Projektleder til bygningsvedligehold i SCIENCE Campus Service

Kan du holde styr på flere opgaver ad gangen? Bevarer du hovedet koldt, når dagen bliver anderledes end forventet? Er du god til at planlægge og eksekvere? Kan du kommunikere med høj og lav, løse knuder og finde en farbar vej i en kompleks organisation?

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

SCIENCE Campus Service, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

Ansøgningsfrist:

07/02/2022

Nikker du ja til ovenstående, så er dette sikkert et job for dig. SCIENCE Campus Service på Københavns Universitet søger en projektleder til vores vedligeholdelsesprojekter. Stillingen er til besættelse fra den 1. april eller snarest muligt.

Om os

SCIENCE Campus Service varetager service, drift og vedligeholdelse på fakultetet, der hovedsagligt er lokaliseret på City, Nørre og Frederiksberg Campus, i alt ca. 300.000 m2. Vores bygninger spænder fra gamle fredede bygninger til det nyeste nye i teknisk byggeri, og indeholder et stort antal laboratorier, kontor- og undervisningslokaler samt Øresundsakvariet, en svømmehal, Statens Naturhistoriske Museum, feltstationer indenlands og på Grønland.

I SCIENCE Campus Service har vi et dedikeret team, der varetager mindre opgaver vedr. bygningsvedligehold og mindre ombygninger. Det er typisk istandsættelse af overflader, udskiftning eller nyindkøb af inventar, døre og belysning, opsætning af skillevægge eller reparation af nedslidt træværk. Det kan også være akut opståede opgaver, når der fx går hul på et tag eller der bliver fundet skimmelsvamp i en kælder. Der er ikke tale om langvarige projekter, men derimod mange små og varierede opgaver både udvendigt og indvendigt.

Vedligeholdelsesteamet indgår i sektionen Plan og Vedligehold i SCIENCE Campus Service, og du vil som projektleder referere til Planchefen. Vi er i alt ca. 85 medarbejdere i SCIENCE Campus Service fordelt ud på vores områder. Vi har til huse på Nordre Sti på Frederiksberg smukt omgivet af Landbohøjskolens Have.

Arbejdsopgaver

Som projektleder for vedligeholdelsesprojekter vil det være din opgave at løse vedligeholdelsesprojekter og mindre ombygninger samt håndtere opgaver, der opstår løbende. Du vil være en del af et team, som inklusiv dig består af tre projektledere og en koordinator. Din hverdag vil være alsidig og inkludere mange ture på cyklen rundt på vores campusområder og ud til vores brugere.

Mere deltaljeret kan vi beskrive dine arbejdsopgaver således:

 • Beskrivelse af opgaven, indhentning af tilbud, udarbejdelse af budget og tidsplan.
 • Styre projektet i mål, herunder koordinere med håndværkere, driftspersonale og brugere
 • Fakturahåndtering og håndtering af dokumentation
 • Bidrage til planlægning af fremtidig bygningsvedligeholdelse

Vi forventer af dig at du

 • har en uddannelsesmæssig baggrund som fx bygningskonstruktør, arkitekt eller andet relevant
 • har erfaring med mindre byggeprojekter i bred forstand
 • er struktureret
 • har en god faglig ballast så du kan sparre med dine kolleger
 • kan arbejde i en stor kompleks organisation, og at du forstår dig på at skabe netværk og gode professionelle relationer, da du vil være i kontakt med mange brugere
 • kan kommunikere godt og tydeligt på skrift og i tale, som regel på dansk, men engelsk kan forekomme
 • er god til IT. Vi bruger Facility Management-systemet Main Manager, og det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til dette
 • holder hovedet koldt, når det spidser til, og at du sætter en ære i at understøtte forskning og uddannelse på landets største universitet

Vi tilbyder

Et spændende og varieret job med stor tværfaglighed og stærkt engagerede kolleger, der arbejder sammen i et dynamisk og omskifteligt miljø præget af frihed under ansvar og af en uformel tone.

Stillingen er placeret i SCIENCE Campus Service, som er en af seks afdelinger i SCIENCE Fakultetssekretariat. I SCIENCE Campus Service varetager vi bygningsdriften, som omfatter teknisk vedligehold, bygningsvedligehold med friarealer og ejendomsservice for brugerne. Vi er i en spændende udviklingsproces, hvor det er vigtigt, at vi kan agere under skiftende vilkår og i forhold kerneforretningens behov.

Løn og ansættelsesforhold

Er du uddannet bygningskonstruktør vil din ansættelse blive som bygningskonstruktør i henhold til reglerne i Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og efter organisationsaftale for Bygningskonstruktør i staten, eller efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftale for Tekniske funktionærer.

Er du uddannet arkitekt vil du blive ansat i henhold til ’Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten’ mellem Finansministeriet og Akademikerne og indplacering vil ske efter erfaring og kvalifikationer.

Har du en anden relevant uddannelse vil du blive indplaceret på anden relevant overenskomst.

Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Din ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning vedhæftet CV og uddannelsesbevis via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget) senest d. 07.02.2022.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 6 og 7.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Planchef Pernille Nørby, tlf: 93509927.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +