Æresmedaljen

Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2. december 1972 og revideret på repræsentantskabsmødet 29. maj 2015, samt 19. maj 2017

§ 1. Arkitektforeningens Æresmedalje er en gengivelse i sølv af foreningens mærke, arkitekturens genius, efter Thorvaldsen. Den kan uddeles i sølv eller sølv forgyldt.

§ 2. Æresmedaljen tildeles alle æresmedlemmer af Arkitektforeningen ved deres udnævnelse hertil.

§ 3. Æresmedaljen tildeles foreninger og institutioner, som Arkitektforeningem ønsker at vise særlig udmærkelse i bestemt anledning, såsom ved jubilæer og lignende lejligheder. Beslutning herom kan træffes af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal i et møde, hvor alle medlemmer er til stede.

§ 4. Æresmedaljen kan tildeles medlemmer af foreningen som har gjort sig særlig fortjent til den ved arbejde i dens tjeneste. Når bestyrelsen har besluttet at stille forslag om tildelingen, orienteres repræsentantskabets medlemmer i netværket, hvor forslaget med motiveringen lægges i sin fulde længde. Afstemningen finder enten sted elektronisk eller ved direkte hemmelig afstemning på et repræsentantskabsmøde.
De stemmeberettigede medlemmer gives adgang til et elektronisk afstemningssite, der er udformet således, at stemmeafgivningen er hemmelig og således, at der enten skal svares ja eller nej til forslaget. Der gives 8 dages frist til besvarelsen. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne har stemt for. Repræsentantskabsmedlemmerne er forpligtede til at hemmeligholde forslaget og deres stemmeafgivning.

§ 5. Æresmedaljen kan tildeles personer, der ikke er medlemmer af foreningen, men som har gjort sig særlig fortjent af denne, af arkitektstanden i almindelighed, eller ved fremragende virksomhed af betydning for bygningskunsten. Beslutning om sådan tildeling tages som foreskrevet i § 4.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +