Projektleder til Anlægsafdelingen

Vi leder efter dig, som har god byggeteknisk indsigt og gode kommunikationsevner, da det er igennem den tætte konstruktive dialog vi får teamet og samarbejdspartnere til at præstere. Derudover har du god dømmekraft, og du forstår hvilke problemstillinger der kræver hurtig afklaring, og hvilke der kræver nærmere overvejelser.

Virksomhed:

Kommuneqarfik Sermersooq

Arbejdssted:

Kuussuaq 2, 3900 Nuuk, Grønland

Ansøgningsfrist:

08/03/2023

Kommuneqarfik Sermersooq

Anlægsafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq har en masse spændende projekter i gang, og søger derfor en dygtig og engageret projektleder til vores team af medarbejdere. Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i rivende udvikling, hvor der især indenfor bygge- og anlægssektoren er stor vækst.

Det vi kan tilbyde, er det job hvor du får mulighed for at tage ansvar og arbejde selvstændigt med dine projekter, og en hverdag du selv er med til at præge. Samtidig bliver du en del af et team med engagerede kolleger, som står klar med faglig sparring og som bakker op om et godt arbejdsmiljø.

Anlægsafdelingen består p.t. af fire medarbejdere og en fagchef. Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til anlægschefen i Forvaltning for Anlæg og Miljø.

Stillingen kan tilbydes som en 2-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse, eller som en fast stilling.

Stillingens indhold:

I stillingen kommer du til at sidde for enden af bordet og er med fra start, hvor projekterne skabes, til projekterne afleveres. Med andre ord kommer du til at følge dine projekter tæt. Du vil have følgende opgaver:

 • Varetage bygherrerollen ved nybyggerier samt tilbygninger
 • Varetage bygherrerollen ved kloakrenoveringer og i mindre grad byggemodninger
 • Bistå med programoplæg på tværs af kommunens forvaltninger
 • Ad hoc-opgaver

Projektporteføljen dækker over mindre projekter på 1 mio. kr. til større projekter på 50+ mio. kr., hvor du vil være kommunens tovholder til at sikre at tid, pris og kvalitet gennemføres indenfor den planlagte ramme for projekterne. Du kommer forventeligt til at varetage projekter fordelt på hele kommunens geografi.

Forventninger til ansøgere:

 • Du har en videregående uddannelse som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende
 • Du har en bred byggeteknisk og regnskabsteknisk forståelse
 • Du er solid bruger af IT, primært Office-pakken
 • Du har gerne nogle års erfaring, men du opfordres også til at søge stillingen, hvis du er nyuddannet

Som menneske er du positiv, udadvendt og har nemt ved netværksdannelse og tværfagligt samarbejde.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Du kan håndtere mange bolde i luften
 • Du kan kommunikere klart og tydeligt, såvel skriftligt som mundtligt
 • Du har en høj grad af selvstændighed, er positiv, engageret og ansvarsbevidst
 • Du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver
 • Du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores interne struktur
 • Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget (grl/dk), men det er ikke et krav.

Desuden skal du være klar til en hverdag, der ofte er uforudsigelig, hvilket kræver, at du kan skifte mellem forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen og stadig bevare overblikket. Du skal besidde evnen til at koordinere og trives med at være involveret i mange forskellige projekter.

Vi tilbyder:

 • En forvaltning i rivende udvikling
 • En afdeling med spændende og afvekslende arbejdsopgaver
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og engagerede kollegaer
 • En afdeling med stor indflydelse på egen hverdag
 • En stilling med stor mulighed for faglig og personlig udvikling

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Anlægschef Rudi Birkedal, tlf. +299 367205 eller e-mail: rudb@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, Teknisk Landforbund eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Det vi kan tilbyde, er det job hvor du får mulighed for at tage ansvar og arbejde selvstændigt med dine projekter, og en hverdag du selv er med til at præge. Samtidig bliver du en del af et team med engagerede kolleger, som står klar med faglig sparring og som bakker op om et godt arbejdsmiljø.

Anlægsafdelingen består p.t. af fire medarbejdere og en fagchef. Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til anlægschefen i Forvaltning for Anlæg og Miljø.

Stillingen kan tilbydes som en 2-årig projektansættelse med mulighed for forlængelse, eller som en fast stilling.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, Teknisk Landforbund eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 130-23 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 8. marts 2023

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +