Strategisk bygherrerådgiver til Teknik & Miljø

Er du analytisk og strategisk tænkende arkitekt, konstruktør eller ingeniør, og brænder du for at skabe bæredygtige rammer for morgendagens kernevelfærd for store og små i Vejle Kommune? Så er det sikkert dig, vi er på udkig efter til vores bygherrerådgivningsteam.

Virksomhed:

Vejle Kommune

Arbejdssted:

Kirketorvet 22, 7100 vejle

Ansøgningsfrist:

05/01/2022

Du bliver ansat i Kommunale Ejendomme, som er en del af det nyoprettede chefområde Facility Management & Ressourcer i Teknik & Miljø. Du får her en unik mulighed for at være med til at præge området og fremtiden. Bidraget til den grønne omstilling og reduceret klimaaftryk står blandt meget andet højt på dagsordenen, såvel som et vedvarende fokus på at fastholde Vejle Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Om jobbet

I afdelingen Kommunale Ejendomme rådgiver vi fagforvaltningerne i alle anliggender om bygninger og byggeri. Vi er med helt fra de første analyser baseret på prognoser til udvikling af visioner til deltagelse i alle faser i forbindelse med nybyggeri og ombygning og til vedligeholdelse og renovering mange år senere. I årene fremad er vi en væsentlig aktør i realiseringen af Vejle Kommunes Klimaplan 2020-2050 gennem et øget fokus på udvikling af bæredygtigt byggeri, herunder bl.a. ved at energieffektivisere og –renovere de mange bygninger, der danner rammen om aktiviteter og kernevelfærd i Vejle Kommune.

Som bygherrerådgivere er vi fagforvaltningernes tætte samarbejdspartner. Vi er stærkt optaget af at yde en rådgivning, der af vores samarbejdspartnere opleves som professionel, af høj kvalitet, serviceorienteret og fleksibel. Vi skal kunne indgå i de strategiske drøftelser og overvejelser, have fokus på og forståelse for processer og vigtigheden heraf, ligesom vi skal evne at facilitere forvaltningsmæssige og politiske fora. Det er samtidig vigtigt, at vi på den ene side forstår kundens behov, men på den anden side også tør stille spørgsmål og udfordre med vores faglighed som grundlag.

Du er med helt fra den spæde start og kan rådgive samt udfolde processer på både abstrakt og konkret plan i tæt samspil med kunder og interessenter. Det er også dig, der udarbejder procesplanen, beskriver produktet, definerer roller og organisering, estimerer tidsforbrug og økonomi, og får et aftalegrundlag på plads med kunden. I processen leder du projektet og inddrager relevante parter og kolleger, ligesom du faciliterer aftalte møder med interessenter på alle niveauer fra brugere over styregruppe til politiske udvalg og byråd. Det er med andre ord dig, der udvikler og aftaler ydelsen og er med til at bemande opgaven, og dig der skal have den robusthed og det mod, det kræver at gå forrest, stå i frontlinjen, følge op, styre projektet samt sikre, at vi kommer i mål til kundens store tilfredshed. Du skal være i stand til at bringe din faglige baggrund i spil og inddrage visioner og politikker, herunder strategi for bæredygtigt byggeri og arkitekturpolitikken, i løsninger og rådgivning.

Som kundens strategiske rådgiver er det vigtigt, at du tænker helhedsorienteret og analytisk, og at du er i stand til at holde opgaverne på et program-/konceptniveau tilpas længe til at medtænke Vejle Kommunes øvrige strategier og politikker i løsningen. Det kalder vi at skabe synergi og merværdi i løsningerne.

Bygninger og byggeri udgør de fysiske rammer og skal på hensigtsmæssig vis understøtte de mangfoldige aktiviteter og den kernevelfærd, der udspiller sig i en kommune. Derfor er det også er vigtigt, at du er nysgerrig på den kommunale kerneydelse i de projekter, du leder samt at du har, eller udvikler, viden om de centrale velfærdsområder, så du er i øjenhøjde og forstår, hvad det er, der er på spil.
Du skal kunne begå dig på alle niveauer i organisationen og have lyst til at samarbejde med en bred kontaktflade bestående af fagforvaltninger og mange decentrale ledere. Ligeledes forudsætter det, at du har lysten til også at samarbejde med en lang række eksterne parter og interessenter på mange forskellige niveauer. Opgaverne kræver dels, at du kan holde fast i din personlige integritet, dels at du er i stand til at udvikle og fastholde langvarige relationer.

Du vil i jobbet få mulighed for at varetage en række konkrete projekter og opgaver i samarbejde med dine kolleger i Kommunale Ejendomme:

Ansvars- og arbejdsopgaverne består i

 • Kundekontakt og udvikling af ydelser
 • Udarbejdelse af analyser, drøftelses- og beslutningsoplæg
 • Facilitering af beslutnings- og brugerprocesser
 • Ramme- og igangsætning samt opfølgning på opgaver
 • Programmering, udbud, kontrahering og opfølgning i forbindelse projektering og udførelse af byggeri
 • Rådgive og understøtte byggeudvalg/bygherreudvalg/styregrupper og/eller de decentrale enheder – alt efter projektets karakter – i forbindelse med byggeopgaver
 • Udarbejdelse af politiske sager

Vi forestiller os, at du

 • har en relevant faglig baggrund som arkitekt, konstruktør eller ingeniør og en solid erfaring i bagagen
 • har strategisk flair og analytisk forståelse
 • har kendskab til velfærdsområder og aktiviteter i en kommunal kontekst
 • har dybdegående kendskab til gældende love og regler, herunder entreprise- og udbudsret
 • kan samarbejde og kommunikere med mange forskellige interessenter på forskellige niveauer, kolleger og faggrupper
 • har overblikket til at tænke og designe processer
 • tør sætte grænser og stille udfordrende spørgsmål
 • har en sund nysgerrighed på, hvordan vi tænker brugerinddragelse
 • har en skarp pen og kan formulere dig præcist, både mundtligt og skriftligt
  er robust, åben, imødekommende og empatisk
 • kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvaret for kvalitet og fremdrift i løsningen af opgaverne
 • kan sikre effektivitet og progression i en omskiftelig, politisk organisation

Vi tilbyder

 • et afvekslende, fleksibelt og udviklende job i en dynamisk kommune i vækst
 • selvstændigt ansvar for og stor grad af indflydelse på egne opgaver
 • tværfagligt miljø og en bred kontakt- og samarbejdsflade internt som eksternt
 • positive, kompetente og hjælpsomme kolleger i et uformelt og socialt arbejdsklima
 • en arbejdsplads beliggende på Kirketorvet i Vejle – tæt ved offentlig transport

Om os

Det strategiske område Facility Management & Ressourcer i Teknik & Miljø består af fire afdelinger; Kommunale Ejendomme, Materielgården, Ressourcer & Genbrug og Rådhusservice. Vi er ca. 220 dedikerede medarbejdere og heraf 16 ledere. Vi er et mangfoldigt område, og vores medarbejdere har vidt forskellige faglige baggrunde.

Vi ser os selv som helt afgørende medspillere i den grønne omstilling samt i at skabe de bedste rammer, der sikrer den strategiske og fysiske udvikling og drift af Vejle Kommune. Vi er aktive medspillere i at sikre Vejle som en attraktiv arbejdsplads og medvirker til at understøtte byrådets vision om, at Vejle Kommune er den mest attraktive kommune at bo og leve i. Aktuelt er vi i afdelingen på vej med en Strategi for bæredygtig byggeri.

Det tværgående samarbejde er helt afgørende i denne sammenhæng, og begreberne effektiv drift, optimering, vækst, samskabelse, bæredygtighed, udsyn, god service og gode oplevelser er centrale elementer i vores hverdag.

Vejle Kommune oplever erhvervsmæssig vækst og positiv tilflytning, og Vejle Kommune er således landets 5. største kommune med ca. 117.000 indbyggere.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og regler om ny løn.

Flere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Hanne Flø Stig på 4047 3945 eller på mail hafst@vejle.dk

Du kan læse mere om os på www.vejle.dk
Her kan du også kan læse mere om vores ambitiøse klimaplan og arkitekturpolitik.

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest den 5. januar 2022.
Vi har ansættelsessamtaler den 11. januar 2022 og anden samtale den 14. januar 2022.

Profilanalyse

Vi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med 2. samtale, ligesom der indhentes referencer inden eventuel ansættelse.

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen “Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +