DEBAT 04.06.21

Hul i hovedet og spild af ressourcer

De sidste 10 år er anvendt et 2-cifret millionbeløb på at samle uddannelsen af planlæggere, arkitekter og designere på Holmen og i Aarhus. Og nu splitter politikerne så det hele ad ved at flytte byplanlæggeruddannelsen til Kalundborg.

Foto: Claus Bjarrum

Debatindlæg af:

Claus Bjarrum

Arkitekt MAA

Regeringen har som led i sit prisværdige arbejde med at styrke provins- og udkantsdanmark, foreslået at uddannelsen af byplanarkitekter flyttes til Kalundborg.

At gøre Danmark mindre skævt er en rigtig god tanke, man at adskille byplanuddannelsen fra den almindelige arkitektuddannelse, som sker på Det Kongelige Akademi – er forkert og vil skade den fysiske planlægning i Danmark.

Hvorfor?

Man bryder med en hundredeårig tradition for at helhedsuddanne arkitekter.

Man ødelægger danske arkitekters særkende som bl.a. er evnen til at arbejde i skalaen fra design over bygningskunst til byplanlægning.

Man flytter en uddannelse, som ikke har det nemt i disse år, med svag studentersøgning og måske opfattes “mindre fin” i skolens og de studerendes selvforståelse.

Man besværliggør, at der under uddannelsen kan etableres helt nødvendige undervisningstilbud og forskningssamarbejder med CBS, DTU og KU. Noget som virkelig er vigtigt i byplanuddannelsen, hvis man skal styrke den strategiske side uden at hælde den kunstneriske side ud med badevandet.

Man ødelægger et eksisterende fagligt fællesskab og reducerer de forskningsmæssige synergieffekter, når man splitter – en i forvejen – relativ lille uddannelse op.

Indenfor de sidste 10 år er brugt et 2-cifret millionbeløb på at samle alle uddannelser indenfor planlægning, byggeri og design på Holmen og i Aarhus. Og næppe er man færdig, før man giver sig til at splitte det hele op igen.

På baggrund af ovenstående opfordres regeringen til at genoverveje forslaget om udflytning af byplanlæggeruddannelsen, som ikke er begrundet i en uddannelsesmæssig kvalitetsforbedring – men i at styrke provins og udkant.

Debatindlæg af:

Claus Bjarrum

Arkitekt MAA

Vil du deltage i debatten

Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til selv at deltage i debatten. Send dit indspark til sh@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +