Projektledere

Vi søger dygtige byplanlæggere - to projektledere til lokalplanlægning og tre byplanlæggere med en blå og grøn profil.

Virksomhed:

Aarhus Kommune

Arbejdssted:

Brabrand

Ansøgningsfrist:

14/03/2021 00:00

Vil du være med til at udvikle Aarhus?

Det går godt for Aarhus. Byen er i rivende udvikling og masser af mennesker flytter til for at være en del af vores by. I år 2050 vil byen runde 450.000 indbyggere, hvilket er 120.000 flere end vi er i dag. Mange store bebyggelser skyder op, og planlægningen af endnu flere er på vej både i midtbyen, forstæder og oplandsbyer. Derfor har vi brug for flere dygtige byplanlæggere, som kan bidrage til at rammesætte denne udvikling.

I Teknik og Miljø, hvor Plan hører til, arbejder vi sammen med politikere, bygherrer, rådgivere, borgere og andre interessenter om at skabe de bedste rammer for byens udvikling. Vi tænker i helheder og ønsker at skabe de bedste sammenhænge i byen, og så fokuserer vi på, at bylivet skal blomstre. Derfor arbejder vi for at skabe byliv før byrum og byrum før bygninger.

I Plan arbejder vi med udviklingen af større helhedsplaner, lokalplaner, kommuneplantillæg, kulturmiljøanalyser og VVM-redegørelser, og vi bidrager til udviklingsplaner og politikker såsom højhuspolitik og arkitekturpolitik. Arbejdsområdet, som omfatter planlægning for både store og komplicerede byudviklingsopgaver og mindre områder både i den tætte by, i forstaden og i oplandsbyerne, har politisk bevågenhed, og dine opgaver vil foregå i et tværfagligt miljø i samarbejde med dygtige kolleger fra andre afdelinger.

Du vil indgå enten i Team Miljø eller Team Lokalplaner og herfra bidrage til samarbejdet med afdelingens øvrige teams. I Plan er vi i øjeblikket ca. 60 medarbejdere.

Om jobbet

Som byplanlægger i Team Miljø vil du indgå i projektgrupper for lokalplaner, fra den tidlige afklaringsfase til den endeligt vedtagne lokalplan. Vi søger planlæggere med stærke kompetencer inden for de grønne og miljømæssige aspekter af planlægningen, med fokus på vand, natur, virksomheder og landbrug.
Arbejdsopgaverne vil især omfatte lokalplaner og helhedsplaner.

Som projektleder og byplanlægger i Team Lokalplaner vil du være projektleder på lokalplaner i samarbejde og dialog med private og offentlige udviklere samt bygherrerådgivere og byplankonsulenter. Der er et tæt samspil med det politiske niveau, dels Rådmanden, dels Teknisk Udvalg – både løbende og i forbindelse med specielt byrådsindstillinger. I forbindelse med den indledende ideudvikling og ved høringer er der stort fokus på borgerinddragelse, der omfatter samarbejde med fællesråd, naboer og andre interessenter.

Vi søger medarbejdere, som har erfaring med at varetage komplekse planprocesser i et tværfagligt og politisk ledet miljø og dermed kan bidrage til gennemførelse af både små og store planopgaver.

I Aarhus Kommune lægger vi vægt på kvalitet i byudviklingen, og det omfatter både de byplanfaglige overvejelser, arkitektur, byliv og miljømæssige aspekter – men også proces og dialog med såvel borgere som udviklere og rådgivere. Det vil være en væsentlig del af din arbejdsopgave at bidrage til at udvikle og sikre denne kvalitet, og at afveje de mange, ofte modsatrettede interesser, der er på spil.

Som byplanlægger med en blå og grøn profil vil dine primære arbejdsopgaver blive

  • Projektdeltagelse, herunder bidrage til afstemning af planens indhold i forhold til de politiske målsætninger for området.
  • Sikre den miljøfaglige kvalitet i projekter, plangrundlag og plandokumenter
  • Udtalelser og dialog i sager inden for allerede lokalplanlagte arealer.
  • Samarbejde med kollegaer, både på tværs af Teknik og Miljø og med de øvrige Magistratsafdelinger, omkring planopgaverne.
  • Som projektleder og byplanlægger for lokalplaner vil dine primære arbejdsopgaver blive:
  • Projekt- og procesledelse, herunder afstemning af planens indhold i forhold til de politiske målsætninger for området, mødeplanlægning, tids- og ressourceplanlægning, forventningsafstemning om fremdrift mv.
  • Sikre den byplanfaglige kvalitet i projekter, plangrundlag og plandokumenter.
  • Dialog med bygherrer og bygherrerådgivere i forhold til at fastlægge lokalplaners indhold og omfang.
  • Samarbejde med byplankonsulenter og kvalitetssikre plandokumenter, samt udarbejde byrådsindstillinger, notater og mødereferater.
  • Samarbejde med kollegaer både på tværs af Teknik og Miljø og med de øvrige magistratsafdelinger omkring planopgaverne.

Din profil

Du har erfaring med og et grundigt kendskab til byudvikling, planprocesser, gældende lovgivning indenfor Plan- og miljøområdet samt dens muligheder og begrænsninger, og du har en faglig baggrund inden for fysisk planlægning, arkitekt, ingeniør, landinspektør eller lignende.

Du skal bidrage professionelt til et fagligt og dynamisk miljø med fokus på transformering af kommunen.

Du skal brænde for at bidrage med din faglighed i den betydelige vækst som Aarhus står midt i, indenfor den politiske ramme og retning som byrådet giver os. Det gælder den politiske dagsorden indenfor arkitektur og bykvalitet såvel som klimaet og det grønne.

Du har gode evner med at kommunikere klart både mundtligt og skriftligt.

Du har evnen til at overskue komplekse problemstillinger og processer i en politisk ledet
organisation.

Du skal trives med, at rammen for dit arbejde til tider er åben, og du skal evne at fokusere på det overordnede niveau.

Vi ser gerne, at du også er kreativ, engageret, samarbejdsorienteret, selvstændig, og
er i stand til at modtage og give konstruktiv feedback. En god portion humør vil også
blive vægtet positivt.

Vi forventer at du håndterer IT-programmer som Microsoft Office og Adobe CS pakken, GIS, og gerne 3D program f.eks. SketchUp.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i en god, travl og afvekslende hverdag på en arbejdsplads med gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone med respekt for god service. Her er aldrig kedeligt!

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Planchef Eva Møller Sørensen
Teamleder Lisbeth Roi Madsen

Ansøgning

Bemærk at vi blot har behov for et motiveret CV med relevant joberfaring og relevante
referencer. Ansøgere bedes anføre en fortrolig e-mail adresse i ansøgningen, samt angive hvilken af stillingerne der søges. Vi er desuden interesseret i at høre, hvor ansøgerne har set annonceringen.

Klik på ”Send ansøgning” nedenfor for at udfylde og sende din CV mv. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 14. marts 2021.

Ansættelsesprocessen

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og vi forventer, at ansættelsessamtalerne vil finde
sted den 19., 23. og 24. marts med henblik på ansættelse den 1. maj 2021.
Alle der har været til samtale får en hurtig tilbagemelding.

Om os

Teknik og Miljø består af 3 forvaltninger: Plan, Byggeri og Miljø, Mobilitet, Anlæg og
Drift samt Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger. Dertil kommer en
Fællesadministration, et Ledelsessekretariat og Stadsarkitekten. Forvaltningen Plan,
Byggeri og Miljø arbejder med udviklings- og myndighedsopgaver indenfor
planlægning, klima, miljø og byggeri og er lokaliseret sammen med det meste af Teknik
og Miljø i en nyopført fælles administrationsbygning ved Karen Blixens Boulevard i
Gellerup.

Gode informationer og relevante link

Fortællingen om Aarhus
Planstrategi 2015: https://aarhusplanstrategi2015.dk/
Kommuneplan 2017

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +