Planlægning

Klimaforandringer og social skævvridning mellem by og land er udfordringer, der også skal løses på regionalt niveau. Arkitektforeningen arbejder derfor for at få genindført den regionale plantænkning. Den danske tradition for fysisk planlægning er en styrke, og planloven skal også i fremtiden være et solidt redskab, der forbedrer samfundet og højner velstand og kvalitet for alle.

I 2022 gik Byplanprisen til Aarhus Kommune og Aarhus Vand for den naturbaserede planlægning af bydelen Nye.
Vil du vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen arbejder for, at den regionale plantænkning mellem stat og kommune, som forsvandt ved strukturreformen i 2007, bliver genintroduceret. Dette var blandet andet et tema i forbindelse med Arkitektforeningens politiske interessevaretagelse ved Folketingsvalget 2019.

Senest har Arkitektforeningen i starten af 2020 argumenteret for behovet for regional plantænkning ved erhvervsministerens høring om fremtidens planlov.

Se høringssvar.

Den regionale tænkning i forbindelse med den fysiske planlægning var også et tema i Arkitektforeningens bemærkninger til Erhvervsstyrelsens høring over forslag til fingerplan 2019.

Se høringssvar.

Arkitektforeningen har i 2019 stillet det åbne spørgsmål om Danmark, i lighed med Sverige, skal have en Rigsarkitekt.

Et eksempel på behovet for regional sammenhæng er planerne om det nu skrinlagte 320 meter høje tårn og butikscenter ved Brande. Her har vi argumenteret for behovet større samtænkning mellem kommunerne. Læs mere i denne artikel i Politiken.

Ny national arkitekturpolitik

Arkitektforeningen arbejder samtidig for, at Danmark får en ny national arkitekturpolitik. Den seneste ’Mennesker i Centrum’ er fra 2014. Ved regeringsskiftet i sommeren 2019 var dette et tema i Arkitektforeningens henvendelse til den nytiltrådte kulturminister og vi vil fortsætte med at lægge pres på regeringen for at opdatere arkitekturpolitikken – senest ved det Digitale Kulturmøde 2020 – hvor Arkitektforeningen var ansvarlig for en debat om national arkitekturpolitik, hvor blandt andre kulturminister Joy Mogensen deltog.

Vil du vide mere?

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Vi arbejder for flere og bedre arkitekturpolitikker

Alle kommuner kan have gavn af en arkitekturpolitik; her finder du inspiration, gode argumenter og eksempler, og en trinvis guide til, hvordan man som kommune skaber, driver og udvikler en arkitekturpolitik.

Byplanprisen – vi sætter pris på god planlægning

Sammen med Dansk Byplanlaboratorium uddeler Arkitektforeningen Byplanprisen til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber.

Søger du råd?

Få hjælp til arkitekturpolitik

Vi tilbyder gratis strategisk rådgivning til kommuner, der vil have hjælp til at udvikle en arkitekturpolitik.

Kontakt os
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +