Konfliktløsning

Er du bygherre, og oplever du en konflikt eller tvivlsspørgsmål, som involverer arkitekter og/eller arkitektfaglige spørgsmål? Eller er du arkitekt og har brug for en uvildig vurdering til at afgøre en faglig, økonomisk eller kollegial tvist? Arkitektforeningen kan hjælpe med udtalelser, tvistløsning og mægling.

Foto: Laura Stamer
Har du spørgsmål?

Bodil Krohn

Udvalgssekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Har du brug for bistand til at løse konflikter eller tvivlsspørgsmål i sager, som involverer arkitekter og/eller arkitektfaglige spørgsmål?

Så kan du indhente en uvildig, faglig vurdering og bistand til at løse konflikten fra Arkitektforeningens responsumudvalg.

Hvem er Responsumudvalget?

Responsumudvalget er en uvildig institution under Arkitektforeningen. Udvalget kan behandle forespørgsler af faglig, økonomisk eller kollegial art – herunder fx uenigheder om aftalegrundlag og økonomi. Typiske forespørgsler kommer fra private bygherrer, der oplever, at de ikke får leveret den aftalte ydelse, eller fra arkitekter, som ikke har fået udbetalt honorar for den aftalte ydelse.

Sagsbehandlingstiden er ca. tre-fire måneder.

Der opkræves et honorar til Arkitektforeningen for behandling af sager. Honoraret fastsættes i hver enkelt sag, alt efter omfang og kompleksitet.

Læs mere om Responsumudvalget

Hvad kan du få hjælp til?

Responsumudvalget kan hjælpe med tre typer af sager:

Sagstype 1: Udtalelse
Vedrører sagen alene tvister om honorar, sædvaner og/eller ydelser inden for teknisk rådgivning og bistand, kan udvalget afgive responsum/udtalelse på anmodning fra én eller flere parter

Sagstype 2: Tvistløsning
Hvis begge parter ønsker det, kan Responsumudvalget medvirke direkte til at løse tvisten ved at udarbejde en uvildig og faglig begrundet afgørelse. Dette kræver, at tvisten alene vedrører honorar, kutymer og/eller ydelser inden for teknisk rådgivning og bistand.

Sagstype 3: Syn og skøn
I forbindelse med retssager kan Responsumudvalget besvare spørgetemaer i syns- og skønssager vedr. fx honorar, sædvaner, god rådgiverskik og plagiat. Ved syns- og skønssager, der kræver besigtigelse, kan Responsumudvalget stille forslag til syns- og skønsmand.

Teksten fortsætter længere nede.

 

Har du spørgsmål?

Bodil Krohn

Udvalgssekretær

+45 30 85 90 04

bkh@arkitektforeningen.dk

Foto: Laura Stamer

Få hjælp fra Arkitektforeningens Responsumudvalg

Hent klagevejledning

Vil du indhente en uvildig, faglig vurdering og bistand til at løse en konflikt?

Hent vejledning i pdf

Få hjælp til mægling/mediation, før konflikten udvikler sig til en sag

Arkitektforeningen har indgået en samarbejdsaftale med Mediationsinstituttet, om at arkitekter MAA kan få mægling/mediation. Hvis parterne er enige om det, kan de få hjælp til at løse konflikten, inden den udvikler sig til en tidskrævende retssag.

Hvad er mediation?

Mediation er et redskab til konstruktiv konfliktløsning, faciliteret af en neutral mediator, i fuld fortrolighed og uden om retten. Ved at stille spørgsmål og sætte rammer for forhandlingen er målet, at I lytter til hinandens oplevelse af sagen og sammen bliver enige om en løsning.

Mediator kommer ikke med konkrete løsningsforslag, men bidrager til at bygge bro. Du kan altid forlade mediationen, hvis du ikke vil være med mere.

Mediation går uden om retssystemet. Derfor kan din sag kan ikke appelleres til byretten eller voldgiftsnævnet, hvis I ikke kan blive enige.

Hvad koster et mediationsforløb?
Et mediationsforløb koster 12.500 kr. ekskl. moms. Ekstra timer kan tilkøbes for 2.500 kr. ekskl. moms.

Kontakt Arkitektforeningens sekretariat, hvis du ønsker mediation.

Læs mere om Mediationsinstituttet

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +