Strategisk byplanlægger med flair for den store skala - Genopslag

Vores afdeling vokser. Herning Kommune søger en byplanlægger til kommuneplanlægning og planlægning for vedvarende energianlæg.

Virksomhed:

Herning Kommune

Arbejdssted:

Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning

Ansøgningsfrist:

09/01/2023

I Herning er der et stort fokus på at arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling. Den grønne omstilling fylder på dagsordenen, herunder planlægning for vedvarende energiprojekter såsom vindmøller, solceller og biogasanlæg. I Herning Kommune er vi optaget af at blive dygtigere til at arbejde for bæredygtig udvikling – vi har en ambitiøs klimaplan og politisk medvind til at fremme og skabe de gode projekter.

Vi søger en byplanlægger, som brænder for at arbejde med planlægning i den store skala. Er du samtidig stærk i myndigheds- og borgerinddragelsesprocesser, koordinering mellem forskellige interesser og har du blik for tværgående sammenhænge og synergier, er en stilling som planlægger, med et særligt fokus på vedvarende energiprojekter, måske noget for dig.

Vi står overfor at skulle planlægge for flere større projekter med blandt andet solceller og vindmøller. En del af opgaven bliver også at arbejde med udmøntningen af Grøn pulje, hvor vi med afsæt i projekterne skal understøtte de gode lokale løsninger. Vi har fokus på at arbejdet tilrettelægges på en måde, hvor vi i fællesskab sætter rammerne og hjælper hinanden med at løse opgaven. Du bliver en del af kommuneplanteamet og en vigtig medspiller i arbejdet, der i den kommende tid byder på blandt andet planstrategi, strategi for arealanvendelse og den planmæssige forankring og implementering af Herning Kommunes klimaplan (DK2020) – et eksempel fra klimaplanen er blandt andet at undersøge mulighederne for en landbaseret Energi Ø.

Det er vigtigt for os, at planfagligheden og det vi arbejder med, tænkes i flere skalaer og på tværs af forskellige indsatser. Vi arbejder helhedsorienteret, opsøgende og tværfagligt. Altid i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og forvaltninger og med kommunens borgere, interessenter og aktører.
Vi prioriterer højt, at vi altid husker at ”se til siden”, så alle relevante fagligheder bliver hørt.

Du skal kunne manøvrere mellem politiske mål, strategiske planer, kommuneplanlægning og planlægning for konkrete projekter til vedvarende energianlæg. Erfaring med planlægning og miljøvurderinger vil være en fordel, men er du den rette, sørger vi for den oplæring, du har brug for.

De primære arbejdsområder vil være

 • Planlægning for VE-projekter, miljøvurderinger og koordinering af arbejdet med miljøkonsekvensrapporter
 • Koordinering af processer og dialog med ansøgere, naboer og andre interessenter.
 • Tovholder på planprocesser med udarbejdelse af debatoplæg, tilrettelæggelse af borgerinddragelse m.m. i et tæt samarbejde med vores lokalplanlæggere.
 • Udmøntning af grøn pulje med fokus på lokal udvikling og borgerprocesser
 • Arbejde med kommuneplanteamets øvrige opgaver og projekter i tæt samarbejde med dine kolleger.

Vi ønsker os en planlægger, der

 • Brænder for at arbejde med fysisk planlægning
 • Har erfaring med eller kendskab til fysisk planlægning, og gerne VE-planlægning, miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter
 • Er dygtig til at samarbejde og kan skabe rum for løsninger på tværs af fagligheder og forskellige interesser
 • Er god til at indgå i projektgrupper og har mod på eller erfaring med at varetage projektledelse og (borger)inddragelsesprocesser
 • Har fokus på detaljerne, men forstår også at se projekter i en større sammenhæng
 • Er god til at formidle kompliceret stof på en måde, som de fleste forstår
 • Har en relevant planfaglig uddannelse, f.eks. arkitekt, byplaningeniør, landinspektør o. lign.

Organisation og kultur

Kommuneplanteamet er en del af Planafdelingen. I Planafdelingen er der 17 dygtige og engagerede planlæggere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring. Vi er en del af forvaltningen By, Erhverv og Kultur og vi har alle sammen det til fælles, at vi brænder for vores job.

Vi går op i, at medarbejderne trives med opgaverne og har det godt, også med hinanden. Vi har det sjovt og sætter stor pris på at hygge os sammen, både med og uden en faglig dagsorden.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads, hvor vi går på arbejde, fordi vi mener, at vi gør en forskel. Vi sætter en kæmpe ære i at skabe det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for vores politikere, så Herning kan blive en endnu mere fantastisk kommune at bo, arbejde og leve i. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig, men professionel tilgang til opgaverne. Der er altid plads til at sparre med hinanden og vi er sammen om at udvikle os.

Stillingen

Fast fuldtidsstilling (37 timer pr. uge).
Flextid og mulighed for hjemmearbejde.
Løn efter gældende overenskomst.

Arbejdssted

Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning.

Tiltrædelse

hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist

Mandag den 9. januar 2023.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 18. januar 2023.

Yderligere oplysninger

Kontakt konstitueret afdelingsleder Trine Eide, telefon 96 28 85 56 / mobil 22 44 86 62.

Kontakt

Afdelingsleder Trine Eide
på tlf.: 96 28 85 56

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +