BR18

Siden BR18 blev introduceret d. 1. januar 2018, har Arkitektforeningens medlemmer udtrykt bekymring om at, BR18 har alvorlige konsekvenser for den arkitektoniske kvalitet i det byggede miljø. Arkitektforeningen og en frivillig arbejdsgruppe har derfor gennem en årrække kigget nærmere på udfordringerne for at gøre politikerne opmærksomme på konsekvenserne – og behovet for forandring.

Aarhus Centrum. Foto: Jonas Petri

Efter de første par års med BR18 etablerede Arkitektforeningen en uformel arbejdsgruppe bestående af frivillige arkitekt MAA for at påvirke de kommende revisioner af Bygningsreglementet til fordel for udviklingen af den arkitektoniske kvalitet og det byggede miljø.

Arbejdsgruppen består af MAA’erne:

Asger Juul, seniorkonsulent, Dominia
Helle Maria Christensen, senior project Leader, PLH Arkitekter
Michael Kvist, partner, Lundgaard og Tranberg Arkitekter
Steinar Bakke, Specialkonsulent, Allerød Kommune
Johanne Lundager, arkitekt, Aalborg Kommune
Kirsten Sander, selvstændig arkitekt, KS Miljø og arkitektur
Bent Outzen, politisk konsulent og Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen.

I vinteren 2022 igangsatte Arkitektforeningen den første reelle undersøgelse af BR18 undersøgelse. Resultatet blev offentliggjort i april 2023. Du kan læse mere om vores arbejde og BR18’s konsekvenser for arkitekturen i undersøgelsen og artiklerne nedenfor.

Baggrund

Siden BR18 blev introduceret d. 1. januar 2018, har Arkitektforeningens medlemmer udtrykt bekymring om at, BR18 har negativ betydning for den arkitektoniske kvalitet, og at BR18 har medført øget bureaukrati i byggesagerne. Denne bekymring udspringer fra de brede formuleringer og manglen på konkrete angivelser. Det stiller større krav til, at arkitekter skal have øget kendskab til henvisninger og retningslinjer end tidligere.

Der er samlet blevet sat så alvorlige spørgsmålstegn ved virkningerne af BR18, at der er grundlag for, at undersøge de reelle effekter som Arkitektforeningens medlemmer oplever.

Dette er formålet med denne analyse, som er bestilt af Arkitektforeningen med støtte fra Dreyers Fond.
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema udsendt i efteråret 2022 til 4005 rådgivende arkitekter, byggesagsbehandlere og bygherrer, hvilket har resulteret i 539 besvarelser.

I forlængelse af spørgeskemaet har vi gennemført 25 dybdegående interviews med hhv. 10 byggesagsbehandlere, 10 rådgivende arkitekter og 5 bygherrer. Interviewene og spørgeundersøglesen er udført inden implementeringen af de nye LCA -krav. Analysen tager udgangspunkt i hvordan BR18 har påvirket følgende

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • BR18 er præget af ulige forudsætninger

Arkitektforeningens medlemmer oplever, at forudsætningerne for at anvende BR18 er forskellige. Det er især de store aktører og de større bygge- og anlægsprojekter, der favoriseres af bygningsreglementet.

  • Kravene i reglementet er blevet mindre klare og mindre velskrevne

Kompleksitet og uklarheder betyder, at det er sværere at formidle krav til lægmænd, samt at det stiller højere krav til oplæring af medarbejdere. Herudover skaber den manglende klarhed i reglementet usikkerhed blandt aktørerne i det byggede miljø.

  • Byggesager gennemføres langsommere og mindre effektivt

Sagsbehandlingstiden er steget med BR18, særligt grundet krav om certificerede rådgivere. Derfor oplever faggrupperne, at aktørerne i det byggede miljø arbejder mindre effektivt og at byggeprojekter færdiggøres langsommere

  • Reglementet resulterer i mere ensformigt bygget miljø

Det er blevet dyrere at igangsætte bygge- og anlægsprojekter, bl.a. grundet brandteknisk dokumentation. Dette resulterer i at flere vælger prædefinerede løsninger, hvilket medfører at fremtidens arkitektoniske landskab bliver mere ensformigt.

  • BR18 vanskeliggør skabelsen af ny arkitektur

Lovkrav i reglementet, herunder teknisk dokumentation og brandstrategier gør bygningerne og arkitekturen mere ufleksibel. Helhedstænkningen går tabt i forvaltningsret og teknisk fokus, fremfor æstetik.

  • Der er kommet større fokus på brugen af bæredygtige materialer

… men det er blevet sværere at renovere og transformere eksisterende bygninger. Derfor nedrives flere konstruktioner, som i stedet kunne være blevet renoveret og genbrugt

Arkitektforeningen mener, at undersøgelsen sætter samlet set så alvorlige spørgsmålstegn ved virkningen af BR18, at det kræver en væsentlig revision af bygningsreglementet nu.
Formålet med den nyeste version af bygningsreglementet fra 2018 var at afbureaukratisere og effektivisere byggesagsbehandlingen. Men i virkeligheden har man fået gjort det endnu mere komplekst, forlænget sagsbehandlingstiden – og nærmest gjort det umuligt at håndtere for de mindre aktører og bygherrer.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +