Institutt for arkitektur ved AHO utlyser to 50 % faste førstestillinger innen arkitektur

Professor/førsteamanuensis innen arkitektur 50 % fast stilling og Institutt for arkitektur ved AHO utlyser to 50 % faste førstestillinger innen arkitektur.

Virksomhed:

Arkitektur- og Designhøgskolen

Arbejdssted:

Oslo

Ansøgningsfrist:

01/02/2020 00:00

Professor/førsteamanuensis innen arkitektur 50 % fast stilling

og

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser to 50 % faste førstestillinger innen arkitektur

Arbeidsoppgaver

AHO har en treårig grunnundervisning som skal utvikle evnen til å arbeide med arkitektur og gi grunnleggende kunnskaper som forbereder for AHOs avanserte masterundervisning. Stillingene er tenkt knyttet til arkitekturundervisningen i andre året.

Det overordnede målet for undervisningens andre år, er å gi studentene et robust konseptuelt og praktisk grunnlag for arkitekturprosjektering, og å utvikle evnen til syntese og konkretisering.

Stillingene skal bidra til undervisning i konstruksjon og bygningsteknologi som er integrert i studioundervisningen. Programmet på andre året er under kontinuerlig fornyelse, og søkere forventes å kunne lede lærerteamets utvikling av kursets innhold og profil. Stillingene omfatter ledelse og kursansvar for ett av andreårets to semestre.

AHO søker engasjerte og dyktige arkitekter som er godt orientert innenfor fagfeltet, med gode evner til kommunikasjon og formidling. Erfaring fra relevant og aktuell praksis er en forutsetning. Grunnundervisningen foregår på norsk.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere blir vurdert med henblikk på kompetanse som professor/førsteamanuensis, men AHO forbeholder seg retten til å sette sammen et team med ulike kompetansenivåer.

Stillingene skal vurderes på kunstnerisk grunnlag. Et vesentlig element i kompetansekravet er derfor vurdering av søkerens skapende eller utøvende arkitektoniske kompetanse.

 • Master eller diplom innenfor arkitektur
 • Dokumentert innovativ arkitektonisk praksis på høyt nivå
 • Evne til konseptuell nytenkning
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Gode samarbeidsevner for å kunne gå inn som en konstruktiv medspiller i vårt fagmiljø
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt §§ 1-2 og 1-4.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1013 professor, brutto årslønn kr. 723 200 – 883 100 eller for stillingskode 1011 førsteamanuensis, brutto årslønn kr. 605 500 – 723 200.

For stillingene gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingene er fast. Tiltredelse etter avtale.

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via portalen. Dokumenter som må vedlegges er:

 • Søknadsbrev (maks to A4sider)
 • Maksimum 5 arbeider du anser som mest betydningsfulle for stillingen
 • Relevante attester og vitnemål
 • CV

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Thomas McQuillan ved Institutt for arkitektur, per epost Thomas.McQuillan@aho.no.

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +