Senior Projektleder med speciale i byplanlægning

Vil du være med til at udvikle spændende projekter, der gennem helheds- og løsningsorienteret planlægning sikrer grundlaget for velfungerende byområder? Vi har pt. travlt med at løse byplanopgaver i flere af landets kommuner og har flere spændende projekter i vente. Derfor søger Team Byplan Vest en stærk senior projektleder med solid erfaring inden for skitsering og projektledelse af byudviklingsopgaver herunder kommune- og lokalplanlægning.

Virksomhed:

Sweco Architects

Arbejdssted:

Silkeborg, Aarhus eller Herning

Ansøgningsfrist:

01/07/2022

I Byplanteamet i Sweco Architects er vi specialister i byplanlægning og skaber grundlaget for fremtidens byer og byområder. Vi bistår vores kunder med rådgivning inden for byudvikling, lige fra de helt tidlige faser, hvor en strategisk tilgang til opgaverne hjælper kunderne frem i alle projektfaser – fra udvikling af visioner til mere konkrete projekter inden for byudvikling. Opgaverne omfatter blandt andet byplanscreeninger, volumenstudier, strukturplaner, disponeringsplaner og lokalplaner.

Vi søger en kollega med et stærkt fagligt engagement i byudvikling. Det er afgørende at du har en stærk forståelse for planlægning og at du har talent for at omsætte visioner og idéer til fysiske planer.

Du får en vigtig rolle som senior projektleder på varierende opgavetyper lige fra store byudviklingsprojekter over udarbejdelse af helhedsplaner til bebyggelsesplaner og lokalplanlægning. Som senior projektleder er det dig, der fører projektet sikkert igennem de forskellige faser og sikrer at kunden føler sig tryg og at projektteamet er korrekt repræsenteret og koordineret, så målsætninger indfries og tidsplaner holdes. Der vil være meget samspil med Swecos øvrige teams og kundens stakeholders, hvorfor overblik og procesledelse er vigtige redskaber, du skal bringe i spil. Ligeledes er du den, der med en engageret, analytisk og løsningsorienteret tilgang sikrer et realiserbart grundlag, hvor arkitektonisk kvalitet, økonomi, lovkrav og politiske visioner skal gå op i en højere enhed.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være byplanlægger, urban designer, landskabsarkitekt, arkitekt, landinspektør eller en anden uddannelse som er relevant ift. arbejdet med byudvikling. Det planfaglige håndværk er grundstenen i vores arbejde og den fysiske planlægning. Udvikling af velfungerende byområder starter med et solidt og gennemarbejdet plangrundlag, hvorfor det er vigtigt at du har indgående kendskab til Planloven, planhierarkiet og planprocesserne. Vi forventer at du har minimum 5 års relevant erfaring.

Vi arbejder i tæt dialog med vores kunder og kommuner, derfor forventer vi, at du har gode kommunikative evner, evner at sætte dig ind i komplekse sager – også når det går stærkt og du har vilje til at tage ansvar igennem hele projektforløbet.

Ansættelsessted

Alt efter din profil og bosted er der mulighed for at have primært arbejdssted på en af vores tegnestuer i Silkeborg, Herning eller Aarhus. Der forventes primært opgaver i Jylland og tæt samarbejde med vores kollegaer på de tre kontorer.

Om os

Som vores nye senior projektleder bliver du en del af Team Byplan Vest, som pt. består af 6 personer. Vi har et fagligt stærkt fællesskab med løbende sparring og erfaringsudveksling. Vi arbejder tæt sammen og har et godt sammenhold.

Som integreret arkitekt- og ingeniørrådgiver går vi til projekterne i en tværfaglig og konstruktiv ånd. Vi sætter altid det bedste hold på projekterne, således, at vi sammen med arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører supplerer og styrker hinanden i projektarbejdet og bringer den enkeltes ekspertise i spil, for at sikre kvalitet og værdi. Vores mulighed for at trække på og involvere en lang række faglige kompetencer, sikrer et solidt udgangspunkt for skabelsen af gode, velfungerende og bæredygtige byer.

Vi vægter dialog, vidensdeling og en god og tæt kommunikation meget højt. Vi sætter os i førersædet og stræber efter altid at være tæt på vores kunder og bygherrer i hele processen, så vi sikrer at gode løsninger føres helt til ende. Vi vægter det sociale fællesskab højt og har en stærk tradition for fælles arrangementer – både fagligt og festligt.

Sweco Architects er en af Danmarks største arkitektvirksomheder med over 300 ansatte og mere end 35 års erfaring indenfor arkitektur og byggeri. Vi er en del af Sweco Danmark og sammen fungerer vi som én multidisciplinær rådgivningsvirksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning.

Sådan kommer du videre

Du kan kontakte Janne Søndergaard Rasmussen, Teamleder for Byplan på tlf. +45 53 72 15 09 eller e-mail: jannesondergaard.rasmussen@sweco.dk, hvis du vil vide mere om stillingen eller Sweco som arbejdsplads. Brug linket for at sende din ansøgning og CV med relevante dokumenter (portfolio) snarest muligt, da vi løbende afholder samtaler. Ansøgningsfristen er d. 1/7 – 2022. Vi modtager ikke ansøgninger på mail.

Vi forener det målbare og det mærkbare

Vi er 320 medarbejdere i Sweco Architects, som arbejder sammen på vores kontorer i København, Aarhus, Silkeborg, Herning og Odense.

Ud fra en viden om menneskers ønsker, drømme og behov skaber vi rammer for liv og fællesskaber. Vi er specialiseret inden for boliger, undervisning, fritid, erhverv, retail, spaceplanning, transformation, byplanlægning, landskabsarkitektur, lysdesign og akustik.

Sweco Architects er en del af Sweco – Europas største rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed. Sammen fungerer vi som én integreret rådgivningsvirksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +