Teamleder for Plan

12 engagerede planlæggere søger fagligt dygtig teamleder. Som leder af Planteamet kommer du til at stå i spidsen for et team, der er en central aktør i realiseringen af kommunens vision om at være i vækst og udvikling

Virksomhed:

Skive Kommune

Arbejdssted:

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Ansøgningsfrist:

08/11/2021

Planteamet arbejder med realisering af BigBlue, som er BIG’s visionære bud på udvikling af Skive by, der udnytter potentialerne ved Skive Å. Vi er i fuld gang med at omdanne gamle erhvervsområder til attraktive boligområder. I samarbejde med Realdania arbejder vi på en strategisk byudviklings- og klimaplan, og vi er ved at etablere stier langs åen, og nye opholdsrum, bl.a. en kunsttrappe foran Skive Museum.

Planteamet er også en central spiller i forhold til realiseringen af GreenLab, som er Danmarks mest innovative erhvervspark inden for vedvarende energi og grøn omstilling.

Herudover løser Planteamet en række kerneopgaver indenfor fagområdet – lokalplanlægning, kommuneplanlægning, plan- og landzoneadministration mv.

Som teamleder for Plan skal du

  • Arbejde engageret for at realisere de mange projekter, der er i gang, og se muligheder og løsninger i opgaverne
  • Være den naturlige faglige sparringspartner for såvel medarbejdere som chefen for området
  • Have overblikket over teamets opgaver, så du sammen med chefen kan sikre den rigtige prioritering af opgaverne
  • Sikre en klar faglig retning for teamets arbejde, vægte struktur og kvalitet i planlægningsarbejdet, og deltage aktivt i konkrete planopgaver
  • Være krumtappen i samarbejdet og dialogen på tværs af teams og forvaltninger
  • Stå for betjening af Byudviklingsudvalget – et udvalg bestående af politikere og borgere med særligt fokus på byudvikling
  • Bidrage til god trivsel blandt medarbejderne

Hvem er du

Det er en fordel, hvis du har prøvet kræfter med ledelsesopgaver, men det vigtigste er, at du er en erfaren og velfunderet byplanlægger. Du skal være sikker i dine faglige vurderinger i forhold til både fysisk planlægning, arkitektur og planjura.

Vi forventer, at du er visionær og udviklingsorienteret i forhold til den fysiske udvikling af kommunen – men også i forhold til udviklingen af teamet, og den måde vi løser vores opgaver på.

Du skal kunne se dig selv som en del af et team med en bred faglig sammensætning, hvor dialog og humor er en vigtig del af hverdagen, og hvor vi også sætter pris på socialt samvær.

Du skal være god til at samarbejde såvel internt som eksternt, så Planteamet opleves som en professionel og løsningsorienteret samarbejdspartner, der yder en værdiskabende service til borgere og virksomheder.

Ansættelsesvilkår, ansøgning og yderligere information

Planteamet er organisatorisk en del af Plan & Support – udover Plan bestående af GIS, Økonomi og Sekretariat – som er én ud af fire afdelinger i Teknik, Miljø & Udvikling. Planteamet har arbejdsplads i Den Blå Diamant, som er en moderne, åben og energirigtig kontorbygning placeret centralt i Skive.

Vi tilbyder løn efter gældende overenskomst, kvalifikationer og efter forhandling med din faglige organisation.

Forventet tiltrædelse 1. januar 2022.

Ansøgningsfristen er den 8. november 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

Du kan også selv læse mere på www.bigblueskive.dk, http://www.greenlabskive.dkwww.greenlabskive.dk og www.skive.dk, hvor du også kan læse om kommunens personalepolitik, værdier og ledelsesgrundlag (Personalepolitik og værdier (skive.dk).

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.

Kontakt

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Plan- & Supportchef Lars Peter Salhøj på telefon 29 26 51 47 og Arkitekt Camilla Bang på telefon 29 69 63 54. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +