Æreskalejdoskopet

Arkitetforeningens Æreskalejdoskop 2020 gik til Odense Kommune for Thomas B. Thrigesgade. Æreskalejdoskopet er gentænkt og designet af den danske kunstner Henrik Menné. Foto: Martin Yhlén

Vedtaget af Repræsentantskabet den 10. juni 1978, samt 19. maj 2017

§ 1. Æresplaquetten udføres som et kalejdoskop.

§ 2. Æresplaquetten ledsages af et diplom, hvoraf opgaveløseren erholder et duplikat.

§ 3. Æresplaquetten kan tildeles offentlige myndigheder og institutioner eller private virksomheder og enkeltpersoner, som på inspirerende måde har stillet og fået løst arkitektopgaver inden for et eller flere af arkitektens arbejdsområder.

Tildeling finder sted hvert år den 21. november (Arkitektforeningens stiftelsesdag) for opgaver, som er fuldført inden for 2 år forud for denne dato. Der kan årligt kun tildeles een Æresplaquette inden for hvert område, og den skal ikke nødvendigvis uddeles.

§ 4. Æresplaquetten tildeles ved bestyrelsens beslutning efter rådslagning med et af denne nedsat udvalg bestående af formanden, næstformanden, Arkitektens redaktør og formanden for Akademiets Arkitektsektion.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +