Projektleder til byrum og grønne områder

Vi søger dig, der har lyst til at styre projekter og være med til at udvikle og forvalte kommunens byrum og grønne områder. Fx urbane rum og grønne arealer igennem alle faser – fra tværfaglig projektudvikling til aflevering af færdigt anlæg.

Virksomhed:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Arbejdssted:

Infrastruktur og Anlæg, Toftebæksvej 12, 2800 Kongens Lyngby

Ansøgningsfrist:

16/11/2021 23:59

Lyngby-Taarbæk Kommune er en urban kommune med grøn profil, der ønsker at udvikle og forvalte kommunens byrum samt skabe et spændende urbant miljø. Her og nu byder vores afdeling bl.a. ind i idefasen på kommende nye byrum og stationsforpladser langs Letbanen.

Vi har derudover et øget behov for grøn viden i forbindelse med planlægning af beplantningsopgaver, udarbejdelse af lokalplaner, mv.

I afdelingen Infrastruktur og Anlæg, som du bliver en del af, tager vi os af kommunens arealers fysiske forandringer, og har ambitioner om at skabe gode grønne og attraktive rammer for vores borgere, brugere og besøgende.

Vi søger derfor en erfaren projektleder, der med stærke faglige kompetencer fra projektudvikling til afleveret anlæg, kan hjælpe med at styre anlæggene i mål i samarbejde med interne og eksterne parter.

Du skal vælge os fordi

Som projektleder i Infrastruktur og Anlæg kommer du til at være med til at præge udviklingen af Lyngby-Taarbæk Kommune. Her kommer du til at arbejde med både store og små projekter, særligt indenfor grønne klimatilpasningsløsninger, beplantning langs Letbanen, byudvikling, bynære grønne arealer og beplantninger.

Du vil indgå i flere tværorganisatoriske samarbejder og netværk på det grønne område. Du vil blive udfordret med spændende og komplekse problemstillinger inden for anlægsarbejder, og du vil komme til at indgå i et stærkt fagligt team med både unge og erfarne kolleger.

Om jobbet

 • Varetage bygherrerollen, hvor du er bindeled mellem interne og eksterne aktører som myndighed, rådgivere og entreprenører
 • Projektlede konkrete anlægsprojekter, herunder arbejde med byggeledelse, kontrakt-, økonomi- og tidsstyring samtidig med, at der sikres en høj kvalitet i projekterne
 • Udbud og kontrahering af rådgiver- og entreprenøropgaver
 • Forvaltning og udvikling af kommunens byrum og grønne arealer
 • Tværfaglig sparring og samarbejde ved udvikling af projekter samt bistå ved byggesagsbehandling, lokalplanlægning, m.v.
 • Udarbejde sagsfremstillinger til politisk behandling
 • Kommunikation med bl.a. borgere, myndigheder og øvrige interessenter i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

Om dig

 • Du har en relevant uddannelse som fx landskabsarkitekt, arkitekt med en grøn profil, ingeniør i arkitektur og design eller i bygningsdesign eller anden relevant erfaring
 • Du er fortrolig med projekt-/byggeledelse af anlægsarbejde, herunder koordinering og styring af processerne, for at opnå gode færdige anlæg i høj kvalitet
 • Du har måske erfaring med projektering af byrum, LAR og anlægskonstruktioner, forvaltning af bynære grønne områder og kommunale udearealer
 • Du kan både arbejde selvstændigt og i teams samt tage initiativer for at sikre fremdriften i opgaverne og skabe resultater
 • Du har gerne erfaring med offentlig forvaltning og en politisk organisation.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en fleksibel arbejdstid, tillidsbaseret ledelse og faglig udvikling. Du har stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, og kommer til at sidde i et tværfagligt arbejdsmiljø i storrumskontor. Derudover er der mulighed for hjemmearbejde.

Vi har en god kantine, og er placeret i hjertet af Lyngby.

Organisationen

Infrastruktur og Anlæg er en ud af seks afdelinger i Center for Arealer og Ejendomme. Vi er en bygherreorganisation og vores hovedformål er at planlægge og gennemføre anlægsprojekter på park- og vejområdet i tæt samarbejde med myndighed, entreprenører og vores egne driftsfolk.

I Infrastruktur og Anlæg arbejder vi som et team og er pt. 12 medarbejdere. Vi arbejder med en bred portefølje: Udvikling af idrætsanlæg og byrum, legepladsindretning, LAR-projekter, udvikling og sikring af grønne og blå naturområder samt nyanlæg og vedligeholdelse af veje og brokonstruktioner. Vi er professionelle med høj og varieret faglighed, og holder alle af et godt grin.

Vores center servicerer 55.000 borgere og ca. 4.000 ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er byg- og driftsherreorganisation for kommunens ejendomme som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne områder. Den kommunale bygningsmasse består af 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for over 100 km veje (snart 170 km) og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.

Center for Arealer og Ejendomme består af omkring 260 medarbejdere, hvoraf ca. 60 medarbejdere er placeret på rådhuset, mens de resterende er placeret decentralt i henholdsvis Ejendomsdrift og Arealdrift på forskellige lokationer i kommunen.

Løn og ansættelse

Stillingen er på 37 timer med flekstid.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende overenskomst og med forventet tiltrædelse pr. 1. januar 2022.Arbejdsstedet er Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12 i Kgs. Lyngby, som er placeret 10 minutters gang fra Lyngby Station og tæt på motorvejsafkørsel.

Frist og samtaler

Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. november kl. 23.59.

Vi holder 1. samtale tirsdag den 23. november og 2. samtale fredag den 26. november i Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, Kgs. Lyngby.

Du vil blive kontaktet, hvis vi ønsker at invitere dig til en samtale.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Hans Blond-Vildersbøll på 45 97 36 99, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Du kan også ringe til Marianne eller Rasmus, og høre mere om arbejdet som projektleder i afdelingen. De har henholdsvis 23 39 89 50 og 23 83 65 53.

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +