Vil du arbejde med store og komplekse byggeprojekter på et af verdens bedste universiteter?

At bygge eller bygge om til højt specialiseret forskning og undervisning er i sig selv en både spændende og kompliceret opgave, som stiller store krav til projekthåndteringen hele vejen igennem projektforløbet.Til dig der er projektleder og som, ligesom os, brænder for at arbejde på store og komplekse byggeprojekter, tilbyder vi en unik mulighed for at prøve kræfter med at udvikle, drifte og vedligeholde bygninger og tekniske anlæg på Københavns Universitet; et af Europas bedste universiteter.

Virksomhed:

Københavns Universitet

Arbejdssted:

Fiolstræde 1, 1171 København K

Ansøgningsfrist:

28/11/2022

Vi søger:

Til vores projekthold, der arbejder med de store, komplekse byggeprojekter, søger Campus Service en eller flere projektledere.

Som projektleder vil du indgå i en projektgruppe, hvor I hver især har ansvaret for egne delprojekter i tilknytning til de store byggesager. Der vil typisk være tale om afledte byggeprojekter, der skal håndteres i forbindelse med/forlængelse af færdiggørelse af de store byggesager.

Som en integreret del af arbejdet med dine projekter, vil det samtidig være din vigtigste opgave at indgå aktivt i projektgruppens fælles arbejde med en samlet planlægning, koordinering og eksekvering inden for de aftalte rammer.

Vi søger også projektledere til vores mange og meget forskellige vedligeholdelsesprojekter. Som projektleder i forbindelse med vedligeholdelsesprojekterne, vil du have ansvaret for en række større eller mindre projekter, som typisk udføres i tæt samarbejde med driften, brugerne og andre relevante interne og eksterne interessenter.

Vi forestiller os, at du har følgende med i rygsækken:

  • En uddannelsesmæssig baggrund inden for byggeri eller en erfaring/ballast, der samlet set understøtter funktionen som projektleder i en byggefaglig kontekst, med stor kompleksitet og mange interessenter.
  • Gerne en projektlederuddannelse eller praktisk erfaring, der har givet dig solide kompetencer inden for projektledelse/projektarbejde.
  • Praktisk erfaring med tværfagligt projektarbejde – som projektleder, delprojektleder, projektassistent, projektdeltager eller tilsvarende funktioner.
  • Gerne erfaring opnået i store politiske og/eller organisationer og/eller erfaring inden for byggeri.
  • Erfaring med skriftlig og mundtlig kommunikation på tværs af faggrupper.
  • En udtalt nysgerrighed, gå-på-mod og lyst til fortsat at udvikle dine personlige og faglige kompetencer inden for projektledelse.
  • Et stort ejerskab til de opgaver, du påtager dig – og en inddragende og empatisk tilgang til dine omgivelser.

Om os

Københavns Universitet har til huse på en række campusområder i København og enkelte lokationer uden for byen – i en meget forskelligartet bygningsmasse som tilsammen udgør ca. 1 mio. m2., og som med både gamle og nye bygninger er med til at øge kompleksiteten i projekterne.

I Campus Service har vi ansvaret for at udvikle, drifte og vedligeholde universitetets bygninger og tekniske anlæg. Campus Service varetager altid brugernes og driftens interesser – nogle gange som bygherre og andre gang i samarbejde med statens bygherrer.

De kommende år kommer bæredygtighed til at være et væsentligt parameter, der kommer til at forme udviklingen af Københavns Universitet fremover – herunder også i byggeprojekterne. I forhold til de nye krav i BR23 og en igangværende proces med campusplanlægning i den store skala, vil der uden tvivl opstå behov for mange transformationer inden for universitetets mangeartede fysiske rammer.

Københavns Universitet er fremfor alt en stor og levende organisation med mange engagerede kollegaer, forskere og studerende.

Løn og-ansættelsesvilkår

Indplacering vil ske i henhold til gældende overenskomster mellem Skatteministeriet og AC med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent, eller anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse snarest muligt.

Stillingen er organisatorisk forankret i Campus Service (CAS) på Københavns Universitet (KU) i afdelingen Campus Byggeri (CB). Dit arbejdssted vil formelt være i Fiolstræde 1, 1171 København K. I praksis vil du tilbringe den største del af din arbejdstid på stedet for projekternes udførelse.

Ansøgning, CV og relevant dokumentation uploades via KUs jobportal (klik på Ansøg øverst i stillingsopslaget)

Ansøgningsfristen er den 28. november 2022.

Samtaler afholdes løbende.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Sidse Marie Brandt på tlf. 20 26 51 46.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Links:

https://www.ku.dk/

https://om.ku.dk/organisation/administration/cas/

 

Kontakt

Gruppeleder Sidse Marie Brandt
på tlf. 20 26 51 46.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +