Sektionschef

Region Hovedstaden søger sektionschef til planlægning i Center for Ejendomme. Vil du være med til at sætte klar retning for byggeprojekter, der skal give udvikling og kvalitetsløft af regionens hospitaler?

Virksomhed:

Region Hovedstaden

Arbejdssted:

Gentofte Hospital eller Center for Ejendomme Herlev

Ansøgningsfrist:

04/03/2021

Vil du gerne stå i spidsen for planlægningsarbejdet for den bedste fremadrettede udnyttelse af regionens bygninger? Så er du måske vores nye chef i Center for Ejendommes Planlægningssektion.

Om os

Center for Ejendomme (CEJ) varetager regionens ejendomsportefølje på ca. to mio. kvadratmeter. Sammen skal vi skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices.
Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”ventet og velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler.

I Planlægningssektionen arbejder vi med kort- og langsigtet anvendelse af regionens ejendomme. Der opføres og ibrugtages frem mod år 2025 ca. 500.000 m² nyt hospitalsbyggeri i regionen. De nye hospitalsbyggerier frigiver areal i den eksisterende bygningsmasse, og der er derfor behov for større rokader og flytninger af funktioner. I Planlægningssektionen er det vores opgave – med afsæt i kliniske behov – at finde optimale bygningsfysiske løsninger og visioner, som skal realiseres i et samspil mellem nyt og ældre byggeri.

Vi har stor berøringsflade til hospitalerne og løser vores opgaver sammen med de øvrige enheder i CEJ, der omfatter en bred vifte af ekspertiser. Samarbejdet er afgørende for, at vi kan levere helstøbte løsningsforslag.

En af vores kerneopgaver er generalplanlægning og totaløkonomi i forbindelse med langsigtede planer for bedre udnyttelse og optimering af bygningsfysikken.
Aktuelt er vores største projekt en master- og visionsplan for Rigshospitalets komplekse bygningsmasse. Her er vi med til at finde løsninger, der skal skabe de bedste fysiske rammer, som skal understøtte hospitalets vision for fremtidens behandlingsmuligheder.

Du vil få dygtige, motiverede og ambitiøse kollegaer og ildsjæle i et stærkt uformelt fællesskab i sektionen og med øvrige enheder i CEJ. Vi prioriterer at arbejde i et uformelt miljø og have det sjovt, selvom vores mål er ambitiøse.

Om stillingen

Du bliver chef for 9 kolleger med arkitektfaglig og samfundsfaglig baggrund.

Vi står for at udarbejde alt lige fra funktionsanalyser og projekter på afsnitsniveau til mere omfattende analyser på bygnings-, hospitals- og regionsniveau.

Opgaverne er i stærk vækst, og der er truffet beslutning om, at sektionen skal udvides for at matche denne udvikling.

Om dig

Du er allerede leder eller erfaren projektleder med empati og indsigt, der gør dig i stand til at forstå de forskellige interesser og hensyn, der bør iagttages ved bygningsudvikling på hospitaler, som skal understøtte mange forskellige fagligheder omkring patientens og de pårørendes vej gennem systemet.

Du kan fremvise gode resultater med organisation og struktur for arbejdsprocesser, der indebærer samarbejde i matrix og teams af forskellige fagligheder, som er en forudsætning for gode løsninger.

Du er en dygtig kommunikator, og er tydelig og åben i din fremstilling af opgavernes retning, deres løsning og din holdning til denne.
Vi forestiller os, at du har en baggrund med fx samfundsfaglig eller arkitektfaglig uddannelse på kandidatniveau, og det er en fordel, at du har erfaring fra tidligere jobs i hospitalssektoren.

Derudover forventer vi, at du:

  • viser tillid til dine medarbejdere og kan uddelegere
  • formår at holde mange bolde i luften, og kan orientere dig hurtigt mellem opgaver
  • kan motivere dine medarbejdere, sætte rammen for dem og bringe deres kompetencer i spil
  • ikke er bleg for at sætte dig selv i spil og i spidsen for konkrete udviklingsprojekter, når det er nødvendigt

Du får samtidig mulighed for at udvikle dig som leder via et nyt, stort lederprogram i CEJ, hvor du sammen med andre ledere arbejder med forandringsledelse, lederidentitet og ledelse af din egen kerneopgave.

Du vil få reference til Vicedirektør Søren Helsted.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Søren Helsted på telefon: 26733842 eller på mail: soeren.henrik.helsted@regionh.dk.

Løn- og ansættelsesforhold fastlægges i henhold til Danske Regioners ’Aftale for Chefer’.

Arbejdsstedet er Gentofte Hospital Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup eller Center for Ejendomme, Lyskær 13A, 3. sal., 2730 Herlev.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser via link i annoncen.

Ansøgningsfrist d. 4. marts 2021.

Vi forventer at holde samtaler i uge 10-11.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +