS de bedst mulige fysiske faciliteter, har der forud for konkurrenceprojektet været en omfattende brugerinddragelse, og i løbet af projekteringsfasen fra efteråret 2021 sker der tilsvarende en brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget til myndighedsprojektet. I de efterfølgende projekteringsfaser vil der på tilsvarende vis løbende blive gennemført brugerinddragende processer, samt orientering af brugerne og relevante fora på fakultetet.

Du kan læse mere om AU’s visioner for den strategiske campusudvikling på hjemmesiden.

Om stillingen

Som projektleder og brugerkoordinator bliver din opgave fortsat at sikre en tæt koordinering mellem de mange interne og eksterne interessenter samt en løbende inddragelse af relevante brugere. Du har central rolle i at understøtte fakultetets ledelse i hele processen og bl.a. sikre, at der følges op på beslutninger, at der sker behørig inddragelse, samt at der kommunikeres både internt og eksternt om hele projektet.

Du skal sikre en agil projektorganisation, der kan levere kontinuerlig fremdrift i forhold til projektets plan. Din byggefaglige indsigt gør, at du har gode forudsætninger for at kende projektet i detaljer og have overblik over og styre fakultetets leverancer i projektet. Samtidigt kan du kommunikere tidsplaner og krav til forskellige målgrupper, eksempelvis som led i brugerinddragelsen. Det er centralt, at du som fakultetets ambassadør i projektet sikrer, at input fra medarbejdere og studerende på Aarhus BSS afspejles i den konkrete plan for placeringen af de enkelte enheder, indretningen i bygningerne etc.

Dine arbejdsopgaver som projektleder vil blandt andet omfatte:

  • Projektledelse/brugerkoordinering i forbindelse med udviklingen og etablering af nyt campusområde til Aarhus BSS, herunder planlægning og gennemførsel af brugerprocesser/brugerdialog.
  • Koordinering af flytning af aktiviteter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen med fokus på organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.
  • Deltagelse i tværgående campusudviklingsopgaver i tæt samarbejde med fakultetets ledelse og de teknisk/administrative støttefunktioner.
  • Udarbejdelse af procesplaner, sagsfremstillinger, beslutningsoplæg inkl. konkrete forslag (fx indeholdt bygningstegninger såvel som beskrivelser), dokumentation og afrapportering.

Du får et job med spændende og afvekslende arbejdsopgaver med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Faglige og personlige kvalifikationer

Vi søger en erfaren projektleder med stor viden og erfaring inden for projektledelse i byggebranchen, særligt i forbindelse med undervisnings- og forskningsfaciliteter eller tilsvarende tværfaglige faciliteter. Du har en relevant uddannelsesbaggrund som fx arkitekt, planlægger eller lignende på tilsvarende niveau suppleret med dokumenteret udviklings- og projektledelseserfaring.

Du er en stærk kommunikator, og det falder dig naturligt både at kunne kommunikere med ledere og medarbejdere i organisationen. Du har synlig og tydelig gennemslagskraft, der sammen med en pragmatisk tilgang og sund fornuft bidrager til at finde bæredygtige og visionære løsninger. Du evner at navigere i en kompleks organisation, og du skal i høj grad have lyst til at forstå og indgå i den sammenhængende administration og service på hele fakultetet.

Som person er du tillidsvækkende, inddragende, fleksibel og har fokus på brugere. Det er desuden vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kan gå forrest som forandringsagent i en større proces. Du arbejder systematisk og har et godt overblik og forstår rollen og ansvaret som tovholder for et stort projekt.

Administrationscenter Aarhus BSS

Du bliver ansat i fakultetssekretariatet med reference til administrationschefen og med den daglige, faglige reference til sekretariatets souschef. Du vil endvidere have en delt faglig reference til fakultetets tekniske chef samt til programlederen for det samlede Campus 2.0- projekt på Aarhus Universitet. For at sikre en god oplæring og en tæt sammenhæng mellem fakultetets strategi, den samlede campusudvikling og den overordnede koordinering bliver din fysiske placering og din arbejdstid delt mellem fakultetet og universitetets Campus 2.0-sekretariat efter nærmere aftale.

Aarhus BSS er et af de fem fakulteter på Aarhus Universitet. Fakultetet leverer førende forskning og forskningsbaserede uddannelser inden for erhvervs- og samfundsvidenskab og i mødestedet mellem de to faglige discipliner. Med 14.000 dagstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 250 ph.d.-studerende og godt 600 videnskabelige medarbejdere fordelt på seks institutter er Aarhus BSS en af Europas og Danmarks største universitære enheder inden for både business og samfundsvidenskab. Læs mere på bss.au.dk

Arbejdssted

Aarhus BSS, Bartholins alle 14, 8000 Aarhus C samt Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C.

Tiltrædelse

Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.

Spørgsmål til stillingen

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  • Souschef i fakultetssekretariatet Margrethe Vejs-Petersen, telefon 93 50 89 26, e-mail: margrethe@au.dk eller
  • Administrationschef ved Aarhus BSS, Anne Bækby Johansen, telefon 29 42 85 08, e-mail: abj@au.dk eller
  • Programleder for Campus 2.0, Charlotte Lyngholm Bom, telefon 21 34 54 63, e-mail: cl@au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-koordinator Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, e-mail: mfp@au.dk

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være i uge 45.
Kandidater, der efterfølgende går videre til anden samtalerunde, forventes at deltage i relevante test. Den anden samtalerunde forventes at være i uge 47.

Krav og vilkår:

Stillingen er en fuldtidsstilling med løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og akademikere i staten (klassificering som specialkonsulent) eller anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Der ansøges elektronisk via Aarhus universitets hjemmeside, og ansøgningen skal være modtaget senest den 27. oktober 2021.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +