To byplanlæggere til lokal- og kommuneplanlægning

Vil du arbejde i en kommune, hvor der er fokus på udvikling og vækst? Har du viden om og/eller erfaring med fysisk planlægning, og vil du være med til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede planer? Trives du med vide rammer for selv at planlægge din arbejdstid og dine opgaver? Så kom til Assens og bliv en del af et planteam med højt tempo, højt til loftet, plads til udvikling og mange spændende opgaver.

Virksomhed:

Assens Kommune

Arbejdssted:

Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Ansøgningsfrist:

01/12/2021

To af vores erfarne kolleger har søgt nye udfordringer, så nu er der mulighed for, at du kan komme til Assens og blive en del af et planteam med mange spændende og varierede opgaver.

I Assens Kommune arbejder vi målrettet for at styrke kommunes potentialer. Det gør vi for at skabe vækst og udvikling, der kan styrke erhvervsliv og bosætning.

Lige nu er der stor interesse for at investere og bygge i hele kommunen. Og samtidig har Byrådet sat overliggeren højt med store ambitiøse projekter og planer inden for boligudbygning, turismeinfrastruktur og erhvervsudvikling. Den fysiske planlægning spiller en vigtig rolle, når vi skal bane vejen for den positive udvikling i kommunen.

Så du har i stillingen gode muligheder for at være med til at gøre en reel forskel.

Hvem er du

Du har viden om – og gerne erfaring med kommunal fysisk planlægning og kender planloven. Samtidig er du samarbejdsorienteret og klar til at sætte dine kompetencer i spil både juridisk, planfagligt og teknisk i arbejdet med udviklingen af kommunen.

Du er god til dialog og formidling og er fortrolig med at indgå i forskellige samarbejder og processer, for vi lægger vægt på at skabe helhedsorienterede og bæredygtige planer. Det kræver tværfagligt samarbejde på tværs af den kommunale organisation og gennem inddragelse af politikere, borgere og virksomheder.

Vi forventer desuden, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund fx bygnings- eller landsskabsarkitekt, urban designer, landinspektør, geograf eller lignende.

Dine arbejdsopgaver

Der er mange forskellige opgaver at tage fat i, og dine interesser, erfaring og kompetencer vil have indflydelse på sammensætningen af dine arbejdsopgaver, da vi har en flad struktur og stor medarbejderindflydelse på fordelingen af opgaverne.

Stilling 1 – Lokalplanlægger

Hovedvægten i stillingen vil være lokalplanlægning, hvor din opgave bliver at skabe kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen gennem planlægningen. Opgaverne kan fx være lokalplanlægning af nye boligområder eller planlægning for bevaring eller omdannelse af det bebyggede miljø. Du vil også få opgaver med sagsbehandling efter Planloven.

Alt efter dit erfaringsniveau og interesser vil dine opgaver eksempelvis være at:

 • Udarbejde lokalplaner
 • Sagsbehandle efter planloven
 • Varetage klimahensyn i planlægning
 • Deltage i projekter for udvikling af by- og ejendomsudvikling
 • Planlægge og administrere i forhold til kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Stilling 2 – Kommuneplanlægger

Hovedvægten i stillingen vil være at være tovholder på kommuneplanarbejdet – både planstrategi og kommuneplan.

Planstrategien forventes udarbejdet som en del af en samlet udviklingsstrategi, der skabes på tværs af den kommunale organisation. Du skal kunne arbejde strategisk på tværs af planniveauer og omsætte Byrådets strategier og politiker til konkret kommune- og lokalplanlægning.

Vi ser gerne, at du har erfaring med kommune- og eventuelt varmeplanlægning og et kendskab til lovgivningen på området. Derudover eventuelt erfaring med at udarbejde lokalplaner.

Alt efter din faglighed, dit erfaringsniveau og dine interesser, vil dine opgaver eksempelvis være at:

 • Være tovholder på planstrategi og kommuneplanen
 • Videreudvikle kommuneplanen
 • Udarbejde redegørelser og analysegrundlag for den overordnede planlægning
 • Koordinere, afveje og prioritere den overordnede fysiske udvikling af kommunen
 • Deltage i tværgående udviklingsprojekter fx klimatilpasning og by- og erhvervsudvikling
 • Bistå til udmøntning af Assens Kommunes Klimastrategi 2030
 • Varme- og eventuelt lokalplanlægning.

For begge stillinger gælder det, at du alt efter dine interesser og opgaver vil kunne deltage i relevante kurser i projektledelse, kommune-, lokal- og varmeplanlægning, klimatilpasning m.m.

Hvem er vi

Team Plan består af 11 dygtige medarbejdere, bredt sammensat både personligt og fagligt. Sammen varetager vi forskellige opgaver af udviklings- og planlægningsmæssig karakter inden for fysisk planlægning. Vi arbejder bl.a. med byudviklingsprojekter og byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, landzoneadministration og pulje til landsbyfornyelse.

Vi er en arbejdsplads, hvor der er højt tempo, åbenhedt, højt til loftet og plads til udvikling. Vi sætter pris på, at det skal være rart at komme på arbejde. Du har vide rammer til selv at planlægge din arbejdstid og dine opgaver, arbejde hjemmefra og deltage i samspillet med kollegerne i afdelingen og inden for direktørområdet.

Som ansat i Team Plan skal du referere til afdelingslederen for Plan og Byg, som er en del af fagchefområdet Plan og Kultur.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er fast og på 37 timer ugentligt med forventet opstart den 1. februar 2022 eller hurtigst muligt. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse.

Vi er fysisk placeret på Assens Kommunes spændende rådhus, der er indrettet i de tidligere produktionsbygninger fra Assens Sukkerfabrik. Adressen er Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte byplanlægger Erik Bossen, tlf. 64 74 68 96 eller plan og kulturchef Peter M. Nielsen, tlf.: 23 48 68 62.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. december 2021, og samtaler forventes gennemført i løbet af uge 49, 2021.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +