Teknisk byggeleder til forsvarsministeriets ejendomsstyrelse

Brænder du for byggeledelse, og drømmer du om at beskæftige dig med vedligehold af en spændende bygningsmasse hos Forsvaret? Er du en holdspiller, der ved, at det bedste resultat oftest nås i en proces, hvor samarbejde og inddragelse af andre sættes i højsædet? Så er du måske en af vores kommende kollegaer til Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Virksomhed:

Forsvarsministeriet

Arbejdssted:

Oksbøl

Ansøgningsfrist:

08/02/2023

Om os

Vedligeholdelsesafdelingen håndterer vedligeholdelse af Forsvarets bygninger i hele Danmark og afdelingens medarbejdere er primært placeret decentralt. Vedligeholdelsesafdelingen består på nuværende tidspunkt af ca. 95 medarbejdere og vi har lige gennemført en større organisationsændring, hvor ledelsen decentraliseres. Dette medfører, at der er oprettet 11 nye kapacitets centre med decentral ledelse fordelt i hele Danmark, der understøttes af en stabsfunktion placeret centralt i Hjørring.

De nyoprettede Kapacitetscentre har ansvaret for gennemførelsen af vedligeholdelsesprojekter på Forsvarets og Beredskabsstyrelsens etablissementer. De typiske opgaver har et økonomisk omfang, der ligger i intervallet 100.000 kr. til 3 millioner kr. og er meget forskellige i både indhold og kompleksitet. Ansvarsområdet omfatter bygge- og anlægsopgaver samt vedligehold af teknisk infrastruktur. Opgaverne spænder bredt fra traditionelt kontorbyggeri og værkstedsfaciliteter til Skydebaner og skydeterræn

Om stillingen

Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Du bliver en del af et team, hvor I, i fællesskab varetager de forekommende vedligeholdelsesopgaver, men samtidigt vil du opleve en arbejdsdag med mange selvstændige beslutninger inden for dit arbejdsområde.

Du vil komme til at arbejde med 2 kapacitetscentre, Oksbøl og Holstebro, hvor dit faste tjenestested er en af de 2 områder. Det må dog forventes, at der også kan forekomme projekter, afdelingsmøder og seminarer i resten af landet, 10-20 rejsedage om året.

Opgaverne består primært af planlægning, udbud, byggeledelse og sikkerhedskoordinering af vedligeholdelsesopgaver. Den primære opgaveportefølje planlægges fra år til år, men derudover tilgår der løbende nye projekter, som ofte er af hastende karakter, hvorfor det er vigtigt at kunne have mange bolde i luften på samme tid. Afdelingens opgaver løses i et tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

På de større og/eller komplekse projekter vil der blive tilknyttet en projektleder som bistår dig med den administrative projektledelse, herunder udbud og kontrakthåndtering. Når kontrakten er på plads, vil du som byggeleder skulle stå for gennemførelsen af projekterne, herunder afholde byggemøder, sikkerhedsmøder, afleveringsforretning samt varetage koordinering med- og overdragelse til slutbruger.

Udbud, byggeledelse og sikkerhedskoordinering løses i udgangspunktet internt, men den egentlige udførsel af opgaverne varetages af eksterne leverandører.

Om dig

Du har en mellemlang videregående uddannelse som Bygningskonstruktør, Bygningsingeniør, Maskinmester eller Arkitekt. Alternativt har du en anden beslægtet uddannelse, hvor du har oparbejdet solid viden omkring bygningsvedligehold og byggeledelse.Det er forventeligt at du har en teknisk profil, da din portefølje kommer til at omfatte projekter af teknisk karakter. Det vil derfor være en klar fordel hvis du har erfaring indenfor CTS, ventilation, køl samt brandsikringsanlæg.

Vi ser derudover gerne, at du har praktisk erfaring inden for både udbud og byggeledelse, og at du er velbevandret i Bygningsreglementet samt AB92/AB18.Som person har du gennemslagskraft, og du er i stand til at lede et byggemøde og sikre, at projekterne styres sikkert i mål. Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, og gerne engelsk, er derudover en naturlig del af din personlige værktøjskasse.

Hvis ikke du allerede har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds og sundhedsarbejdet på bygge & anlægspladser, vil der være krav om at du gennemføre uddannelsen inden for det første år af dit ansættelsesforhold.

Kørsel imellem byggepladserne sker i forsvarets biler, og du skal derfor have kørekort til minimum kategori B.

Ansættelsesvilkår

Som Byggeleder vil du blive ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, har du mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Kasper Husted på tlf: 20 61 17 83 eller Max Aaen på tlf: 21 54 55 96

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til specialkonsulent Ask Blicher hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 76Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 8/2-2023. Vi forventer at afholde samtaler den 20 til 21/2-23

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om forsvarsministeriets ejdomstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videns fællesskaber.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +