Stadsarkitekt til Horsens Kommune

Horsens Kommune, Chef for Plan, Byg og Erhverv søger stadsarkitekt

Virksomhed:

Horsens Kommune

Arbejdssted:

Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

Ansøgningsfrist:

04/11/2022

Horsens Kommune er en af Danmarks helt store vækstkommuner. Det er sket fordi vi har været dygtige til at udnytte den gunstige geografiske placering i det Østjyske Vækstbånd og fange de muligheder, der er opstået for udvikling. Derfor er det også en af landets hastigst voksende kommuner, hvor de nuværende godt 94.000 indbyggere forventes at blive til 105.000 inden for de næste 10 år! Og det er ikke alene Horsens By, der skaber denne vækst. Det er også omegnsbyer og landdistrikter i rivende udvikling. Med andre ord er det hele Horsens Kommune der vækster.

I Horsens Kommune kan almindelige børnefamilier stadigvæk bo, for Horsens er – og skal vedblive med at være – en kommune for alle samfundslag, og de skal gerne bo sammen og ikke i ghettoer, afhængig af husstandsindkomst. Vi ønsker ’den blandede by’, og vi arbejder aktivt for at facilitere den.

Væksten har været god for Horsens. Flere borgere har skabt bedre grundlag for vores erhvervsliv, f.eks. i form af arbejdskraft, kundegrundlag i vores detailhandel og restaurationsbranche. Flere borgere har også været medvirkende som grundlag for et mangfoldigt kulturudbud, der har sat Horsens på landkortet som kulturby i superligaen. Men når en kommune udvikler sig i et tempo som Horsens gør, så er der samtidig brug for både det strategiske og lange lys i vores planlægning og den daglige sagsbehandling. Det skal sikre, at vores byer, og det der skabes i vores byer i dag, har kvalitet, og at de er gode at bo i – også om 30, 40 eller 100 år.

Det handler også om bygninger, men langt fra kun. I vores arkitekturpolitik fra 2020 er der derfor særligt fokus på rummet mellem husene, stederne hvor folk mødes, har aktiviteter og livet udfolder sig. Det er infrastruktur, men det er også bæredygtighed med fokus på cykelstier, offentlig transport og klimasikring.

Vi er – og skal være – opmærksomme på vores kulturhistorie når vi udvikler vores byer. Det var derfor en glæde, da posthuset i Brædstrup blev nomineret til Renoverprisen 2022 og når Fængslets nye Vestsal, fik prisen for bedste byggeri i kategorien institutioner. Det er begge fine eksempler på noget af det vi gerne vil. Få historien integreret i udviklingen. Den linje skal du som ny stadsarkitekt blandt andet være med til at skabe og fastholde.

Du kommer med viden om og interesse for planlægning og byudvikling, og du kan skabe sammenhængen mellem den overordnede strategiske planlægning og den konkrete udmøntning deraf, f.eks. i form af byggesager o.l. Du har holdninger og faglig autoritet, der gør dig til en relevant medspiller for den administrative topledelse, dine afdelingsledere og medarbejdere. Og du kan understøtte forvaltningens servicering af politiske udvalg med din viden og kompetencer. Samtidig forstår du den omverden, vi er en del af og spiller sammen med. Du er naturligt optaget af at skabe de bedste resultater i med- og modspil med investorer, virksomheder og borgere. Du er dygtig til at arbejde i de relationer, der skaber fremdrift i en stor og kompleks organisation. Du har politisk flair, og så er du en dygtig eller meget talentfuld chef, der har lyst ti lat arbejde med organisationen og formår at få det bedste ud af et chefområde med ca. 50 dygtige ledere og medarbejdere.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på overenskomstvilkår. Stillingen aflønnes med en årsløn på ca. 775.000 kr. ekskl. pension.

Yderligere oplysninger

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Bjarke Eriksen, telefon 2790 5005.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning

Ansøgningen sendes via stillingsmoduletwww.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 4. november 2022 kl. 8.30.

Læs mere om Lundgaard Konsulenterne.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +