Studieadjunkter / studielektorer

Arkitektskolen Aarhus opslår hermed et antal stillinger som studieadjunkt/studielektor med start i primo august 2020. Der er tale om fuldtidsstillinger med fokus på undervisning på skolens bachelor- og kandidatuddannelse.


Virksomhed:

Arkitektskolen Aarhus

Arbejdssted:

Aarhus

Ansøgningsfrist:

17/02/2020 00:00

Arkitektskolen Aarhus opslår hermed et antal stillinger som studieadjunkt/studielektor med start i primo august 2020. Der er tale om fuldtidsstillinger med fokus på undervisning på skolens bachelor- og kandidatuddannelse.


Arkitektskolen leverer uddannelse på højeste niveau og er blandt europas mest ansete skoler. Denne position ønsker vi at styrke og vi søger derfor skandinavisk- og/eller engelsktalende undervisere, der kan bidrage til at udvikle skolens dynamiske profil med rod i en skandinavisk arkitekturtradition, hvor social ansvarlighed, rumlig forståelse og håndværk vægtes højt.

Ansøgere til stillingen forventes at deltage i videreudvikling af arkitektuddannelsen og sikre de begrebslige, arkitektfaglige og metodiske færdigheder, der er forudsætningen for at Arkitektskolen Aarhus også i fremtiden kan uddanne stærke kandidater.

For at løfte denne ambition søger Arkitektskolen Aarhus medarbejdere med internationalt udsyn og klart formulerede ideer til udvikling af undervisning indenfor skolens overordnede vision ”Engaging through architecture” såvel som specifikt formulerede tanker i forhold til et eller flere af skolens indsatsområder: Bosætning, Bæredygtighed og Transformation.

Stillingerne

Studieadjunkturer/studielektorater er tidsubegrænsede undervisningsstillinger på fuld tid med arbejdssted på Arkitektskolen Aarhus og indbefatter:

  • Undervisning på bachelor- eller kandidatuddannelsen i samarbejde med uddannelseschef, programkoordinatorer og videnskabelige medarbejdere
  • Udvikling af undervisning, herunder kurser og netværk med relevante institutioner nationalt såvel som internationalt i forhold til stillingens fokus
  • Deltagelse i generelle opgaver til gavn for institutionen som helhed, herunder bedømmelser, optag af nye studerende samt andre udviklingsprojekter på institutionsniveau.

Krav til ansøgere og ansøgning

Arkitektskolen søger medarbejdere med høj faglighed, gode pædagogiske evner samt evner og lyst til samarbejde. Et i undervisningssammenhæng anvendeligt netværk og relevant undervisningserfaring forventes hos ansøgere til begge stillingskategorier.

Det forventes ligeledes at ansøgere har sproglige forudsætninger for at kunne varetage undervisning på enten skandinavisk og/eller engelsk og kan formulere sig klart inden for fagområdet på minimum et af de to sprog i både skrift og tale. Det forventes at man som ikke-dansktalende tilegner sig et brugbart dansk inden for stillingens første tre år.

Ansøgningen skal redegøre for ansøgerens visioner for udvikling af undervisning med udgangspunkt i skolens vision samt et eller flere af de ovennævnte indsatsområder. Ansøgere skal derudover kunne dokumentere:

  • Afgang fra en anerkendt arkitektuddannelse
  • Akademisk eller praktisk erfaring med arkitektfaget i form af projekter baseret på undersøgende udviklingsprocesser
  • Undervisningserfaring inden for fagområdet
  • Gode formidlings- og samarbejdsevner.

Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2020. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen via linket nedenfor. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for undervisningsinteresser og erfaring i relation til opslaget. Den samlede ansøgning må ikke overstige 4 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidatniveau
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 17. februar 2020 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen på +45 8936 0237 eller rh@aarch.dk.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +