Arkitektforeningens BR18 arbejdsgruppe

Arkitektforeningen har samlet en bredt repræsenteret gruppe af MAA i en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at undersøge, hvilken indflydelse BR18 har på den arkitektoniske kvalitet.

Studielandsbyen. Lenschow & Pihlmann. Foto: Hampus Berndtson
Vil du vide mere?

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Baggrund for Arkitektforeningens BR18 arbejdsgruppe

Arkitektforeningen vurderer, foranlediget af mange medlemmers henvendelse, at der er risiko for, at det nye BR18 vil få en negativ betydning for den arkitektoniske kvalitet i opgaveløsningerne og medføre forøget bureaukrati. Dette skyldes blandt andet meget brede formuleringer og manglen på konkrete angivelser i BR18. Strukturen i bygningsreglementet er ligeledes ændret med BR18, hvilket indebærer at direkte henvisninger til andet lovgivningsgrundlag er udgået. Dette stiller større krav til, at arkitekter skal have endnu mere kendskab til henvisninger og retningslinjer end tidligere.

Formål

Arkitektforeningen har samlet en bredt repræsenteret gruppe af MAA i en arbejdsgruppe, som frem mod sommeren 2020 har fået til opgave, at undersøge hvilken indflydelse BR18 har på den arkitektoniske kvalitet. Arbejdsgruppen skal udarbejde et sæt anbefalinger i forhold til hvordan den arkitektoniske kvalitet bedst kan fremmes i BR 18. Arkitektforeningen har en god dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og anbefalingerne vil blive overleveret til styrelsen i forbindelse med den kommende evaluering af BR18.

Arkitektforeningen BR18 arbejdsgruppe består af:

Helle Maria Christensen – Senior Project Leader, PLH arkitekter
Johanne Lundager – Leder af Bygningsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune. Medl. af Arkitektforeningens bestyrelse
Asger Juul – partner, Juul Hansen arkitekter
Kim Høite – arkitekt, EMCON
Steinar Bakke – arkitekt, Allerød Kommune
Kirsten Sander – indehaver, Sander Architects
Michael Kvist – arkitekt, Lundgaard og Tranberg arkitekter
Peter Andreas Sattrup – chefkonsulent, Danske Ark

Vil du vide mere?

Lars Autrup

Direktør

+45 29 69 52 12

lau@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +