Visionær planlægger til Ejendomsstyrelsen

Vil du være med til at udarbejde helhedsplaner og sikre helhedsorienteret spacemanagement med henblik på udvikling af Forsvarets etablissementer?

Virksomhed:

Forsvaret

Arbejdssted:

Hjørring, Region Nordjylland

Ansøgningsfrist:

07/05/2023

Lige nu søger vi 1-2 medarbejdere med en stærk planlægnings- og projektleder baggrund til udarbejdelse af helhedsplaner samt håndtering af spacemanagement i Forsvaret ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.

Om os

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) varetager bygherreansvaret og driften af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer i hele Danmark og i Grønland.

I Planlægningsafdelingen er vi 40+ kolleger fordelt på civile og militære medarbejdere, der i fællesskab udvikler og planlægger alle byggeprojekter i det danske forsvar.

Vi er blandt andet i gang med at implementere porteføljestyring, en ny projektmodel for bygge- og anlægsprojekter samt udarbejde et nyt koncept for helhedsplaner og spacemanagement af Forsvarets kaserner, flådestationer og flyvestationer. Det giver dig en unik mulighed for at præge de fremadrettede arbejdsgange og processer.

Dagligdagen i afdelingen er præget af et stort engagement og højt aktivitetsniveau med komplekse og udfordrende opgaver. Vi har frihed under ansvar, plads til forskelligheder og en åbenhed for bidrag i forhold til nye initiativer.

Om stillingen

Du vil agere i feltet mellem den politiske og faglige ledelse, militære enheder og eksterne myndigheder samt eksterne rådgivere, da du ofte deltager i drøftelser og dialog om byggefaglige og planmæssige forhold.

Du bliver en del af Projektplanlægningssektionen (PPS), hvor teamet har fokus på at udarbejde helhedsplaner og løse spacemanagements opgaver for Forsvarets etablissementer, som har til formål at sikre de bedste fysiske rammer for soldaterne.

Dine opgaver vil være at:
• Omsætte operative behov til konkrete helhedsplaner.
• Udarbejde skriftligt materiale i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner.
• Gennemførelse af spacemanagement opgaver.
• Udarbejde kapacitets- og facilitetsanalyser.
• Lave opfølgning og statusrapporteringer på igangværende projekter.
• Projektmodning for nye kapaciteter.

Du vil årligt have op til 40 dages rejseaktivitet inden for landets grænser, og i mindre grad til udlandet.

Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med en god stemning og teamwork, hvor vi spiller hinanden gode. Du har en arbejdsdag med mulighed for stor fleksibilitet, herunder muligheder for flere ugentlige hjemmearbejdsdage.

Om dig

Du er hurtig til at sætte dig ind i konkrete behov og finde løsninger. Du skal med din brede erfaring inden for planlægning og projektledelse have evne til at omsætte operative ønsker til realiserbare helhedsplaner og konkrete løsningsforslag.

Du har en bred erfaring som planlægger, projektleder og gerne have erfaring med lokalplan- eller byplanlægning samt eventuelt kapacitetsmanagerfunktion. Du har en relevant faglig uddannelse som enten bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt, eller lignende.

Du er en stærk generalist på det tekniske og byggefaglige område, hvor du anvender din solide teoretiske og praktiske faglighed i opgaveløsningen.

Du arbejder både selvstændigt og tværfagligt, så du sikrer, at alle relevante interessenter er involveret for at levere en succesfuld opgaveløsning.

Som person er du fleksibel, udadvendt, samarbejdsorienteret, og du evner at formulerer dig tydeligt og klart både skrifteligt og i tale.

Det er afgørende, at du strukturerer og prioriterer indsatserne i en meget travl hverdag. Derudover har du en god forståelse for helheden – herunder de operative enheder som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse hver dag servicerer.

Det vigtigste er, at du har lysten og evnerne til at sætte dig ind i Forsvarets behov og de mange komplekse opgaver.

Du har et gyldigt førerbevis til kategori B.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er på 37 timer ugentlig inkl. frokostpause. Ansættelse hurtigst muligt.

Dit faste tjenestested vil være Hjørring Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet og du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte Teamleder, Lars Mørk på telefon 7281 3264 eller mobil 3082 5959 eller på mail: fes-pps02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn – og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 7. maj.
Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link og vedhæfte ansøgning, C.V, samt uddannelsesbevis og autorisationsbevis. Vær opmærksom på at bilag kun kan tilføjes som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende af eksterne leverandører. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring samt partnerelementer på 28 etablissementer i hele Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2,5 mia. kr., vi har 2,4 mio. m2 bygninger i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 34.000 hektar og vi beskæftiger ca. 550 medarbejdere.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

 

ANSØGNINGSFORLØBET

 

ANSØGNING

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

VURDERING AF DIN ANSØGNING

Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

SAMTALER

Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

TILBAGEMELDING

Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +