DEBAT 30.01.20

Manifest for Aarhus

I kølvandet på debatmødet "Den bedste lille Storby" har Lokalafdelingen Østjylland samlet et manifest med borgernes input til, hvordan byen bør udvikle sig. Manifestet er nu overdraget til byens borgmester.

Aarhus fra oven. Foto: Unsplash

BORGERNES MANIFEST FOR VERDENS BEDSTE LILLE STORBY – AARHUS

Manifestet er opdelt i 8 punkter som følger nedenfor:

  • Inspiration fra de uformelle byskabere
  • Bevaring og udvikling – mødet mellem nyt og gammelt
  • Arkitektonisk kvalitet
  • Byens blå og grønne kvaliteter
  • Aarhus’ identitet og lokale særpræg
  • Transport – cykelstier og letbane
  • Social bæredygtighed
  • Planlægning

Inspiration fra de uformelle byskabere

1. Vi skal lade nogle arealer være “Open Source” – ikke alt skal planlægges i detaljer – lad det gro stille frem – det planlagte kan lære af det selvgroede.
2. Husk at 85 CVR numre er startet på Godsbanens Institut for X – giv plads til start-ups uden penge – det kan blive fremtidens innovative vækstvirksomheder.
3. Iværksætterkultur er med til at udvikle byen også socialt – støt det.

Bevaring og udvikling – mødet mellem nyt og gammelt

4. Bernard Jensen sagde: “Forny og bevar” – husk det.
5. Lad ikke SAVE vurderingen alene bestemme om et gammelt hus kan nedrives – helhedsbetragtninger er vigtige og mindre fejltagelser, som f.eks. forkerte vinduer, kan udbedres. SAVE er for kategorisk og mangler helhedssynet.
6. Kulturarven – husk den! Konteksten skal inspirere det nye, men det nye skal ikke forsøge at se ud som om det er gammelt, hver tid skal være sin egen med respekt for omgivelserne.
7. Midtbyen og Ådalen kan ikke tåle højhuse – byens karakteristiske topografi udviskes – byens DNA forsvinder. Højt byggeri skal placeres uden for Ringgaden og væk fra åen.

Arkitektonisk kvalitet

8. Byen skal planlægges i menneskehøjde og være meget grønnere!
9. Politikerne skal kræve arkitektonisk kvalitet: Gør byggeretterne billigere og stil til gengæld høje kvalitetskrav til byens rum og bygninger. Politikere skal lade være med at tillade så meget grimt byggeri!
10. Stil høje krav til bæredygtige løsninger.
11. Det må ikke være markedskræfterne der styrer udviklingen af byen. Politikerne skal turde sige nej til de developere som ikke skaber den gode by.
12. Det er forkert at argumentere med at behov for penge til velfærd nødvendiggør høje grundpriser og dermed accept af alt for højt og tæt byggeri – det er ikke velfærd for borgerne og det er dårlig økonomi på lang sigt.
13. God arkitektonisk kvalitet betyder ikke nødvendigvis at ny bebyggelse skal være så varieret som vi ser det på Aarhus Ø.

Byens blå og grønne kvaliteter

14. Byens skal ses som en del af landskabet – byen er landskabet og byudvikling skal respektere landskabet. Der skal indtænkes klimatilpasning som et vigtigt element.
15. Byens blå elementer (åen, bugten og søerne) og grønne områder (skove, parker og lommeparker) skal have mere plads og opmærksomhed i byudviklingen. Der skal ikke bygges og anlægges infrastruktur på det hele.
16. Planprocesserne skal reformeres nu, ellers har vi snart ikke nogen planet tilbage og ikke nogen adresse at bo på!
17. Der skal være mange flere træer i byen – 10.000 nye er for lidt. Det kan og skal vi gøre bedre. For at gøre en reel forskel for klimaet, skal man tænke i træers kronearealer frem for antal. Og samtidig skal byens gamle træer så vidt muligt bevares. De har den bedste kvalitet og biodiversitet.
18. Der skal tænkes i andre løsninger end blot friarealer på tage og altaner når der byudvikles. Der bør stilles krav om at skabe gode rum for mennesker i stueplan, så folk kan møde hinanden.
19. Der skal være mere natur og grønne helheder når nye projekter kommer til. Det er ikke godt nok med “arkitektgrønt drys” på projekt-visualiseringer og så en simpel græsflade (hvis noget overhovedet) i det endelige resultat.
20. Der må ikke reduceres i eksisterende natur, som det desværre er sket med Godsbanens ‘grønne kile’, der er blevet voldsomt reduceret i areal.

Aarhus’ identitet og lokale særpræg

21. Tætheden og nærheden til naturen er Aarhus’ DNA. Det er vigtigt at bevare bydelenes forskellige identiteter, som f.eks. Ringgadens etageboliger eller karré-bebyggelserne på Frederiksbjerg som er ens og dog forskellige, med en klar lokal identitet.
22. Det store kig ind over byen bliver langsomt udvisket. Der skal tages hensyn til de store linjer i byens karakter når der byudvikles.
23. De enkelte bydele skal forbindes bedre og der skal tænkes i hele bykvarterer. Dette sker kun hvis man arbejder med overordnet strategi og helhedsplanlægning og ikke kun med projekt-lokalplaner.
24. Vi skal gøre stueetagen mere attraktiv. Det er vigtigt at også lejligheder i nederste niveau fremstår attraktive og kan f.eks. hæves til parterre, så folk reelt vil bo der.

Transport – cykelstier og letbane

25. Det SKAL være besværligt at køre i bil i byen – nyd udsigten over byen når du holder i kø på Ringgadebroen!
26. Trafikproblemerne er en konsekvens af tæt og højt byggeri og af manglende velfungerende offentlig transport. For at minimere trængslen, skal bilister ledes udenom midtbyen i endnu større omfang end i dag.
27. Vi skal have endnu flere kombinerede cykel- og gangstier, især sikre cykelruter fra forstæderne ind til Aarhus midtby.
28. Vi skal lave smallere vejudlæg i forstæderne end vi gør i dag. Og f.eks. skabe max 20km/t – zoner så børn og fodgængere prioriteres.

Social bæredygtighed

29. Nyd dog Gellerups kvaliteter – det er vores eneste internationale bydel – den er god!
30. Nedrivningerne i Gellerup og Bispehaven er ressourcemæssigt helt forkerte!
31. Vi skal udvikle en Wise City – hellere end en Smart City.
32. Afurbanisering er også en trend – vi skal ikke alle bo i byen – landsbyen har store sociale kvaliteter som skal understøttes med bl.a. god kollektiv trafik.
33. Midtbyen er ikke børnevenlig – det skal der gøres noget ved. Og hvorfor er der ingen legepladser i CERES byen?
34. Det er alt for svært at få lov til at bygge fællesskaber/kollektiver i byen. Der skal findes modeller for realisering af kollektiver i byen.

Planlægning

35. Planlægning skal udvikles i dialog med borgerne – nedefra og oppefra skal mødes – vi har alle ret til at blande os – det er vores by.
36. Lokalplaner bør ikke kunne ændres i en årrække – vi har købt ejendom i tiltro til lokalplanens regelsæt, men bliver snydt.
37. Vi vil have klima- og CO2 neutral udvikling – og vi vil have “vilde steder” – steder der ikke er planlagt!
38. Gør dog som i Hafen City Hamburg: Stil krav om offentlige funktioner i stueetagerne i den tætte by – som betingelse for byggetilladelse.
39. Sæt prisen på byggeretter ned og stil meget højere kvalitetskrav til det byggede miljø.
40. Stil krav om medlemskab af bydelsforening i nye byområder.
41. Fortætning er OK hvis boligkvaliteter som dagslys og direkte sollys sikres – men ofte er der bygget for højt og tæt i Aarhus.
42. Kommunen skal være mere fremsynet – lav nogle åbne arkitektkonkurrencer for at få de gode ideer frem. God kvalitet, nye ideer – god arkitektur skal fremmes – og lad være med at tillade markedskræfterne at diktere planlægningen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +