Projektleder til unikke restaureringsprojekter

Har du lyst til at være med til at passe på og udvikle Danmarks kongelige slotte og fredede kulturejendomme i dialog med samarbejdspartnere og interessenter, så de løbende bevares, restaureres og videreudvikles?

Virksomhed:

Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdssted:

Hammerichsgade 14, 1611 København

Ansøgningsfrist:

13/08/2023

Slots- og Kulturstyrelsen søger en erfaren projektleder til bygherrerollen i enheden Restaurering & Genopretning, hvor vi arbejder med en helt unik portefølje af Danmarks fornemste bygninger og bl.a. er i gang med større restaureringer af Hofteatret på Christiansborg, Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot og tagene på Amalienborg.

Vi står netop nu foran flere genopretningsprojekter og restaurering af unikke ejendomme og slotte, og derfor søger vi en ny kollega, som bliver en del af en enhed i vækst og udvikling.

​Om jobbet

Som projektleder vil dit ansvar være at varetage kontraktstyring, interessenthåndtering og styre økonomien – alt sammen under særlig hensyntagen til kvaliteten af projekternes og ejendommenes restaureringsfaglige løsninger.

​Du skal i samarbejde med eksterne rådgivere bl.a. være med til at udarbejde byggeprogrammer, restaureringsholdninger, restaureringsstrategier og rådgiverudbud i tæt samarbejde med vores brugere, driftsansvarlige, museer fonde og andre bidragsydere.

Der er et tæt samarbejde med de øvrige centre og enheder på ejendoms-området, der varetager alle funktioner relateret til ejendomsporteføljen.

Ejendomsområdet er under udvikling, og der kan løbende komme justeringer i ansvars- og opgavefordeling for at sikre, at opgaverne løses bedst muligt, og du forventes selv at bidrage og sætte dit præg på udviklingen.

Der er endvidere tæt samarbejde med Kulturministeriets departement og institutioner.

Vi tilbyder

Som projektleder vil du komme til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor du får en selvstændig rolle som projektleder og intern bygherrerådgiver på egne projekter.

Du bliver en del af Slots- og Kulturstyrelsens projektledergruppe og er organisatorisk placeret i enheden for Restaurering & Genopretning med direkte reference til enhedschefen. I enheden gennemfører vi større og komplekse projekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og på tværs af organisationen på Kulturministeriets fredede ejendomme og slotte.

Vi er pt. 23 medarbejdere i enheden, som er præget af stor kollegialitet og god stemning.

​Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet arkitekt eller har tilsvarende kompetencer samt solid erfaring med byggeriets processer og faser, og at du behersker et sagsforløb fra forundersøgelse til aflevering af det færdige byggeri.

Vi interesserer os for, om

  • du har udprægede evner for projektledelse, struktur og overblik samt solide kompetencer inden for økonomistyring, udbud og brug af IT.
  • du har projektledererfaring som bygherre, bygherrerådgiver eller rådgiver – gerne gennem alle byggeriets faser.
  • du er god til kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig.
  • du har gode restaureringskompetencer og erfaring med byggeprojekter på fredede eller bevaringsværdige ejendomme.
  • Derudover har du en høj etik og et godt humør. Det er naturligt for dig at opsøge den viden, du ikke selv har – ligesom du sætter en ære i at levere løsninger af høj kvalitet.

​Ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling på fuld tid som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af erfaring og kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Akademikerne. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.

Information og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef i Restaurering, Jacob Klit-Hansen på tlf. 20 44 97 86 eller mail jkh@slks.dk

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk.

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest søndag den 13. august 2023.

Du bedes vedhæfte CV og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler torsdag d. 17. august og 2. samtaler onsdag d. 23. august.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +