DEBAT 11.09.20

Vi skal turde tage den svære debat

Etik er langt hen ad vejen en personlig stillingtagen, som hele tiden må stå sin prøve. Derfor er det vigtigt, at vi tør tage den svære debat om etik i arkitektbranchen. Sådan skriver Arkitektforeningens formand Johnny Svendborg i et svar til arkitekt MAA Christine Bjerke.

Fotograf Nana Reimers

Debatindlæg af

Johnny Svendborg

Formand for Arkitektforeningen

Indlægget er et svar til arkitekt MAA Christine Bjerke, der i et debatindlæg den 11. september tog kritisk stilling til Arkitektforeningens arrangement ‘Etik for Arkitekter’.

Tak for et velreflekteret og spændende indlæg Christine!
Du undrer dig over min udtalelse om, at “vi arkitekter er etiske i form af vores faglighed” og spørger retorisk om “det ikke er at ophøje arkitektfaget, så vi trygt kan læne os tilbage og frit involvere os i alverdens projekter?”. Til den sidste del er svaret selvfølgelig nej. Det er netop derfor, at vi har taget debatten op. Om vi arkitekter er etiske i kraft af vores faglighed? Det er et åbent spørgsmål, som vi er skolede til at reflektere over.

Debatindlæg af

Johnny Svendborg

Formand for Arkitektforeningen

Som rektor for KADK Lene Dammand Lund understregede i debatten, ligger det i arkitektuddannelsen, at vi lærer at tage etisk stilling. Ligesom det ligger i arkitektløftet, at vi som MAA’er forpligter os til at gå til faget med en etisk stillingtagen. Der findes imidlertid ikke en tjekliste, som vi kan krydse af – og så er den hellige grav velforvaret. Som dit uddrag fra Etisk Råds tekst også viser, er etik langt hen ad vejen en personlig stillingtagen, som hele tiden må stå sin prøve i forhold til egne værdier og det omkringliggende samfunds opfattelser af, hvad der skaber det gode liv for mennesker. derfor er det vigtigt, at vi tør tage denne svære debat i branchen, så vi hele tiden kan blive klogere.

Her i Arkitektforeningen vil vi meget gerne fortsætte debatten og brede den ud til at omfatte alle medlemmer – ikke kun dem, der er store og arbejder i udlandet. ‘Arkitekters Virke’, som er blevet refereret til flere gange, er vores nedskrevne etiske regelsæt. De kan spores tilbage til 1932 og er senest revideret i 2008. Vores repræsentantskab har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, som netop peger på en revision, og det er bestyrelsens plan, at vi i løbet af det næste år skal gennemføre en både dyb og bredt funderet revision af de etiske regler.

Første skridt var debatten sidste måned, og vi fortsætter med at sætte rammerne på dette års repræsentantskabsmøde i oktober 2020. Herefter vil vi invitere alle til den videre debat med det mål at styrke faget gennem et nyt etisk regelsæt. En god debat kræver inspiration og indspark fra mange sider. Derfor er det kærkomment, hvis vi her i spalterne kan begynde debatten og derigennem bidrage til et højt niveau.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +