Til restaureringen af Danmarks Nationalbank søger Rørbæk og Møller Arkitekter A/S en koordinerende projekteringsleder med sans for arkitektur af højeste kvalitet

Jobbet er en enestående mulighed for at sætte et ledelsesmæssigt aftryk på den omfattende restaurering af Arne Jacobsens fredede bygning.

Virksomhed:

Rørbæk og Møller Arkitekter

Arbejdssted:

Thoravej 7, 1. sal, 2400 København

Ansøgningsfrist:

22/02/2023

Med Danmarks Nationalbank efterlod arkitekten Arne Jacobsen sig et livsværk, som sikrede ham en plads i den internationale arkitekturhistorie. I 2009 blev det kompromisløse modernistiske hovedværk fredet som den yngste bygning i Danmark.

Nu er det imidlertid blevet tid til, at den ikoniske bygning skal undergå en gennemgribende men nænsom restaurering, som vi gennemfører med respekt for bygningens stærke arkitektur, og med henblik på at fremtidssikre bygningen og bevare kulturarven.

Vores restaurering og transformation af Nationalbanken er Danmarks første og største restaurering af en fredet bygning som bæredygtighedscertificeres efter DGNB ordningen.

Som koordinerende projekteringsleder har du ansvaret for ledelsen og kvaliteten af det samlede projekt. Du arbejder sammen med ledelsen af tre delprojekter: Indvendige arbejder, Udvendige arbejder og Opdriftssikring. En af dine opgaver er at koordinere delprojekterne, så projektet forbliver en helhed.

Du bliver en del af projektets øverste ledelse, som ud over dig består af projektchefen, den stedfortrædende projektchef, en ’Contract Manager’, en restaureringsansvarlig og ingeniørfagenes koordinerende projekteringsleder.

Danmarks Nationalbank ejer bygningen, og har derfor frem mod projektets opstart etableret en professionel bygherreorganisation af arkitekter, ingeniører og jurister. Alle med erfaring fra store projekter fra andre statslige bygherreorganisationer og rådgiverbrancher.

Den afsluttende del af ansættelsesprocessen vil omfatte et møde med Danmarks Nationalbanks bygherreorganisation.
Tre af ugens dage foregår på projektkontoret i Nationalbanken, hvor vi arbejder tæt, effektivt og stærkt sammen med Danmarks Nationalbanks Bygherreorganisation, den strategiske byggeledelse og det øvrige rådgiverteam.

Vi forventer, at du:

  • Har mindst fem til ti års erfaring som projekteringsleder.
  • Er fortrolig med at være bindeleddet mellem bygherrens organisation, samarbejdspartnere, myndigheder og udførende.
  • Har lederevner og et overblik, der gør dig i stand til at vurdere og prioritere byggesagens mange facetter og sætte de rigtige kompetencer i spil.
  • Har gode forhandlingsevner og kan udforme klare og let forståelige beslutningsoplæg.
  • Er udadvendt og tillidsskabende og formår at skabe et godt samarbejdsklima i et målrettet projektteam.
  • Kan styre tid, økonomi og kvalitet.
  • Er velformuleret såvel mundtligt som skriftlig og har indsigt i en modelbaseret arbejdsmetode.
  • Er visionær og ønsker at bidrage til tegnestuens udvikling.

Hos Rørbæk og Møller Arkitekter kommer du til at indgå i en fagligt stærk gruppe af projekteringsledere. Du har altid mulighed for sparring på tværs af organisationen, hvor du i dagligdagen kommer til at arbejde selvstændigt og med frihed under ansvar.
Du bliver bindeleddet mellem tegnestuen og projektet i Nationalbanken, og du vil referere til, og samarbejde direkte med, tegnestueledelsen. På den måde bliver du inddraget aktivt i tegnestuens løbende udvikling. Alt efter din personlige interesse og faglighed kan stillingen tilpasses med et strategisk fokus.

Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Vi er en af Danmarks større arkitektvirksomheder, og vi beskæftiger os, ud over projektet i Nationalbanken, med meget varierede opgaver, der blandt andet omfatter restaurering, transformation, nybyggeri og bygherrerådgivning for offentlige og private bygherrer. Se mere på www.r-m.dk.

Ansøgningsfrist

Send en skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag, som CV, referencer og anbefalinger til e-mail: job@r-m.dk senest den 22. februar 2023. Alle ansøgninger behandles fortroligt og læses løbende, hvorefter vi kontakter de relevante ansøgere med henblik på en samtale.
Spørgsmål

For uddybende spørgsmål til stillingens indhold er du velkommen til at kontakte Nicolai Overgaard på +4528783109. Nicolai Overgaard er stedfortrædende projektchef på projektet i Danmarks Nationalbank og administrerende direktør for Rørbæk og Møller Arkitekter A/S.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +