NYHED 06.07.23

UIA Verdenskongressen for Arkitekter erklærer en ny bæredygtig begyndelse

Flere end 6.000 deltagere fra 135 lande deltog i verdens største begivenhed for bæredygtig arkitektur, UIA Verdenskongressen for Arkitekter. Over fire dage diskuterede fremtrædende forskere og praktikere på tværs af landegrænser, hvordan arkitekturen kan bruges til at bekæmpe klimaforandringer, øge biodiversitet og fremme social inklusion. Den store, internationale begivenhed blev afsluttet med lanceringen af "The Copenhagen Lessons" – 10 principper for hurtig og radikal forandring i det byggede miljø.

Med 'The Copenhagen Lessons' præsenterer vi 10 principper for, hvad det betyder, når vi konstruerer, planlægger og udvikler det byggede miljø. Planetens sundhed og grundlæggende menneskelige behov er på spil, og vi har ingen tid at spilde," siger Natalie Mossin.

Natalie Mossin President of Congress. Video by: Jonas Petri

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 fandt sted fra 2. til 6. juli i København, og det overordnede tema var ”Sustainable Futures – Leave No One Behind”. Det omfattende kongresprogram bød på mere end 150 sessioner og flere end 400 talere fra hele verden. Både anerkendte arkitekter, nye talenter, forskere, erhvervsledere og indflydelsesrige politikere deltog i de frugtbare diskussioner og delte viden, cases, indsigter og visioner. Hertil samlede kongressens forskningsspor nogle af verdens førende eksperter inden for deres respektive ekspertise, og flere end 250 forskningsrapporter blev delt. Og ikke mindst bidrog perspektiver fra studerende og unge fagpersoner til at give en nuanceret og mangfoldig forståelse af arkitekturens udfordringer og muligheder fremover.

“The Copenhagen Lessons” – 10 principper for bæredygtig udvikling i det byggede miljø

Som kulminationen på den fire dage lange verdenskongres præsenterede Verdenskongressens præsident, arkitekt MAA Natalie Mossin, “The Copenhagen Lessons”. De består af 10 principper for en hurtig og radikal ændring i det byggede miljø for at opnå FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG’erne).

Kongressen har slået en tyk streg under det faktum, at de arkitektoniske løsninger til at skabe fremtidens bæredygtige samfund og livskvalitet allerede findes. Men også at det byggede miljø er en aktiv del af verdens nuværende udfordringer: Branchen er storforbruger af energi og naturressourcer og bidrager til at få de globale affaldsbunker til at vokse – og det har stor indvirkning på både ulighed og folkesundhed. Tallene taler deres tydelige sprog: Byggeindustrien alene står for 40 procent af de globale CO2-emissioner og 35 procent af det samlede affald, og derfor er der brug for øjeblikkelig handling.

“FN’s Verdensmål definerer en afgørende global dagsorden, som det byggede miljø skal bidrage til. Vores handlinger skal være dristige – endda radikale – i forhold til den nuværende praksis. Med ‘The Copenhagen Lessons’ præsenterer vi 10 principper for, hvad det betyder, når vi konstruerer, planlægger og udvikler det byggede miljø. Planetens sundhed og grundlæggende menneskelige behov er på spil, og vi har ingen tid at spilde,” udtaler Natalie Mossin.

Se de 10 principper længere nede.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Perspektiver fra studerende og unge fagpersoner til at give en nuanceret og mangfoldig forståelse af arkitekturens udfordringer og muligheder fremover.

De 10 principper er:

1. Værdighed og deltagelse for alle mennesker er fundamental i arkitekturen. Der er ingen skønhed i eksklusion.
2. Mennesker i risiko for at blive ekskluderet eller left behind skal tilbydes bolig først, når vi bygger, planlægger og udvikler.
3. Eksisterende byggede strukturer skal altid bruges, før man bygger nyt.
4. Ingen byudvikling må udradere grønne områder.
5. Naturlige økosystemer og fødevareproduktion skal prioriteres uafhængigt af byggeri.
6. Ingen jomfruelige ressourcer må bruges i byggeri, hvis genbrug er mulig.
7. Intet byggeaffald må produceres eller efterlades fra byggeprojekter.
8. Når man anskaffer materialer til byggeri skal lokale, genanvendelige materialer prioriteres øverst.
9. Alt, hvad vi bygger, skal optage mere CO2, end det udleder.
10. Ved byudvikling, planlægning og konstruktion i det byggede miljø skal samtlige aktiviteter have en positiv virkning på økosystemer og forsyninger af rent drikkevand.

De 10 principper er fastlagt i samarbejde mellem UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering samt Arkitektforeningen. Videnspartnere er Rambøll og Henning Larsen.

“Copenhagen Lessons” sigter mod at skabe et fælles sprog for at fremskynde ændringer i branchen, både for praktikere og investorer, men også for at opfordre politikere til at støtte op med lovgivning, både lokalt, nationalt og globalt. Afgørende er det også, at ændringerne implementeres på tværs af hele branchen, og at videndeling og partnerskaber bidrager til at prioritere og målrette indsats og ressourcer fremover.

Læs mere om tankerne bag principperne i interview med Natalie Mossin i Byrummonitor: Ingen jomfruelige ressourcer eller byggeri på bar mark: 10 brancheprincipper skal sikre Verdenskongressens efterliv.

 

Enden er en ny begyndelse

Efter en intens kongresuge og flere års planlægning ser CEO Mette Lindberg, UIA Verdenskongressen for Arkitekter, tilbage på resultatet med både glæde og taknemmelighed.

“Kongressen har været en fantastisk og også meget bevægende oplevelse. Talere og deltagere har generøst delt ud af deres faglige viden og personlige erfaringer, og der er etableret et væld af nye forbindelser og venskaber. Siden vi startede forberedelserne, har det været af stor betydning for os, at kongressen fik en stor indflydelse og en stærk legacy. Jeg er overbevist om, at “The Copenhagen Lessons” og de mange nye alliancer vil sikre, at vi afslutter Verdenskongressen med begyndelsen på noget nyt,” udtaler hun.

Arkitektforeningens direktør Lars Autrup er også meget tilfreds:

”Siden Arkitektforeningen, sammen med andre stærke kræfter, fik UIA Verdenskongressen til Danmark i 2017, har tusindvis af forskere, praktikere og studerende fra hele verden bidraget til at give kongressen faglig tyngde. Jeg er fuldstændig overvældet af det store engagement og vilje til at skabe en bæredygtig forandring, som man finder ude i verden, uanset vores forskellige udgangspunkter. ”The Copenhagen Lessons”, er ikke bare noget, vi har opfundet her i Danmark – det bygger på viden og løsninger fra hele den globale arkitektstand. Det giver håb – og en tro på, at det vil lykkes”.


De stiftende partnere bag UIA Verdenskongressen for Arkitektur er:

Realdania, Bevica Fonden, Dreyers Fond, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen. Læs mere om kongressen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +