Visionær byplanlægger til Center for Byudvikling og Kultur

Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde? Og har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med mange spændende projekter og en ambitiøs grøn dagsorden?

Virksomhed:

Gribsted Kommune

Arbejdssted:

Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Ansøgningsfrist:

19/06/2023

Om dig

Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du kan se den positive effekt af din indsats, så har du en attraktiv mulighed lige nu. I Gribskov Kommune er der et stort politisk fokus på planområdet, særligt på at udvikle kommunen til at blive et endnu mere attraktivt sted at bo og leve i.

Derfor har vi brug for dig, al din gode viden og ikke mindst din lyst til at skabe noget til gavn for andre. Du kan se frem til stor frihed i et meget velfungerende og behageligt team kendetegnet ved vidensdeling, hjælpsomhed og plads til at have det sjovt sammen.

Vi søger en byplanlægger med minimum 3-5 års erfaring, som har et godt kendskab til planloven.

Af baggrund er du arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør, landinspektør, geograf eller noget helt andet, som rimer på byplanlægning. Det er særligt kompetencer inden for arkitektur, byudvikling og erfaring som projektleder vi efterspørger.

Vi forventer, at du er resultat- og løsningsorienteret, har gode skriveegenskaber og har lyst til at beskæftige dig med alle aspekter af planlægning.

Derudover forventer vi, at

 • Du har politisk tæft og har lyst til at arbejde på et fagområde med stor bevågenhed fra borgere og politikere, hvor hverdagen derfor også er præget af besvarelse af spørgsmål fra vores politikere og henvendelser fra borgerne mv.
 • Du har erfaring og lyst til at være med til at udvikle vores dialog med byens aktører; herunder bygherrer, borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
 • Du brænder for at udarbejde lokalplaner og miljøscreeninger, da dette fylder meget i vores hverdag.
 • Du har erfaring og lyst til at arbejde med data, som en del af opgaveløsningen i teamet.
  Dine opgaver
  Fokus i teamet er på at udarbejde lokalplaner og kommuneplanen, og derfor vil størstedelen af arbejdstiden blive brugt på disse opgaver.

Da vi er fagligt ambitiøse, prioriterer vi tid til at deltage i netværksmøder, konferencer mm., som er relevante for de opgaver vi aktuelt sidder med og det erfaringsniveau vi hver især kommer med.

I øjeblikket har vi gang i en masse spændende projekter og alt efter dit erfaringsniveau og interesser kunne dine opgaver bl.a. omfatte:

 • Lokalplanlægning med fokus på erhvervsudvikling, herunder levende bymidter og attraktive erhvervsområder.
 • Lokalplanlægning med fokus på at skabe rammerne for attraktive overnatningsfaciliteter og nye oplevelser i kommunen.
 • Lokalplanlægning med fokus på landsbyudvikling i tæt partnerskab med byens borgere.
 • Bar-marksprojekter med særligt fokus på inddragelse af naturen, landskabet og vandet i skabelse af området.
 • Kommuneplanlægning med fokus på bæredygtig byudvikling, understøttelse af turisme og bosætning, samt grøn omstilling.

Hvem er vi?

Gribskov Kommune på toppen af Nordsjælland er kendetegnet ved en særlig varieret struktur af bytyper, landskab, rekreative tilbud og erhvervs- og turismeaktiviteter. Gribskov Kommune er den geografisk største kommune i hovedstaden og arbejder med en ambitiøs målsætning om vækst og udvikling.

I Team Plan, GIS og Erhverv er vi aktuelt 14 medarbejdere. Heraf arbejder to med GIS og betjener hele kommunens administration, og i Erhvervsgruppen er der fokus på erhverv i bred forstand, herunder oplevelsesøkonomi og turisme. I Plan sidder vi syv medarbejdere, som arbejder bredt med lokalplanlægning og byudvikling, samt en teamleder.

Du kan se frem til at blive en del af en social arbejdsplads, hvor fællesskab er vores dna – og hvor vi virkelig har det godt med hinanden, både i det daglige, men også i forbindelse med sociale arrangementer.

Dagligdagen er præget af et højt aktivitetsniveau – opgaverne er udfordrende, arbejdsklimaet sjovt og uformelt og kollegerne er engagerede. Vi har frihed under ansvar, plads til forskellighed og en åbenhed for bidrag med nye initiativer og tiltag.

Vi tilbyder

Flextid

Vi har flextid, og du vil derfor have frihed under ansvar til at planlægge din arbejdstid. Vi arbejder med at man som udgangspunkt er tilstede i tidsrummet 9-14, med mulighed for en hjemmearbejdsdag om ugen.

Kantine

Derudover har vi en god kantineordning, hvor det er muligt at købe dagens måltid og vi har en Kvickly som nabo, hvis madpakke-skabelse ikke rigtig trækker i dig.

Frugtordning

I vores kantine, er der hver dag stillet frugt og grønt frem, som man er velkommen til at benytte sig af.

Personaleforening

Du kan blive medlem af personaleforeningen, som arrangerer sociale aktiviteter.
Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende teamleder, centerchef Søren Korsholm, på telefon 72 49 82 29.

Læs gerne mere om os på vores hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår

En fast stilling som byplanlægger på fuld tid 37 timer om ugen. Vi har flextid som en del af worklife balance.

Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Ansættelsesstart pr 1. august 2023 eller nærmere aftale.

Ansøgningsfrist og samtaler

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning senest den 19. juni 2023.

Samtaler forventes afholdt uge 26.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference.

Gribskov Kommunes værdier

Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

 

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +