Teamkoordinator til Planteamet i Furesø Kommune

Kan du se dig selv som en faglig stærk og ambitiøs teamkoordinator? Og vil du være med til at udvikle Furesø Kommune i tæt samarbejde med et team af 6 dygtige og engagerede byplanlæggere, borgere, virksomheder og interessenter?

Virksomhed:

Furesø Kommune

Arbejdssted:

Stiager 2, 3500 Værløse

Ansøgningsfrist:

10/10/2021

Furesø Kommune er en grøn bosætningskommune med stort politisk fokus på at skabe velfungerende boligområder og bymiljøer med arkitektur, der skaber livskvalitet og fællesskaber. Kommunen har udviklet Furesømodellen for Borgerinddragelse, som lægger vægt på tidlig og tæt dialog og samarbejde med vores borgere, foreninger og virksomheder.

Planteamet er et ungt team med stor nysgerrighed og gode faglige drøftelser, som inspirerer og kvalificerer teamets arbejde. Vi forventer, at du fungerer som et fagligt fyrtårn, så vi sammen står som et fagligt stærkt og professionelt team.

Der er flere større og spændende byudviklingsprojekter på tegnebrættet. Det kan fx blive din første opgave at lave en udviklingsplan for Værløse bymidte, så bymidten bliver et levende mødested med handelsliv, kulturliv og hverdagsliv.

Dine primære opgaver

 • Som teamkoordinator skal du koordinere teamets opgaver, sætte faglig retning og bidrage til at udvikle arbejdet.
 • Du er den naturlige faglige sparringspartner for såvel medarbejdere og afdelingsleder.
 • Du har overblikket over teamets opgaver, så du sammen med afdelingslederen kan sikre den rigtige prioritering af opgaverne.
 • En stor del af din tid vil også gå med egne konkrete planopgaver – som fx udviklingsplaner, lokalplaner, udvikling af politikker, arbejdsgange og skabeloner mv.
 • Du skal være med til at skabe en dynamisk arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og trivsel i teamet. Stillingen omfatter ikke personaleledelse.

Om dig

Det er et must:

 • at du som fagligt fyrtårn er sikker i dine faglige vurderinger i såvel fysisk planlægning, arkitektur som planjura.
 • at du holder af at sparre – og lære fra dig.
 • at du er god til at samarbejde såvel internt som eksternt, så Planteamet fungerer som en løsningsorienteret samarbejdspartner.
 • at du er robust, kan trives med at have travlt og kan lide at tage ansvar.
 • at du er positiv og går efter at finde løsninger.
 • at du har en uddannelsesmæssig baggrund som arkitekt, byplanlægger eller lignende.

Der ud over har den ideelle kandidat:

 • Politisk tæft og solid erfaring med sagsbehandling og politisk betjening
 • Lyst til og blik for borgerinddragelse
 • Let ved at formidle komplekse problemstillinger på en let og forståelig måde
 • Måske også interesse for at udvikle vores brug af digitale værktøjer og data.

Organisationen

Du bliver ansat i Plan og Byg-afdelingen, som består af ca. 20 medarbejdere fordelt på:

 • Planteamet, som varetager overordnet byplanlægning med bl.a. kommuneplan, udviklingsplaner, lokalplaner og boligpolitik.
 • Bygteamet, som behandler konkrete ansøgninger om byggesager, dispensationer og forespørgsler vedr. lokalplaner og BBR.
 • Det almene boligområde, som håndterer myndighedsbehandling i forhold til alment byggeri (skema A, B og C) og fører tilsyn med almene boliger.

Plan og Byg er forankret i Center for By og Miljø. Vi dækker det samlede plan- og myndighedsområde med afdelingerne Natur og Miljø, Vej og Park og Driftsgården. Vi er omtrentligt 65 medarbejdere placeret på Rådhuset og 50 på Driftsgården.

Vi har en fri og humoristisk omgangstone og sætter fokus på et godt og fagligt sammenhold med en høj grad af tillid. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor vi sammen udvikler Center for By og Miljø til en god og spændende arbejdsplads, der skaber løsninger sammen med vores interessenter.

Vi holder til i et nyt rådhus på Stiager 2 i Værløse – helt tæt på stationen. Vi sidder i åbne storrumskontorer med fleksible pladser, og vi har bl.a. en god kantine.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Afdelingsleder for Plan & Byg, Anny Toftkær på tlf. 7216 5893.

Ansøgningsfrist er den 10. oktober 2021. Vi forventer at holde 1. samtaler torsdag den 14. oktober/fredag den 15. oktober. Og en eventuel 2. samtale mandag den 25. oktober/tirsdag den 26. oktober. Stillingen ønskes besat senest 1. dec. 2021.

Afhængig af din erfaring kan stillingen besættes som specialkonsulent uden øvre arbejdstid.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +