Stadsarkitekt

Aarhus Kommune søger stadsarkitekt

Virksomhed:

Aarhus Kommune

Arbejdssted:

Aarhus

Ansøgningsfrist:

01/10/2020

På tværs af hele Aarhus Kommune har vi en stærk forankring i vores historie. Den giver by, landskab, steder og områder stemning, sjæl og ånd. Vi har alle erindringer, som gør Aarhus til noget specielt for os. Arkitekturen i by og land har stærke historiske rødder, der giver en unik karakter. Det skal vi værne om. Det står centralt i byrådets Fortælling om Aarhus, og det er centralt for stadsarkitektens rolle. Samtidig skal vi have modet til forandring. I vores kærlighed til byen kommer vi ofte til at fokusere på det Aarhus, der var, frem for det Aarhus er – og det, Aarhus kan blive som ”verdens mindste storby”. I erindringens blide lys synes verden altid at have set bedre ud, og ofte er vi tilbøjelige til at glemme alt det, som ikke var så godt. Vi glemmer let, at Aarhus netop er blevet til den smeltedigel af erhverv, handel, viden og kultur, som byen er i dag – i kraft af en stadig udvikling.

Den store opgave er at finde balancen. En balance, der gør os i stand til at afkode steders unikke karakter og ånd – og bygge på dem – men også tillader forandring. Vi skal holde fast i vores byliv, vores historie og vores fortælling som grundtone i alt, vi gør. Også når vi forandrer og bygger nyt. Vi udtrykker det gerne som Byliv før Byrum før Bygninger. Eller ved, at vi sætter mennesket først, når vi udvikler Aarhus.

Det er til at forstyrre, støtte og udvikle denne balance, til at sikre fokus på Byliv før Byrum før Bygninger, at Aarhus Kommune nu søger en stadsarkitekt.

Stadsarkitektens funktion er af markant stor betydning for Aarhus. Stadsarkitekten vil således have en nøglerolle for:

  • Arkitektonisk kvalitet og sammenhæng i planlægningen, udviklingen og omdannelsen af det offentlige rum.
  • At fastholde og sikre de arkitektoniske kvaliteter i Aarhus by og kommune.
  • Nytænkning og udvikling med hensyn til kommunens planlægning og arkitektur.
  • ”Markedsføringen” af Aarhus’ byhistoriske, -arkitektoniske, -planmæssige og udviklingsmæssige kvaliteter.

Stadsarkitekten er forankret under direktøren som en tværgående rådgiver, der både agerer på konkret efterspørgsel og med selvstændig initiativret. Stadsarkitektens funktion har en markant høj grad af kompleksitet – både ift. interessentlandskab, opgaver, snitflader og fagligheder.

Det altafgørende for den nye stadsarkitekt vil være vedkommendes evne til at stille sin væsentlige arkitekturfaglige indsigt og erfaring til rådighed i hele kompleksiteten, i alle relevante fora på en sådan måde, at vedkommende vil kunne formå at inspirere og påvirke alle centrale beslutningsprocesser og interessenter i forhold til Aarhus’ udvikling – i hele kæden fra Byliv, Byrum og Bygninger. Evnen til at agere konstruktivt, dialogorienteret, opsøgende og ambitiøst på Aarhus’ vegne og mellem Aarhus’ mange interessenter er stadsarkitektens vigtigste arbejdsredskab.

Læs mere om Teknik og Miljø og Aarhus Kommune på www.aarhus.dk. Læs mere om stillingen, herunder ansættelsesproceduren, i det udarbejdede notat her.

Du er velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Jan Kjeldsmark på telefon 4073 4950 eller Thomas Gajhede på telefon 2084 1030 for en uforpligtende og fortrolig dialog om vilkår og muligheder i stillingen. Du er også velkommen til at kontakte direktør Henrik Seiding, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune på telefon 4184 8654.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk
Referencenummer: DK-07602. Ansøgningsfristen udløber den 1. oktober 2020.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +