Projektleder til Drift & Parkering

København vokser, og i 2030 vil 60.000 flere kunne kalde byen for hjem. By & Havn udvikler og understøtter byudviklingen på en grøn, bæredygtig og ansvarlig facon.

Virksomhed:

By & Havn

Arbejdssted:

Nordre Toldbod 7, 1259 København

Ansøgningsfrist:

07/05/2023

Vi skaber rammerne og pladsen til at endnu flere københavnere kan få mulighed for at blive en del af fællesskabet i byen i fremtiden.

By & Havns aktiviteter skal bidrage til at levere løsninger på politisk vedtagne mål som 70 % reduktion i CO2-udledning, flere almene boliger og grøn omstilling af havnen. Løsningerne, vi leverer, skal række flere årtier ud i fremtiden – til glæde for nuværende og fremtidige københavnere, virksomheder og gæster i København.

By & Havn har samlet driften af vores ejendomme og parkeringshuse samt driften af veje, kanaler, kajer og vand i én enhed for at styrke samarbejdet i forbindelse med modtagelse af de færdige anlægsprojekter fra anlægsafdelingen.

Vi søger nu en projektleder, som bliver ansvarlig for det tværgående samarbejde vedr. overdragelse af anlægsprojekter til drift, driftsinvolvering i anlægsprojekter og overdragelse af arealer fra By & Havn til tredjemand (primært til grundejerforeninger). Desuden kan udførelse af mindre biodiversitetsprojekter komme på tale. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med By & Havns tre driftsledere og andre afdelinger.

Ansvarsområder

 • Gennemførelse af driftsinvolvering i By & Havns byudviklingsområder, herunder opstille krav og løbende kontrollere, at projekterne lever op til kravene.
 • Udvikle paradigmer for digitale afleveringer af anlægsprojekter.
 • I samarbejde med By & Havns anlægsafdeling gennemføre før-gennemgange og afleveringsforretninger, styre opfølgning på fejl og mangler i anlægsprojekterne og udvikle diverse entreprisestyringsparadigmer.
 • Udarbejde exitplaner for, hvornår og hvordan By & Havn kan trække sig ud af byudviklingsområder samt følge op på eksisterende exitplaner.
 • Oprette og styre exit-arbejdsgrupper samt dokumentation på tværs af afdelinger i By & Havn.
 • Styre overdragelse af arealer til tredjemand (typisk grundejerforeninger), herunder også dokumentation.
 • Stå for koordineringsmøder mellem By & Havns afdelinger.
 • Bistå vores udlejningsafdeling med koordinering af byggepladser.
 • Arbejde med deling af data internt i By & Havn, herunder især via udvikling af By & Havns GIS-løsning (Qgis).
 • Styre kortlægningen af By & Havns landområder i GIS til brug for vores FM-system (Dalux).
 • Gennemføre rådgiverudbud og driftsudbud i samarbejde med driftslederne og andre kolleger og afdelinger i By & Havn.

Vi forestiller os, at du:

 • Er bachelor eller kandidat indenfor landskabsarkitektur, ingeniørfag, planlægning eller lignende.
 • Har erfaring med implementering af nye arbejdsgange og digitale processer.
 • Er en god kommunikator og kan samarbejde med forskellige interessenter.
 • Har erfaring med fejl- og mangeludbedring på infrastrukturprojekter.
 • Har erfaring og viden med dokumentation vedr. anlæg af infrastruktur.
 • Har erfaring med udbud.
 • Har erfaring med kortlægning af landområder og kan arbejde i QGIS.
 • Har indgående viden om drift af by, park og infrastruktur.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med udendørs belysning.

Om By & Havn

Du vil møde en kultur, som er præget af et uformelt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på en god og respektfuld omgangstone og et godt samarbejde. Et stærkt samarbejde på tværs af organisationen med fredagsmorgenmad og fællessang.

By & Havn tilbyder derfor også en række personalegoder, som bidrager positivt til medarbejdernes hverdag, ligesom der er fokus på at udvikle og fastholde virksomhedens medarbejdere.

Du får din daglige gang i vores smukke historiske bygning med nyistandsatte kontorer, der ligger med udsigt til Kastellet og hele havnefronten.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Tom Saxlund, Chef for Drift & Parkering, på 4027 1764.

By & Havn opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansøgningsfristen er den 7. maj 2023 kl. 23.59.

Uagtet ansøgningsfristen afholdes der løbende samtaler, og opslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet. Vi beder dig derfor ansøge hurtigst muligt for at sikre, at din ansøgning bliver taget i betragtning.

Søg stillingen ved at klikke på knappen: ”Send ansøgning”.

Kontakt

Chef for Drift & Parkering Tom Saxlund
på tlf.: 40 27 17 64

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +