ANNONCE

Vejlefjordbroen. Foto: Ayuana Pedersen
Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Hvis regeringen med udspillet Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035 får magt, som den har agt, bliver Vejlefjordbroen udvidet endnu en gang. Første gang lykkedes det at føje flere spor til inden for bredden af det oprindelige brodæk. Denne gang kan det næppe lade sig gøre at mase flere baner ind på samme bro. Broen er en af Danmarks smukkeste og mest harmoniske, bygget i 1980 efter tegninger af arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard i samarbejde med Cowi (se også leder i Arkitekten 4/2013). Hvis man sværger til biltransport og gerne vil løse flaskehalse, er det noget af en knibe at havne i. Hvor Storstrømsbroen har givet sig selv, fordi den var fra 1937 og helt nedslidt og ekstrem smal – og derfor bliver revet ned til fordel for en ny, som er under opførelse – er det jo slet ikke situationen i Vejle. Her har byen et monument, som alle kan være stolte af.

I Vejdirektoratets strategiske analyse fra 2014 Udbygning af den Østjyske Motorvej (E45) fremlægges tre scenarier for, hvordan en sådan udvidelse kan ske i en kommende fremtid, netop omkring 2030. “Udover muligheden for at kombinere Togfondens planlagte nye banebro over Vejle Fjord med en vejbro, så er der også mulighed for at udvide den eksisterende bro til 8 spor, eller opføre en ny bro parallelt med den eksisterende”, står der i analysen. Man bliver skeløjet ved tanken om en ny parallel betonbro. Selvom direktoratet angiver samme udseende og faglængder, vil den bro, vi ser i dag, jo miste sin elegance og monumentalitet. Direktoratets scenarie for “en udbygning med et ståldæk, der er fastgjort til den eksisterende brokant med underliggende afstivningsgitre”, vil have tilsvarende ødelæggende virkning på broens udseende. Men der er hjælp at hente. For med Togfondens planlagte banebro længere ude i fjorden er der allerede udført grundige undersøgelser, og er der brug for eksempler fra virkelighedens verden, skal man bare studere den skønne Øresundsbro, som på fornem vis kombinerer biler og tog sammen hen over noget vand.

Kære transportminister Benny Engelbrecht, tag fat i nogle arkitekter og ingeniører og lad os få en ny smuk banevejbro i Vejle.

Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Lederen blev første gang udgivet i Arkitekten 04/2021.

ANNONCE