DGNB Diamant certificerer bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet

Arkitektonisk kvalitet understøtter bæredygtighed i byggeriet. DGNB Diamant er et redskab til at evaluere den samlede arkitektoniske vision og skaber et fælles sprog for byggeriets centrale arkitektoniske elementer og kvaliteter – alt sammen i et bæredygtighedsperspektiv.

Rørbæk og Møller er arkitekterne bag DTU Skylab – Danmarks første fuldt cerficerede DGNB Diamant-byggeri. Foto: Niels Nygaard
Kontakt

Dorte Sibast

Udviklingschef i Akademisk Arkitektforening

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

Hvad er DGNB Diamant?

DGNB-Diamant er en del af certificeringsordningen DGNB, som Rådet for Bæredygtigt Byggeri står bag. Formålet med tillægsudmærkelsen DGNB Diamant er at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i det DGNB-certificerede byggeri. Det sker gennem uafhængig vejledning og evaluering af det konkrete projekt, som foretages af Arkitektforeningens fagdommere MAA.

”Arkitektonisk kvalitet handler både om funktionalitet, rumlighed, holdbarhed og æstetik. Når bygningen afspejler brugernes adfærd, og med gode materialer får skabt en bygning, hvor man kan lide at være, vil den holde længere og dermed være langt mere bæredygtighed. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Det vigtige er, at vi med DGNB Diamant-certificeringen sikrer, at den arkitektoniske kvalitet får samme vægtning som de tekniske løsninger, når man som bygherrer vælger at bygge et bæredygtigt byggeri med en certificeringsordning,” udtaler Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

DGNB Diamant er udviklet i et tæt samarbejde mellem Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen.  Udviklingen er gennemført med en pilotfase og test i 2018.

Hvordan opnår man en diamantcertificering?

For at opnå DGNB Diamant skal byggeriet gennemgå en bedømmelsesproces i to trin: Første trin består af sparring og dialog for bygherren, projektteamet og de udpegede fagdommerne. Den første evaluering afholdes senest i dispositionsforslagsfasen. Andet trin består af fagdommernes besigtigelse af det færdige projekt med dialog og evaluering. På den måde er certificeringen med til at understøtte og fastholde de kvaliteter, der var vigtige i trin 1, frem til byggeriets færdiggørelse i trin 2.

DGNB Diamant fortolker de klassiske arkitektdyder – brugbarhed, holdbarhed og skønhed – i et bæredygtighedsperspektiv. Det betyder konkret, at projektets behandling af sted, rumligheder og detaljering vurderes kvalitativt.

En diamantcertificering indebærer også, at projektet modtager en vurdering af, hvordan udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen. Kvaliteterne bedømmes i forhold til omhu, klarhed og originalitet efter fagdommernes skøn.

Vil du være klogere på DGNB Diamant?

Rådet for Bæredygtigt Byggeri har udarbejdet en publikation, som gør dig klogere på, hvad bygninger evalueres på for at opnå udmærkelsen.

Hent publikationen gratis lige her

Se eksempler på DGNB Diamant-certificerede projekter længere nede på siden

Kontakt

Dorte Sibast

Udviklingschef i Akademisk Arkitektforening

+45 26 71 90 17

ds@arkitektforeningen.dk

FAKTA

Hvad er DGNB?

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – en tysk nonprofit organisation, der har udviklet et system til bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder. I Danmark varetages DGNB-certificeringen af Rådet for Bæredygtigt byggeri.

Konceptet for DGNB Diamant er udviklet af DGNB i Tyskland, men videreudviklet og tilpasset danske forhold af Rådet for Bæredygtigt Byggeri i tæt samarbejde med Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.

Det danske DGNB-certificeringssystem bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Man evaluerer et byggeri eller byområde ud fra en række kriterier, der handler om hvor meget hvert valg påvirker bæredygtigheden, indenfor DGNB’s fem hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Balancen i Ry

Bygherre: AAB
Arkitekt: Vandkunsten
Certificeret med DGNB Diamant: 2023

Om projektet skriver fagdommerne Eva Jarl Hansen, Lars Toksvig og Jacob Fischer blandt andet:

“Projektets overordnede greb og bebyggelsesplan er gjort med bækkens bevægelse og forløb som omdrejningspunkt. Tiden kan dog hurtigt løbe fra stedets vægtning af trafik og bil som udtryk for frihed og ejendomsret mere end at fokusere på uderum for fællesskaber og kontakten til bækken og det grønne. Bebyggelsens forskydninger af rækkehusene skaber en særlig identitet og karakter både mod gaden samt de grønne områder. Den simple farveholdning med flammede varme teglsten samt sorte tage og kviste giver bebyggelsen et nøgternt og robust udtryk. Særligt flotte detaljer omkring tagprofiler og kviste, herunder grafiske tegldetaljer ved sålbænke samt ’frit’ vinduesprofil i kvistvindue. Fælleshusets placering, størrelse og arkitektoniske kvalitet understreger vægtningen af fællesskabet, hvilket opleves positivt. Fælleshuset er både udvendigt og indvendigt vellykket i detaljen. Trapperum er flot og spatiøst med ovenlys. Trapperum afsluttes af en fin hems, der udnytter rækkehusets geometri og højde og det åbne depotrum efterlader en mangfoldighed af muligheder for indretning til hjemmekontor, gæsteovernatning mv. Vinduer er velproportionerede med smukke dagslysforhold. Facadens dimension anvendes ved karnappen til naturligt at give plads til supplerende opholdszoner – et fint tilskud i en lille bolig.”

Balancen i Ry. Foto: Astrid Maria Rasmussen

DTU Skylab

Bygherre: DTU
Arkitekt: Rørbæk og Møller
Certificeret med DGNB Diamant: 2022

DTU Skylab er det første danske byggeri, som har gennemgået den fulde bedømmelsesproces og derfor kan kalde sig for det første fuldt certificerede DGNB Diamant-byggeri i Danmark.

Om projektet skriver fagdommerne Morten Kjer Jeppesen, Mikkel Beedholm og David Bülow Jacobsen blandt andet:

“Overordnet set opleves det ny DTU SKYLAB som et arkitektonisk ambitiøst byggeri. Et byggeri, der passer til stedet og danner rammerne for den optimale legeplads, der uden tvivl vil understøtte og inspirere til et innovativt og frugtbart forskningsmiljø på både den korte og lange bane. Bygningen understreger at bæredygtigt byggeri kan og skal være funktionelt, smukt og tilpasset stedet og sætter fortjent en høj standard for resten af DTU’s udbygning. Bygningens indvendige rum fremstår rå og robust og meget i tråd med bygningens brug. Der er opnået en ekstraordinær god akustik, der understøtter at de sammenhængende rumligheder kan rumme lige præcis det der er meningen, alt fra værkstedsarbejde til fordybelse.”

DTU Skylab. Foto: Niels Nygaard

Middelfart Rådhus

Bygherre: Middelfart Kommune
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Certificeret med DGNB Diamant: 2019

Middelfart Rådhus modtog DGNB Diamant i 2019 som led i et pilotprojekt, der skulle teste hvordan udmærkelsen kunne udmønte sig i praksis. Fagdommer MAA Julian Weyer, C.F. Møller, udtaler:

”I vurderingen lagde vi vægt på, at projektet overbevisende er lykkedes med at skabe en række spændende rum, som er åbne for alle og giver borgere og politikere mulighed for at få indblik i hinandens hverdag. Særligt værd at fremhæve er den fine rådhussal, hvor man kan komme indenfor og se demokratiet i arbejde. Trods et begrænset budget har bygherre og rådgivere haft viljen til at gøre mere end det, der er standard, og bruge projektet til at skabe et inviterende og inkluderende fysisk miljø, som åbner sig mod byen.”

Middelfart Rådhus. Foto: Torben Eskerod
En uvildig vurdering af projektet

Har du brug for en fagdommer MAA?

Arkitektforeningens fagdommere kan udpeges til alt fra bedømmelsesprocesser i konkurrencer og udbud til bygningspræmieringer og arkitekturråd – og DGNB Diamant. En fagdommer MAA formidler det arkitektoniske indhold og ruster jer til at træffe de beslutninger for arkitekturen, som er bedst for jer.

Læs mere
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +