Stadsarkitekt

Kunne du tænke dig at være med til at spille en helt central rolle i realiseringen af en ambitiøs arkitekturpolitik, der sætter fokus på den menneskelige skala, stedsans og verdensmål? Har du høje arkitektoniske ambitioner og formår at formidle betydningen af arkitektur i udviklingen af Gladsaxe Kommune? Og er du en stærkt relationel person, der formår at begå dig på tværs af fag og brancher? Så kig med her …

Virksomhed:

Gladsaxe Kommune

Arbejdssted:

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

Ansøgningsfrist:

18/05/2023

Gladsaxe Kommune søger en ny stadsarkitekt. Funktionen som stadsarkitekt blev oprettet ved en byrådsbeslutning i 2019. Du vil derfor træde ind i en stilling, hvor funktionen er kendt i organisationen, og den tværgående rolle er afprøvet, men hvor der stadig er plads og rum til at udvikle funktionen.

Du får mulighed for at sætte dit præg på en forstadskommune i rivende udvikling. Gladsaxe er under stor forandring, og der er byudviklingsprojekter rundtom i hele kommunen. Det gælder f.eks. realisering af helhedsplaner for bymidter og erhvervsområder. Udfordringer som klimaforandringer og ønsket om en bæredygtig byudvikling, både socialt, miljømæssigt og økonomisk, stiller krav til planlægning og arkitekturhensyn i en tværgående indsats. Hertil kommer etableringen af letbanen, der vil få seks stationer langs med Ring 3, som også skal indtænkes som et betydeligt element i kommunens fortsatte udvikling.

Ud over at besidde en stærk arkitekturfaglighed skal du kunne begå dig i en politisk styret organisation og være i stand til at navigere i et landskab med mange aktører. Evnen til at prioritere mellem væsentligt og uvæsentligt er central, for at kræfterne bruges på det rette sted og i de rigtige projekter og sager. Organisatorisk vil du være placeret i By- og Miljøforvaltningen med reference til direktøren, men du vil operere på tværs af alle forvaltninger – i en mere netværks- og projektorienteret arbejdsform.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen.

Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte by- og miljødirektør Maj Green på magree@gladsaxe.dk (tlf. 3957 5805), partner i Genitor Tina Overgaard på to@genitor.dk (tlf. 3141 0582) eller associeret partner i Genitor Christian Roslev på chro@genitor.dk (tlf. 2520 1505) for yderligere information.

Ansøgningsfristen er den 18. maj 2023.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +