Sagsbehandlere til Område for Bygninger 

Københavns Kommune søger sagsbehandlere til matrikelsager og dispensationer efter naturbeskyttelsesloven til Område for Bygninger . Københavns Kommune er en by, som er i konstant forandring og udvikling. Vil du være med til at forvalte rammerne for udviklingen af bygningsmassen i København og sikre høj kvalitet i byggeriet i forhold til arkitektur, sikkerhed og sundhed? Og vil du være med til at værne om København som en by med respekt for mødet mellem nye og ældre bygninger, hvor sagstyper spænder vidt i både kompleksitet og størrelse?

Virksomhed:

Københavns Kommune

Arbejdssted:

Njalsgade 13, 2300 København S

Ansøgningsfrist:

31/03/2022

Så er du måske den sagsbehandler, vi søger til Område for Bygninger.

Om jobbet

Sager efter udstykningsloven og dispensationer efter naturbeskyttelsesloven i Københavns Kommune spænder vidt i kompleksitet, og det kræver, at du som sagsbehandler har stærk analytisk sans og er i stand til både at kunne se detaljen og overskue helheden i sagerne.

Som sagsbehandler i Københavns Kommune, kan du i høj grad selv være med til at påvirke egen udvikling.

Du bliver en del af et lille team i enheden Byggesager Syd, der behandler sager om matrikulære ændringer efter udstykningskontrolbekendtgørelsen og dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 16, 17 og 18.

Sagsbehandlingen omfatter behandling i forhold til bygningsreglementet, lokalplaner og anden lovgivning, som er relevant for projektet.

Ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelsesloven kan både være selvstændige ansøgninger eller en del af en byggeansøgning, hvor byggesagen behandles sideløbende af en byggesagsbehandler.

Ansøgninger om matrikulære ændringer kan både komme fra professionelle aktører via Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) eller fra private, der ønsker en vurdering inden eksempelvis et køb.

Vi søger

Vi søger to erfarne sagsbehandlere, som enten har erfaring med matrikulære forandringer eller naturbeskyttelsesloven fra en anden kommune eller har arbejdet med de samme lovområder i det private.

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som fx landinspektør, geograf eller arkæolog
 • har erfaring med sagsbehandling fra en anden kommune eller med de samme lovområder fra det private
 • har godt kendskab til udstykningsloven og naturbeskyttelsesloven
 • evner at videreformidle viden til kolleger og levere høj service til borgere
 • trives med at arbejde tværfagligt i krydsfeltet mellem teknik, arkitektur, jura og politik
 • trives med at arbejde i en politisk drevet organisation
 • er god til at formulere dig både på skrift og i tale

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads centralt på Islands Brygge
 • flexordning, hvor medarbejderne selv kan tilrettelægge deres arbejdstid
 • mulighed for hjemmearbejde, når opgaven tillader det
 • en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer
 • selvstændig opgaveløsning
 • et stærkt fagligt miljø, der altid ønsker at være på forkant med den faglige udvikling
 • tæt sparring med kolleger og chef
 • et uhøjtideligt og velfungerende arbejdsmiljø – præget af engagerede kolleger, der også kan lide at have det sjovt sammen i hverdagen

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. juni 2022.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef for Byggesager Syd Sine Høyrup på 4030 7708.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte dit CV og evt. andre relevante dokumenter.

Søg via linket senest torsdag den 31. marts 2022

Ansøgning skal sendes igennem dette link

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 14 og 16.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Område for Bygninger på kommunens hjemmeside: www.kk.dk/tmf.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +