Søg om medlemskab

Mange veje fører til arkitektfaget, og i Arkitektforeningen byder vi også professionelle velkommen, som har en relevant fagligheden uden at være uddannet fra en EU-anerkendt Arkitektskole.

Foto: Laura Stamer

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Har du en anden uddannelsesbaggrund?

Selv om du ikke har gået på Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus eller en anden EU-anerkendt international arkitektskole, kan du stadig søge om at blive MAA, hvis du har en relevant faglig baggrund.

Forudsætninger

For at komme i betragtning skal du kunne:

 • dokumentere mindst 2 års samlet erfaring efter endt studie fra arbejde med et flere eller af arkitektfagets fagområder byplanlægning, landskabskunst, bygningskunst og industrielt design, samt fagets forskning.
 • dokumentere kendskab til et eller flere af fagets discipliner såsom arkitektonisk analyse, forslagsstillelse og udførelse.
 • dokumentere indsigt i et eller flere af arkitekturens aspekter såsom funktion, konstruktion, bæredygtighed og tilpasning til kontekst.
 • reflektere skriftligt over arkitektfagets rolle i samfundet og din egen rolle i arkitektfaget.
 • Mange veje fører ind i arkitektfaget og Akademisk Arkitektforening byder fagpersoner med utraditionelle måder at tilegne sig faget på velkomne som medlemmer, hvis de vurderes at have fyldestgørende arkitektkompetencer. Ansøgere vil derfor ikke blive vurderet på deres uddannelsesbaggrund, men alene på deres praksisbaserede faglighed.

Din ansøgning skal overholde nedenstående retningslinjer og vise dine evner som arkitekt. Ansøgningen bliver vurderet i foreningens Optagelses- og Kvalifikationsnævn, som mødes op til fire gange årligt.
Materiale som falder uden for retningslinjerne vil ikke blive vurderet.

Sådan ansøger du

Ansøgning sker via mail til Lena McNair med en portfolio i form af et pdf-dokument i A4 lavformat med enkeltstående sider (max. 20 MB).

Kontakt sekretæren for Optagelsesnævnet for mere information.

Du skal have følgende klar, før du tilgår:

 • Navn og personlige oplysninger
 • Angivelse af faglige kvalifikationer
 • Liste over arkitektfaglige ansættelser og/eller egen praksis
 • Liste over projekter/udstillinger hvor ansøger har haft en betydelig rolle
 • Liste over arkitektfaglige efteruddannelses- og studierejseforløb foretaget efter endt uddannelse
 • Skriftlig refleksion (maks. 500 ord)
 • Indhold af portfolio

Portfoliet kan indeholde op til 10 projekter/udstillinger, der hver er beskrevet over max. 2 sider. For det enkelte projekt skal portfoliet indeholde:

 • Projektets titel og år
 • Projektets type (idé-, for-, hovedprojekt, projektering)
 • Projektets regi (udarbejdet medarbejder, konsulent, selvstændig, andet – projekter udarbejdet under studierelateret praktik vurderes ikke)
 • En kort projektbeskrivelse (maks. 100 ord)
 • Angivelse af ansøgers rolle i udarbejdelsen af det viste materiale
 • Grafisk materiale (planer, snit, opstalter, diagrammer, visualiseringer, mv.) der giver mulighed for en arkitektonisk vurdering af projektet

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgere godkendes til medlemskab, hvis det er dokumenteret i ansøgningsmaterialet, at ansøger besidder kvaliteter indenfor de beskrevne fagområder, discipliner og aspekter.

Ansøgers skriftlige refleksion og evne til kritisk og fyldestgørende at sammensætte sit portfolio, sammen med en præcis angivelse af faglige kvalifikationer udgør den baggrund, ansøger vurderes på.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet udarbejder en skriftlig begrundelse som sendes til ansøger sammen med afgørelsen. Nævnets afgørelser er endelige, og ved afslag kan der først ansøges igen 3 år efter seneste ansøgning.

Optagelses- og Kvalifikationsnævnet sikrer at medlemsoptag i foreningen sker i overensstemmelse med gældende regler, navnlig de 11 punkter i EU’s kvalifikationsdirektiv 2005/36/EF.

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Ansøg

Send din ansøgning til medlemschef Lena McNair på lm@arkitektforeningen.dk

Uddannet fra en af arkitektskolerne?

Et afgangsbevis fra Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Akademis Arkitektskole eller en EU-anerkendt international arkitektskole berettiger direkte til medlemskab af Akademisk Arkitektforening.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +