Strategisk planlægger til fast stilling i Sorø Kommune

Der er fuld gang i både bolig- og erhvervsudviklingen i Sorø Kommune, og vi står over for udarbejdelse af en række nye lokalplaner samt kommuneplanrevision.

Virksomhed:

Sorø Kommune

Arbejdssted:

Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Ansøgningsfrist:

09/12/2021 23:59

Derfor søger vi en fagligt dygtig planlægger, som har lyst til at få en central rolle i den fortsatte udvikling af kommunen.

Sorø kommune er en kommune der rummer mange herlighedsværdier herunder en skøn natur med både skove, enge og adskillelige søer. Desuden besidder Sorø en rig historie, der strækker sig helt tilbage til den tidlige middelalder, hvilket har skabt et unikt kultur- og arkitektonisk miljø i kommunen. Som planlægger i Sorø kommune vil du arbejde i en kommune, hvor natur og kulturhistorien er forankret i planlægningen, hvilket skaber en spændende bred arbejdsfaglighed.

Vi drømmer om en kollega der har et indgående kendskab til planloven og er velbevandret inden for planlægningsopgaver. Din primære opgave er lokalplanlægning, men da vi står foran revision af kommuneplanen, vil du i den kommende tid skulle bidrage til opgaveløsningen heraf. Det vil derfor være en stor fordel, hvis du har erfaring med fx detailhandelsplanlægning, byvækst i form af bl.a. udlæg af nye rammeområder og boligbyggeprogram.

Som planlægger vil du derudover blandt andet komme til at udarbejde lokalplaner og tillæg til kommuneplanen i samarbejde med eksterne bygherrer og disses rådgivere. Endvidere vil du sammen med de øvrige planlæggere få ansvaret for myndighedsopgaver i form af administration af lokalplaner og kommuneplan og skulle bidrage til byudviklingsopgaver.
Vores medarbejder som koordinerede arealoverførselssager og udstykningssager går snart på pension. Det vil være muligt at får den koordinerende funktion i afdelingen på disse sager.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt med opgaverne og ikke er bange for at kaste dig ud i nye ting. Du skal trives i et arbejdsmiljø baseret på høj grad af tillid til dine evner og skal derfor kunne tilrettelægge og styre en stor del af dine arbejdsopgaver.

I Plan & Byg bliver du en del af plangruppen, en fagligt velfungerende gruppe, som er kendetegnet ved høj grad af videndeling/sparring, hjælpsomhed og med plads til at grine sammen. Vi lægger stor vægt på at supplere og støtte hinanden.

Vi tilbyder

 • Høj grad af ansvar inden for eget arbejdsområde.
 • Et spændende job med masser af udfordringer i en organisation i løbende udvikling.
 • En varieret arbejdsdag med forskellige opgaver inden for planområdet. Der er mulighed for at få en bred spændvidde i arbejdsfeltet, da vi er en lille kommune og er afhængige af godt tværfagligt samarbejde.
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på høj trivsel, hvor samarbejde og videndeling er vigtigt, og hvor den sociale omgang samtidig prioriteres højt. Vi har fx kageklub og personaleforening.
 • Mulighed for ½ times motion om ugen – der er pt. både løbe- og gåklub samt yoga.
 • Som forsøg frem til sommeren er der mulighed for hjemmearbejde, 1-2 dage om ugen i omfang tilpasset den enkeltes opgaveløsning.

Vi søger en kandidat, der

 • Har interesse i, og gerne nogle års erfaring med, planlægning. Det er en fordel, hvis du har erfaring med kommuneplanlægning.
 • Kan arbejde selvstændigt, da du vil få ansvar for at udarbejde egne lokalplaner.
 • Er struktureret og dygtig til at skabe overblik, prioritere og planlægge opgaver og projekter.
 • Er initiativrig og bidrager aktivt med input i forbindelse med arbejdsopgaver.
 • Er stærk i både mundtlig og skriftlig formidling.
 • Har kendskab til GIS, herunder gerne Plandata.dk.
 • Bidrager til det sociale liv i centret med dit positive livssyn og din humor.
 • Er uddannet byplanlægger, arkitekt, landskabsarkitekt, geograf, ingeniør eller har lignende, relevant uddannelsesbaggrund.

Om arbejdspladsen

Vi glæder os til at byde en ny kollega velkommen i plangruppen, der består af i alt 5 planlæggere med forskellig faglig baggrund. Teamet er en del af Plan og Byg, hvor de primære opgaver ligger inden for områderne: Lokalplanlægning, kommuneplanlægning, helhedsplaner, bygningsfornyelse, varmeplanlægning, byggesagsbehandling og landzoneadministration.

Sorø Rådhus er lokaliseret i Sorø by og er i gåafstand til smukke omgivelser herunder både Sorø sø samt skov. Der er desuden nem adgang med både bil fra motorvejen og offentligt transport, hvor rådhuset ligger 6 minutter fra stationen.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning. Ansættelse sker i en fast stilling på overenskomstvilkår og aflønnes efter kvalifikationer. Du kommer til at arbejde på Sorø Rådhus med mulighed for op til 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen.

Forventet opstartstidspunkt er pr. 1. februar 2022.

Ansøgning

Hvis du ønsker at komme i betragtning til stillingen, skal vi modtage din ansøgning senest den 9. december 2021 inden midnat. Hvis du vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte planlægger Vibeke Solvang på 5787 6347 eller arkitekt Ellen Sloth Christensen på 5787 6345.
Indkaldelse til samtale sker på mail mandag den 13. december. I mailen får du et link, hvor du selv kan booke tidspunkt til samtalen.

Jobsamtaler afholdes den 14. og mulig 2. samtale den 16. december 2021.

I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +