To planlæggere til Plan i Teknik- og Miljøafdelingen

Silkeborg Kommune er Danmarks 2. hurtigst voksende kommune. Det betyder, at vi udover den daglige sagsbehandling har travlt med at planlægge og realisere flere spændende udviklingsprojekter i hele kommunen.

Virksomhed:

Silkeborg Kommune

Arbejdssted:

Søvej 3, 8600 Silkeborg

Ansøgningsfrist:

13/11/2022

Udviklingen af den nye bydel Eriksborg, omdannelse af Søfronten og Havnen, byfornyelse og udarbejdelse af en række lokal- og helhedsplaner er blot nogle af de mange opgaver, vi aktuelt bruger kræfter på, og der er mange flere undervejs. Derfor søger vi to planlæggere, der med faglig nysgerrighed og gåpåmod vil deltage aktivt i dialogen med borgere, forenings- og erhvervsliv og derigennem bidrage til en balanceret vækst og udvikling i Silkeborg Kommune.

Velkommen til Teknik og Miljø

Plan er en af fem sektioner i Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling. Her er vi organiseret i selvstyrende teams, fordi vi anser det for den bedste måde at organisere os på i en hverdag med højt fagligt niveau, store krav til tværfagligt samarbejde og et behov for, at beslutninger træffes så tæt på opgaveløsningen som muligt. Det betyder en hverdag med højt til loftet, en høj grad af medindflydelse og en uformel ledelsesstil, hvor kommandovejene er korte og effektive.

Som planlægger i Plan vil du indgå i et stærkt fagligt fællesskab bestående af 20 medarbejdere inddelt i tre teams: Team Omegn og Landskab, Team By og Bolig samt Team Strategi og Erhverv. Vi har et godt samarbejde og glæder os til at møde dig, der altid er med på at spille dine kollegaer gode, og som med en god portion humor er med til at skabe den gode arbejdsdag sammen med os. Opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med de øvrige teams i Teknik og Miljø. Din dagligdag hos os vil blive præget af kontakt til mange samarbejdspartnere, herunder kommunens øvrige afdelinger, offentlige og private grundejere, rådgivere og andre interessenter i kommunens planlægning og udvikling.

Du kommer til at arbejde med…

Vi søger to planlæggere, der begge vil få et alsidigt job med mange spændende og forskellige opgaver hver dag. Som planlægger bliver du projektleder for en række lokalplaner med stor variation i både skala, type og anvendelse. Du skal deltage i og styre hele planprocessen fra de indledende forhandlinger med bygherre til borgerdialog og den politiske behandling. Du får ligeledes ansvar for mindre lokalt forankrede opgaver og vil komme til at indgå i intern sparring med kolleger fra andre teams i Teknik og Miljø.

Vi har travlt med at udarbejde lokalplaner, og derfor vil du indledningsvist finde hovedparten af dine opgaver inden for dette område. Med tiden vil du kunne udvide din opgaveportefølje alt efter kompetencer og interesser.

Du vil indgå i et af de tre teams i Plan. Vi har endnu ikke fordelt de to stillinger på teamniveau. Vi vil gerne, at dine kompetencer og din personlighed indgår i en samlet vurdering af, hvilket team du passer bedst ind i. Du kan læse mere om de tre teams her: https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Teknik-og-Miljoeafdelingen/Plan

Fælles for alle teams er, at alle fungerer som byplanansvarlige og således bliver et centralt omdrejningspunkt for dialogen med lokalråd, borgere og forvaltning inden for et afgrænset geografisk område. Du kan læse mere om de byplanansvarliges rolle her: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Byplanansvarlige

Hvem er du?

Vi søger en kollega, der arbejder helhedsorienteret og vægter det gode samarbejde, men som også kan arbejde selvstændigt og sikre fremdrift. Du skal trives med at arbejde i et team med fokus på faglighed, samarbejde og godt arbejdsmiljø.

Du brænder for planlægning og byudvikling i et tværfagligt perspektiv, har erfaring fra lignende projekter eller er lærenem og formår at strukturere og styre processer, der til tider kan være langvarige. Du er dygtig til at håndtere projekter med en række interessenter og aktører og evner at få alle aktører inddraget i planlægningen. Du ved, at samarbejde er vigtigt for at nå i mål med dine opgaver, og du trives i et miljø med højt til loftet og en humoristisk omgangstone. Du sætter samtidig en ære i gode processer og i at omsætte det til administrerbare planer, der er solidt forankret i planloven.

Vi lægger vægt på, at du

  • har erfaring indenfor lokalplanlægning og byudvikling, herunder gerne kendskab til planloven og anden relevant lovgivning inden for fysisk planlægning
  • er grundig og har overblik, så du kan holde mange bolde i luften og sikre fremdrift i komplekse og langsigtede opgaver med mange interessenter
  • har en tværfaglig tilgang til opgaveløsningen, er god til at samarbejde og skabe ejerskab i projekter – både i forhold til borgere og virksomheder, men også internt i organisationen
  • er god til at kommunikere med både fagfolk, politikere og borgere med øje for løsningsmuligheder
  • motiveres af at understøtte byrådets arbejde for fællesskabet
  • har en relevant uddannelse som f.eks. byplanlægger, arkitekt, urban designer, landinspektør eller geograf.

Tiltrædelse

3. januar 2023 eller snarest herefter. Der er tale om to faste stillinger.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Yderligere information

Du vil få arbejdsplads på Silkeborg Rådhus, Søvej 3, 8600 Silkeborg.  Vil du vide mere om jobbet eller hvordan det er at arbejde i Teknik og Miljø, er du velkommen til at kontakte planchef Line Morsing Steenberg på 2362 6074 (læg gerne en besked) eller Ralph Jensen på 8970 1532.

Ansøgningsfrist

13. november 2022. Der vil blive afholdt samtaler inden udvælgelsen af de personer, som vi ønsker at tilbyde stillingen til. Samtaler forventes afholdt 24. november 2022.Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.

Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Kontakt

Planchef Line Morsing Steenberg
på tlf.: 89 70 15 32

Ralp Jensen 89
på tlf.: 70 15 32

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +