To uddannelseschefer til KEA Byg

Kender du både byggebranchen og uddannelsesverdenen så godt, at du kan bygge broen? Vil du have indflydelse på, hvad de fremtidige dimittender på nogle af byggeriets videregående uddannelser bringer med sig ud på arbejdsmarkedet?

Virksomhed:

KEA Byg

Arbejdssted:

Prinsesse Charlottes Gade 38, 2200 København

Ansøgningsfrist:

15/09/2021 12:00

Har du indsigt i, hvilke kompetencer Bygge- og anlægsbranchen får brug for i fremtiden? Kan du tage ansvaret for at lede udvikling af ny viden og rykke Bygge- og anlægsbranchen i en mere bæredygtig og digital retning? Så leder vi efter dig – og en makker!

På KEA uddanner vi byggebranchens fremtidige medarbejdere, ledere og iværksættere. Som uddannelseschef på programområdet Byg er du med til at sætte retningen for den faglighed og den fremtid, vi giver videre til vores 1.300 studerende.

Ledelsesansvar

Du vil i tæt samarbejde med to andre uddannelseschefer lede uddannelserne på KEA Byg, som både er på akademi- og bachelorniveau. Ledelsesopgaverne til de to stillinger er knyttet til den danske linje af Bygningskonstruktøruddannelsen, både på Nørrebro i København og fremadrettet også i Hillerød samt til Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Der vil desuden være matrixansvar på tværs af hele programområdet, som også består af Byggekoordinatoruddannelsen, en international linje af Bygningskonstruktøruddannelsen (frem til 2025) samt en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Som uddannelseschef på Byg får du ansvar for at planlægge, drifte, kvalitetssikre og udvikle uddannelser i dit ansvarsområde. Du får det daglige ledelsesansvar for ca. 20 adjunkter og lektorer med blik for både den samlede og den enkeltes opgaveportefølje.

Du skal kunne sikre, at de studerende på KEA har en dagligdag, hvor de møder sammenhæng i uddannelse, høj kvalitet i undervisning og tydelige forventninger til deres indsats – samt sikre, at de møder både teori og praksis i deres uddannelser. På KEA betyder praksisnærhed, at vi går eksperimenterende til værks, har fokus på branchernes udvikling og bl.a. inddrager labs i undervisningen og samarbejder med relevante virksomheder.

Din opgave er at sikre uddannelsernes relevans – både her og nu, og i fremtiden. Det betyder, at du skal sikre medarbejdernes kompetenceniveau, både i ansættelser og generelt gennem forskellige kompetenceudviklingstiltag. Du skal skabe rammer, der sikrer, at adjunkter får mulighed for at overgå til lektorvilkår. I tæt samarbejde med de øvrige uddannelseschefer, docent og konsulent fra vores forsknings- og innovationsafdeling skal du desuden lede en løbende opdatering af videngrundlaget for uddannelserne. Du vil bl.a. skulle prioritere og overordnet lede forsknings- og innovationsprojekter samt samarbejder med erhvervslivet, der kan sikre ny viden. Dit arbejde her vil have fokus på KEA’s strategi Handlekraft med pejlemærkerne Teknologi, Bæredygtighed og Forretning.

Du bliver en del af chefgruppen på uddannelses- og forskningsområdet på KEA, der har et tæt samarbejde på tværs af alle KEAs uddannelser. Desuden bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe på KEA, som også omfatter chefer og ledere af drift og administration. Du vil opleve, at vores ledersamarbejde på tværs er en styrke for det fælles ansvar for hele KEA.

Du bliver en del af en arbejdsplads, med stor passion for viden, faglighed og udvikling. Du vil opleve en uformel omgangstone og godt kollegialt samarbejde, hvor du får mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil.

Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår vil ske iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Du kan læse mere om uddannelserne på KEAs Byg i KEAs uddannelseskatalog her.

Dine kvalifikationer og kompetencer

Du forstår at balancere strategisk og faglig ledelse, og kan tage ansvaret for solid uddannelsesdrift og det gode arbejdsmiljø. Du er struktureret og kan håndtere administrative driftsopgaver såvel som udviklingsopgaver. Du skal have flair for ressourceanvendelse og være villig til at tænke i ressourcer på tværs af programmet og KEA. Du har muligvis erfaring med eller et skarpt blik for efter- og videreuddannelse indenfor Bygge- og anlægsbranchen.

Du har et godt kendskab til Bygge- og anlægsbranchen samt de videregående uddannelser og er klar til at lære mere. Vi ser gerne, at du har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø i tæt samspil med erhvervslivet og andre vidensinstitutioner.

Derudover kan du højst sandsynligt nikke genkendende til, at du har en god portion ledelseserfaring og erhvervserfaring, som du er klar til at sætte i spil sammen med både kolleger, medarbejdere og i forhold til de studerende.

Du trives i en hverdag, hvor der er fart på – og hvor opgaverne er forskelligartede. Du bruger dine kommunikationsevner aktivt til at skabe den tætte dialog med medarbejdere og studerende, så de møder en nærværende, inspirerende og inddragende uddannelseschef i deres hverdag.

Er du også drevet af handlekraft? Så vil du passe godt ind på KEA. Hvis du vil vide lidt mere om, hvad vi mener, så se denne korte film om vores strategi – drevet af handlekraft.

Klar til nye udfordringer på KEA?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen, på tlf. 92432597 og på mail krkr@kea.dk

Ansøgningsfristen er den 15. september 2021 kl.12.00

Vi forventer, at samtalerne afholdes 21. og 29. september 2021. I forbindelse med en evt. anden samtale vil der indgå test og caseopgaver.

Klik på søg-knappen nedenfor og send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Om KEA

KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi, design og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på Twitter, LinkedIn og Facebook.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +